Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Arkiv

Publisert: 04.01.18

Kryss.no legges ned

Statsbygg har besluttet å legge ned nettstedet kryss.no. Hvis det er spesielle artikler du ønsker å ta vare på anbefaler vi derfor at du laster de ned nå. Vi vil samtidig arbeide for å få en offline arkivløsning på plass slik at det meste av materialet på kryss.no fremdeles skal være mulig å hente ut på forespørsel. Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre trofaste lesere gjennom mange år for at dere har fulgt Kryss.no. Vil vil også takke dere som har deltatt på våre Krysskonferanser.

Publisert: 19.09.17

Skal «reprogrammere» Laksevåg

Innovatøren Scott Burnham har reist verden rundt for å snu opp ned på hvordan vi tenker byutvikling. Nå kommer han til Bergen. Les mer om Burnhams metode og prosjektet i Laksevåg på Design Region Bergens hjemmesider.

Les mer

Publisert: 08.08.17

Psychology & the City : The Hidden Dimension

Charles Landry, som i en årrekke har jobbet som konsulent innen kulturbasert byutvikling, har nettopp utgitt en ny bok. Her ser han nærmere på sammenhengen mellom psykologi og byutvikling. Boken er skrevet sammen med Chris Murray og du kan lese mer om den her.

Les mer

Publisert: 31.05.17

Ny idéhåndbok om byrom og byromsnettverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en idéhåndbok om byrom og hvordan en kan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder. Les mer på NALs sider.

Les mer

Publisert: 19.04.17

Nytt verktøy til kartlegging av kulturmiljøer

Arkitektskolen i Aarhus har utviklet et nytt verktøy til kartlegging av kulturmiljøer som kan brukes i kommunens strategi arbeid:  ”Det handler ikke blot om at bevare den byggede kulturarv, men i lige så høj grad om at aktivere og aktualisere de kulturhistoriske fortællinger, så de kan være med til at styrke lokale erhverv, tiltrække turister og tilflyttere,” sier projektansvarlig, professor og arkitekt Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus

Les mer

Publisert: 02.03.17

Utlysning fra DOGA: Forprosjekt om byfortetning

Med denne utlysningen ønsker DOGA en systematisk, forskningsbasert litteraturstudie av de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene av god byutvikling. Les mer om utlysningen påDOGAs hjememsider.

Les mer

Publisert: 23.01.17

Byutvikling gjennom samskaping

"Græsted i bevægelse" er et dansk forsøksprosjekt, som handler om borgerdreven byutvikling i mindre bysamfunn, hvor innbyggerne er en avgjørende aktør for å drive byens videre utvikling.Utviklingsprosjektet er realisert gjennom et tett samarbeid mellom byen, kommunen og rådgivere som gjennom prosjektet har hatt et felles fokus på læring gjennom samskaping. Les prosjektrapporten her.

Les mer

Publisert: 21.12.16

KRYSS veileder om midlertidige aktiviteter

KRYSS veilederen er ikke bare tilgjengelig digitalt på kryss.no, men kan også fås i fysisk form. Ta kontakt om dette er av interesse så sender vi den til deg i posten. Du finner den digitale versjonen ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 21.12.16

Statsbudsjettet 2017 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

Norske arkitekters landsforbund (NAL) fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017.

Les mer

Publisert: 28.11.16

Medvirkning må bli rutine!

Barn i by-prosjektet i regi av DogA er avsluttet. Prosjektet handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter. Evalueringen av prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis. Kommunene må derfor sette av mer tid og ressurser til dette. Les sluttrapporten her.

Les mer

Publisert: 01.11.16

Ny rapport om bruk av uterom: Ung & Ute

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus har, i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS og Elin Kolle ved Norges Idrettshøgskole, gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser generelt, og på Tøyen spesielt. Les rapporten her.

Les mer

Publisert: 04.10.16

Hva er "Liveability" og hvorfor er det så viktig når vi utvikler steder?

