Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kulturutredningen 2014

Publisert 04.03.13 av Ulrika Staugaard

Kulturminister Hadia Tajik mottok i dag utvalgets utredning, NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014. Utvalgets mandatet har vært å utrede kulturpolitikken fra 2005 og fram til i dag, i perioden for Kulturløftet 1 og 2.

Kulturutredningen 2014: Utvalget ser behovet for å styrke den kulturelle grunnmuren i form av et lokalt kulturløft. I følge NOKU  peker utvalget på at livet leves lokalt og at kultur derfor må bygges nedenfra. De anbefaler at lokal kulturpolitikk forankres i arbeidet med plan og bygningsloven, noe som vil styrke lokal forankring, lokalt engasjement, og utløse synergieffekter på tvers av forvaltningsnivå og fagområder. Utvalget mener videre det er behov for bedre samspill og dialog mellom kulturpolitiske myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå.

Se egen sak på Kulturdepartementets hjemmeside.

 

Relatert