Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Synlige studenter i bybildet

Publisert 18.11.13 av Ulrika Staugaard

Et kobbel kvinnelige arkitekter fra København har startet jobben med å gjøre UiA og studentene mer synlige i Kristiansands bybilde. - Det handler om å få universitet og by til å virke sammen, befrukte hverandre. Man må synliggjøre for byens borgere at de bor i en universitetsby. Det er et problem om man ikke fornemmer det, sier arkitekt Helle Juul til Fædrelandsvennen under danskenes første befaring fredag ettermiddag.
 

Kommunen, fylkeskommunen, Universitetet i Agder (UiA), Studentsamskipnaden (SiA) og Statsbygg spleiser på en byanalyse av universitetsbyen, som skal leveres i april med en kostnadsramme på 750.000 kroner.
 

Må eksponere seg

I konkurranse med 15 andre arkitektfirmaer vant anerkjente Juul og Frost Arkitekter fra København, som har gjort noe lignende i universitetsbyer i Sverige og Danmark.
 

- Man kan bruke tomme lokaler til å holde forelesninger i byen, fortelle folk om det som skjer på UiA og om akademiske nyvinninger, skape nysgjerrighet. Dette vil lokke virksomheter til å investere i Kristiansand, de tiltrekkes av et universitetsmiljø med høy kompetanse. I stedet for å holde viten hemmelig må man eksponere seg, forklarer Helle Juul, medeier i det danske arkitektfirmaet.

Analysen skal vise den fysiske utviklingen av universitetsbyen fram til 2040. Det kan være små eller store prosjekter, skilting og belysning som gjør at studentene finner fram, en ny gang-/sykkelbro over Otra, nye møteplasser - samt fremtidig utvikling av campus på Gimlemoen.
 

- Bakteppet er at vi ønsker å gjøre Kristiansand lekker som studentby, både for studenter, professorer og investorer. Da er det er sunt at noen kommer utenfra - med helikopterperspektiv - og ser nye sammenhenger, på tvers av små interessekonflikter og inngrodde oppfatninger vi har, mener Ragnar Evensen, arkitektutdannet teknisk direktør i Kristiansand kommune.

Et tiltak er å bygge studentboliger i Kvadraturen, eller langs strekningen opp til UiA. Kommunen har tre eiendommer som kan være aktuelle for studentformål; gamle Gimle aldershjem, Kongens gate skole og teaterkvartalet. I sommer solgte kommunen gamle St. Josephs sykehjem til en entreprenør som vil bygge studenthybler.
2000 studentboliger

7000 studenter har sitt daglige tilhold på Gimlemoen. Flyttingen av den daværende høyskolen fra 1995 fikk følger for studentbyen Kristiansand. Studentene var ikke lenger like synlige i bybildet.

- Det er forskjell på å være en by med universitet, og en universitetsby. Universitet flyttet ut av byen, nå ønsker vi å trekke studentene ned til byen. Vi tror det er gøyere for studentene å være del av en aktiv by, enn bare å leve i en «getto». Dessuten er det bra med liv og røre i Kvadraturen, påpeker Ragnar Evensen.
 

SiA leier ut boliger til rundt 1000 studenter, halvparten av dem bor på Gimlemoen. Mange ønsker å bo i eller nær Kvadraturen, så boligbygging hilses velkommen.

- Hvis vi tenker oss 5000 flere studenter fram til 2040, anslår vi et behov for 2000 nye studenthybler, opplyser SiA-direktør Steinar Finset

 

Tekst: Vegard Damsgaard. Publisert 18.11.2013. © Fædrelandsvennen

Relatert