"Liveability" er et ord som ofte blir brukt når man snakker om byer eller steder som har lykkes med å skape gode steder der mennesker trives og ønsker å oppholde seg. Købenavn har nettopp blitt kåret til å være 'The World's Most Liveable City' av det globale arkitekturmagasinet Metropolis. Bli klokere på begrepet "Liveability" ved å lese videre her.

Les mer

Publisert: 04.10.16

Små steder må samarbeide

I følge Jesper Nygård, administrerende direktør i danske Realdania, er felles identitet og flinke frivillige veien frem for mindre steder som ønsker å styrke lokale aktiviteter og liv.

Les mer

Publisert: 13.09.16

Fremtidens byutvikling krever grenseoverskridende samarbeid

Elif Koman André er sjef for bærekraftig utvikling på Göteborgs Stadshus. Hun mener at et bredt og strukturert samarbeid mellom universiteter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og sivilsamfunnet er avgjørende for å lykkes med dagen og morgendagens utfordringer.

Les mer

Publisert: 02.09.16

Det lønner seg å puste liv i funksjonstømte industrilokaler

Les mer om dette i rapporten "Vårt felles skattekammer" utgitt av danske Realdania.

Les mer

Publisert: 06.07.16

Ny rapport: Levende lokaler

Eriksen og Skajaa arkitekter har på oppdrag fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) samlet eksempler på tiltak fra inn- og utland som har skapt liv i tomme bygninger. Rapporten inngår i prosjektet "Levende lokaler" der DOGA har som mål å finne nye metoder for å skape liv i sentrum av norske byer.

Les mer

Publisert: 27.06.16

Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar

Ny publikasjon frå Distriktssenteret handlar om by- og tettstadutvikling. Heftet drøftar ulike dilemma, og presenterer gode arbeidsmåtar for småbyar og tettstadar som vil bli attraktive stadar å bu, besøke og drive næring frå.

Les mer

Publisert: 15.06.16

Gikk du glipp av årets FutureBuilt konferanse?

Se presentasjonene ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 30.05.16

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Byutvikling er kompleks og krever helhetlig tilnærming.Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire departementer, KS og tre næringsorganisasjoner. Hva oppnådde man gjennom projektet? Les hovedrapporten som foreligger nå.

Les mer

Publisert: 26.05.16

I Varberg involveres kunstnere tidlig når ny bydel skal utvikles

I løpet av tre uker har seks kunstnere undersøkt hvordan lokalbefolkningen i den svenske byen Varberg ønsker at den nye bydelen Västerport skal utvikles.

Les mer

Publisert: 19.05.16

Rapporter fra Distriktssenteret

Distriktssenteret har gjennom FoU-midler laget en rekke interessante rapporter om stedsutvikling. Du finner de ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 11.04.16

Boligprosjekters betydning for bylivet

Gjennom seks casestudier undersøker ny rapport kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjekter som er viktige for å generere byliv. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse og Dark arkitekter, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Publisert: 11.04.16

Levende lokaler – nytt pilotprosjekt for å skape byliv

I april lanserer Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) det nasjonale prosjektet «Levende lokaler - Nye tanker i tomme bygg". Hensikten er å fylle tomme lokaler i norske kommuner med aktivitet slik at fremtidens nabolag, steder og sentrum fylles med liv.

Les mer

Publisert: 22.03.16

God påske!


Publisert: 22.03.16

Last ned presentasjoner fra Drammenskonferansen

Gikk du glipp av Drammenkonferansen 2016 med tema byen som bomiljø tidligere denne måneden? Nå er foredragene tilgjengelige på nett.

Les mer

Publisert: 18.03.16

Richard Sennett om kunst og by

Nettverket Pop Up City har intervjuet den amerikanske sosiologen Richard Sennett om dette temaet. Les intervjuet her.

Les mer

Publisert: 29.02.16

Oppdatering av nettsidene

På grunn av sykdom har nettsidene våre dessverre ikke blitt oppdatert i februar. Vi er nå tilbake og vil i løpet av våren også lansere en ny og forbedret utgave av kryss.no.

Publisert: 18.01.16

Danskane ser til Noreg

Den danske tenketanken Urban har lagt turen til Noreg for å læra om distriktsutvikling. Dette blikket utanifrå kjem i form av tre små filmar og ein rapport. Filmane syner, i følgje Distriktsutviklingssenteret, på ein veldig god måte korleis ein kan utvikle lokalsamfunn på ein god og heilskapleg måte.

Les mer

Publisert: 14.12.15

Gikk du glipp av årets TAB-konferanse om bymessighet?

Foredragene fra byutviklingskonferansen er nå tilgjengelige på DogA sin hjemmeside.

Les mer

Publisert: 01.12.15

Norsk kulturindeks 2015 lansert i dag

Telemarksforsking har de siste årene publisert statistikk som beskriver kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Nå foreligger årets resultater.

Les mer

Publisert: 18.11.15

Planverktøy for bedre stedsutvikling

Hvordan kan vi gjennom en bevisst areal- og samfunnsplanlegging bidra til å utvikle steder der folk kan leve gode og helsefremmende liv? SMS-prosjektet skal bidra til å sette fokus på de sosiale aspektene i stedsutviklingen.

Les mer

Publisert: 03.11.15

Et innblikk i svenske kommuners arbeid med kultur

”Samverkan är vårt förnamn” er navnet på en rapport fra Kultur i Väst. Den belyser hvordan kommuner i Västra Götalandsregionen ser på kulturens rolle i samfunnsutviklingen.

Les mer

Publisert: 13.10.15

Dialog åpner landskabet

Les mer

Publisert: 23.09.15

Om kulturens betydning for Sveriges landsbygder

Ny svensk rapport viser flere gode eksempler som mindre steder trolig kan lære fra når det gjelder å skape et rikt lokalt kulturliv. Særlig fremheves betydningen av samarbeid over kommunegrenser. Publikasjonen er en oppfølging av rapporten "Kultur kan gjøre en forskjell" som ble utgitt i 2009.

Les mer

Publisert: 02.09.15

Cultural Heritage Counts for Europe: Towards a European Index for Cultural Heritage

Prosjektet er finansiert over EUs kulturprogram. Ambisjonen er å øke bevisstheten om kulturarvens potensial samt å komme med politiske anbefalinger til hvordan dette potensialet kan utnyttes i Europa. Nå foreligger en 300 siders rapport som gir overbevisende dokumentasjon av verdien av kulturarv og hvordan denne virker positivt på europeisk økonomi, kultur, samfunn og miljø.

Les mer

Publisert: 02.09.15

Skulpturlandsby i Selde

For andre år på rad kommer kunstnere til landsbyen Selde i Danmark for å skape stedspesifikke kunstverk i samarbeid med byens borgere.

Les mer

Publisert: 31.08.15

Ny by- og distriktspolitikk

Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. I den sammenheng ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innspill.

Les mer

Publisert: 13.08.15

Bytransformasjon, ekseperimenter og planlov

Planlegging og byutvikkling handler i dag mer om transformasjon av den eksisterende byen enn etablering av en ny by.Midlertidige aktiviteter har vist seg som et egnet verktøy for å teste ut ideer for ny bruk. I en artikkel på nettsiden til danske Byplanlaboratoriet argumenterer Rie Malling for at det er behov for en smidige planlov hvis potensialet fullt ut skal realiseres.

Les mer

Publisert: 07.07.15

En byplanlegger i kulturelt landskap

For arkitekt og byplanlegger Kristin Gustavsen er det viktig at byen har et rikest mulig innhold. Derfor sier hun et klart og tydelig ja til kulturen. Les mer i Arkitektnytts nettutgave.

Les mer

Publisert: 22.05.15

Levende vinduer i Drammen

Levende vinduer et et av flere prosjekter initiert av bylivsprogrammet i Drammen. Utgangspunktet for prosjektet er at flere lokaler har blitt stående tomme og uten aktivitet over lengre tid. Les mer om prosjektet på Insam sine hjemmesider.

Les mer

Publisert: 20.05.15

Kulturbasert utvikling av Skien sentrum

Skien sentrum var i ferd med å bli avfolket. Nå har kommunen greid å snu den negative utviklingen. Sentral i dette arbeidet står landskapsarkitekten Laurie Smith Vestøl, som også sitter i redaksjonsrådet til kryss.no. Les mer om arbeidet hennes på arkitektur.no

Les mer

Publisert: 04.05.15

Visjoner for det nye, bærekraftige Fosnavåg

28.aåril ble tre forslag i et pågående parallelloppdrag i Fosnavåg lagt frem. Herøy kommune ønsker å bygge videre på den maritime identiteten som særpreger stedet og ambisjonem er at Fosnavåg skal bli en spydspiss for bærekraftig byutvikling. Fosnavåg er en av flere pilotkommuner i det nasjonale prosjektet Framtidens bygder.  Les mer om prosjektet på arkitektur.no

Les mer

Publisert: 21.04.15

Hvem vil du gi Kulturrådets ærespris til?

Kulturrådet inviterer deg til å være med og bestemme hvem som skal få æresprisen i jubileumsåret. Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt du synes fortjener prisen

Les mer

Publisert: 26.03.15

Vinnerne av Your Street Bergen er kåret

Da Your Street-konkurransen kom opp ble det tydelig at dette kunne være kanalen for å gjøre toppen av Dokkveien til en møteplass for naboer. "Old street with new impact" får kr. 200.000 til gjennomføring. Les mer om prosjektet på Design region Bergen sine hjemmesider.

Les mer

Publisert: 13.03.15

Christchurch - et urbant laboratorium!

Christchurch på New Zealand ble rammet av et kraftig jordskjelv i 2011. De store ødeleggelsene gjorde at myndighetene måtte tenke helt nytt da byen skulle gjenoppbygges. Resultatet har blitt et urbant laboratorium kjennetegnet ved at bla. en rekke midlertidige prosjekter initiert av byens innbyggere supplerer planleggingen nedenfra og opp.

Les mer

Publisert: 26.02.15

Endret handel gir ny framtid for byene

Hva gjør det med bylivet når folk handler på nett og 3D-printer sine egne varer? Morten Ragnøy Ednes, rådgiver hos Norsk design- og arkitektursenter, tror framtida ligger i uformelle møteplasser.

Les mer

Publisert: 17.02.15

Folkets gate

For å få aktivisert ubrukte plasser, og for å forbedre bylivskvalitetene i Los Angeles, har Department of Transportation lansert konseptet   ‘People St‘. Her kan grupper og bydeler søke om tillatelse til å skape prosjekter som bidrar til at de mer en 12000 km av ubrukte gateløp i byen aktiviseres og tilgjengeliggjøres som offentlige rom. Les mer om dette spennende prosjektet på nettsidene til prosjektet "Pop Up City".

Les mer

Publisert: 27.01.15

Metoder for brukermedvirkning

I arbeidet med en kulturell innfallsvinkel til by- og stedsutvikling etterlyser mange alternative metoder til brukermedvirkning. Metopos arkitekter har utarbeidet en katalog for den danske kommunen Randers. Her vil du finne en rekke ulike metoder til inspirasjon for eget arbeid.

Les mer

Publisert: 27.01.15

Midlertidige aktiviteter som metode for å utvikle ny bydel

FredericiaC er navnet på en ny og moderne bydel i Fredericia. Bydelen utvikles i et tidligere industriområde, og som et første skritt på veien for å skape kjennskap til den nye bydelen, brukes midlertidige aktiviteter som virkemiddel.

Les mer

Publisert: 06.01.15

Norske erfaringer fra deltakelse i et europeisk URBACT-prosjekt

URBACT er et europeisk utvekslings- og læringsprogram som har som mål å fremme bærekraftig by- og stedsutvikling. Les hva Linda Duffy, prosjektkordinator i Østfold fylkeskommune, har lært fra fylkets deltakelse i et URBACT prosjekt. 

Les mer

Publisert: 27.11.14

Nye midlertidig kunstprosjekter i Køge

I 2015 vil duoen Randi & Kathrine lage en midlertidig kunstutstilling i Køge som skal vare i et år. Utstillingen finner sted langs «tråden», som forbinder bysentrum med havet.

Les mer

Publisert: 11.11.14

De viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014 samlet i ny rapport

13 byer i Norge har siden 2008 hatt et felles klimamål. Å skape framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp, tilpasset klimaendringene og med bedre bymiljø. Rapporten "Byen som ressurs" oppsummerer de viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014. 

Les mer

Publisert: 22.10.14

Midlertidig aktivitet får langsiktige konsekvenser

AHO-studenters innsats på Sørenga bærer frukter. Plan- og bygningsetaten i Oslo har tatt med broa i en ny mulighetsstudie, der den beskrives som en potensielt stor ressurs som gangforbindelse.

Les mer

Publisert: 01.10.14

I nærdemokratiets navn

Den svensk-danske billedkunstner Kerstin Bergendal, som var en av foredragsholderne på Krysskonferansen 2013, mottar i dag den svenske hedersprisen "Bror Ejves stipend 2014". Bergendal mottar prisen for sitt enestående kunstneriske arbeid i forbindelse med en kommunal høringsprosess i Sundbyberg kommune utenfor Stockholm. Mer konkret tildeles Kerstin Bergendal prisen for å ha gitt et forslag til nye metoder i byutvikling basert på et konkret samarbeid mellom beboere som aktive medskapere og kommunen. Les mer om PARK LEK PARLAMENT prosjektet i artikkelen "Oppsummering av Krysskonferansen 2013" her.

Les mer

Publisert: 23.09.14

Kulturell kompetanse i medvirkningsprosesser

- Kultur styrker innbyggernes mulighet til å bli medskapere av byen mener Elin Pietroni, sjef for overordnet planlegging i kulturhovedstaden Umeå. Gjennom prosjektet "Urban forum", som har som mål å øke kunnskapen om hvordan byens offentlige rom skal utformes i samarbeid med stedets innbyggere, har hun jobbet med å involvere kulturaktører i planprosessen. Et tema hun vil utdype på konferansen ”The Impact of Culture – Creative businesses for sustainable cities” i Umeå i morgen. Konferansen er tidligere omtalt her kryss.no (se i kalender).

Les mer

Publisert: 09.09.14

Fellesskap i forandring

Den danske tenketanken BYEN 2025 har levert en rapport hvor de kommer med anbefalinger til hvordan man best mulig kan beholde, utvikle og styrke den danske tradisjonen for å ha oppmerksomhet om fellesskapet når man utvikler byer og steder. Les anbefalingene her.

Les mer

Publisert: 27.06.14

God sommer og tips til faglektyre

Nettsiden Planetizen er en møteplass og nyttig ressurs hvis du ønsker å fordype deg i litteratur og informasjon om byplanlegging og arkitektur i sommer. Planetizen har blant annet satt sammen en liste med det de mener er de beste bøkene om planlegging, noe som kan være et fint sted å starte. God sommer fra Kryss.no!

Les mer

Publisert: 27.06.14

Svensk rapport om bruk av kultur i stedsutvikling

Rapporten kan betraktes som en introduskjon til stedsutvikling med kulturelle fortegn og skal gi inspirasjon til dette. Den viser flere gode eksempler på hvordan det er mulig å samarbeide om og inkludere et kulturelt perspektiv i stedsutvikling. Rapporten kommer også med konkrete anbefalinger til hvordan man kan gjenomføre et prosjekt.

Les mer

Publisert: 25.06.14

Nordhavnen - fremtidens bymessige rollemodell?

Visjonen for det storslåtte byutviklingsprosjektet i Nordhavnen i Kløbenhavn er ambisiøs: Fremtidens nye bydel skal sette nye standarder for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling som skal sette København på kartet som internasjonal rollemodell.  Les mer om de spennende planene og Københavns samarbeid med EU prosjektet TRANSFORM her.

Les mer

Publisert: 06.06.14

Godt lokalt kulturarbeid

Norsk kulturforum har det siste halvåret jobbet med dokumentasjon av arbeidet i kommunene som ble nominert til prisen Norges kulturkommune 2011 og 2013. Dokumentasjonen er nå samlet i et eget hefte som du finner her.

Les mer

Publisert: 04.06.14

Vil lage høydepark av bilbro

I følge Arkitektnytt.no vil Oslo kommune og Norsk design- og arkitektursenter bevare restene etter Sørenga bro og lage New York-inspirert park. Sommeren 2014 vil en midlertidig versjon av broen være åpen for publikum. Den midlertidge broen innvies fredag 6.juni klokken 18:00.

Les mer

Publisert: 28.05.14

Kultur er drivkraft for byutvikling i Køge

Med OPEN WIRE arrangerer Køge Kyst for femte gang en stor utendørs kunstutstilling som en del av den langsiktige utviklingen av området.

Les mer

Publisert: 22.05.14

Ny verktøykasse til demokratisk byutvikling

Ildsjelene i det danske prosjektet Open Air Neighborhood vil gjerne gi inspirasjon til nye måter å jobbe med brukermedvirkning på. I den forbindelse har de laget en verktøykasse som du kan lese mer om her.

Les mer

Publisert: 24.04.14

Håper at industrirøttene skal sette Falkirk på kartet igjen

Opp gjennom historien har råsterke arbeidshester trukket kull og råvarer gjennom Skottlands industrihjerte. Nå skal de i følge Aftenposten trekke turister til dette ingenmannslandet.

Les mer

Publisert: 09.04.14

Ny masterplan drøfter behovet for attraktive og levende møteplasser og byrom

Ny masterplan med tittel "Inspirerende og innovativ - felles masterplan for Trondheims Bycampus", viser hvordan man kan skape en attraktiv og inspirerende bycampus sentralt i Trondheim gjennom sambruk, åpne førsteetasjer, tilrettelegging for kultur, aktivitet og byliv osv. Du finner en flott digital versjon av planen her.

Les mer

Publisert: 04.04.14

Evaluering av arbeidet med kulturplanlegging i Sverige

Erfaringene fra tre års arbeid med kulturplanlegging i utvalgte svenske kommuner har nå blitt dokumentert i en ny rapport utgitt av Christina Hjorth ved Cultural Planning Laboratory.

Les mer

Publisert: 25.03.14

Kulturplanlegging i Finland

"Kulturkorridoren" er et samarbeidsprosjekt mellom kulturtjenesten og utviklings- og planavdelingen i Sibbo kommune øst for Helsinki. Målet med prosjektet er å gjøre kommunens sentrum, Nickby, mer attraktivt og fremme innbyggernes trivsel gjennom kunst og kultur. Kulturplanlegging brukes som en drivkraft for arbeidet og hjelper Sibbo kommune til å jobbe tverrsektorielt.

Les mer

Publisert: 13.03.14

Vinner kåret i konkurranse om nytt midlertidig byrom i København

Nå er vinneren av den åpne idèkonkurransen "Share the View" (tidligere omtalt på kryss.no), om hvordan et midlertidig byrom kan etableres på Christiansholm i København, offentliggjort. Hele 212 forslag ble sendt inn og vinneren ble forslaget Svartbag, som vil plassere en gruppe med overdimensjonerte trefugler i området. Les mer om vinneren på Innosite.dk

Les mer

Publisert: 05.03.14

Forlatt industrigrunn har blitt midlertidig kontorfellesskap

En gruppe ildsjeler med skapertrang og store tanker om samfunnet har på kort tid etablert et kreativt kontor- og verkstedsfellesskap på en tidligere industrigrunn på Amager i København.  LOD67 er fortellingen om midlertidig bruk til glede for eier, næringsliv og lokalmiljø.

Les mer

Publisert: 14.02.14

Kultur blir motor for byutvikling i Nairobi

Nairobi jobber mot en mer bærekraftig byutvikling hvor kulturelle og sosiale aspekter skal vektlegges like mye som miljømessige.Ulrika Stenkula og Viktoria Walldin, fra det svenske arkitektkontoret White, har drevet et dialog- og byutviklingsprosjekt i Nairobi siden 2011 hvor de blant annet har arrangert workshops og gåturer med sentrale aktører i byen, kreative næringer og kunstnere for å utforske den lokale kulturen.  – Vi vil hjelpe de med å formulere en egen kenyansk byidentitet.  

Les mer

Publisert: 14.02.14

Kultur er sentralt for stedsutvikling i Umeå

Umeås periode som Europeisk Kulturhovedstad har nettopp startet. I følge nettmagasinet Kultureckonomi.se, beskriver Umeå sin måte å jobbe med stedsutvikling på som kulturdrevet vekst. Det relative bredte begrepet omfatter både et mer antropologisk syn på kultur og om å involvere innbyggerne på bedre måter i byens utvikling. Sist, men ikke minst, om hvordan kultur synliggjøres i bybildet.

Les mer

Publisert: 07.02.14

Hvor arbeides det best med attraktivitet?

Vet du om et sted som har blitt mer levende og attraktivt for folk? Nå kan du nominere din favoritt. Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for tredje gang i 2014. Fristen for å sende inn forslag er 23. februar. Forslag sendes via facebook.com/norges.beste.plass

Publisert: 02.02.14

Litteraturtips!

På Krysskonferansen i november nevnte Trevor Davies boken "Integral Urbanism", og mente at dette var en bok med stor overføringsverdi til kulturplanlegging. Boken er skrevet av Nan Ellin, assosiert professor i design ved universitetet i Arizona, og kan blant annet kjøpes her.

Les mer

Publisert: 30.01.14

Bærekraftig vekst og økt livskvalitet på den norske bygda

 – Når man skal jobbe med stedsutvikling er det viktig å vite hva man er, hva man vil, og fortelle det. Det er også viktig å velge bort noe som ikke passer inn, mener Øystein Bull-Hansen. Han er NALs prosjektleder for Framtidens bygder – samarbeidsprosjekt som NAL, Zero og Trefokus står bak.

Les mer

Publisert: 29.01.14

Planverktøy for bedre stedsutvikling

SMS prosjektet er en samling verktøy og metoder for å vurdere sosial bærekraft i områdeplanlegging. Verktøyene skal både skape bevissthet om de sosiale aspektene tidlig i planprosessen og bidra til god dialog med innbyggerne.

Les mer

Publisert: 23.01.14

Utvikling av stedbundne potensialer i danske utkantsområder

Som en del av det danske fondet Realdanias kampanje "Stedet Teller" skal 26 prosjekter vise vei for mer livskvalitet i de danske utkantsområder. Et fellestrekk ved flere av prosjektene er at de tenker nytt om utvikling av stedets natur, kultur og historie. Flere av prosjektene gjenbruker også eksisterende bygningsmasse.

Les mer

Publisert: 19.01.14

De nye kulturelle byrommene

Per Riisom, direktør for Nordic City Network, holdt kveldsforedraget på Krysskonferansen 2013. Han har laget en oppsummering av foredraget sitt som vi har fått lov til å publisere. Du finner teksten hans på samme side som oppsummeringen av dagkonferansen. Per Risoms oppsummering ligger nederst på siden.

Les mer

Publisert: 17.01.14

Kulturbasert planlegging - erfaringer fra Danmark

Carsten Jahn Hansen har sendt oss to artikler som utdyper foredraget han holdt på Krysskonferansen like før jul. Du finner de her.

Les mer

Publisert: 15.01.14

Kulturplanlegging - bare et nytt ord eller et reelt og endret perspektiv?

Flere av dere som deltok på Krysskonferansen like før jul har ønsket å få tilgang til åpningsforedraget til Trevor Davies. Vi har nå fått mulighet til å publisere det sammen med de andre foredragene (nederst på siden).

Les mer

Publisert: 14.01.14

Kryss.no omtalt i Aftenposten oppslag om temporære tiltak

Kryss.no ble omtalt i et oppslag Aftenposten hadde i forrige uke om temporæære tiltak i byutvikling. Journalisten har blant annet brukt Kryssveilederen om midlertidige aktiviteter og Krysskonferansen 2011 og 2013 som kilde.  Les hele oppslaget her.

Les mer

Publisert: 13.01.14

Sluttrapport om bærekraftig statlig bypolitikk

Rett før jul overleverete faglig råd for bærekraftig byutvikling sin sluttrapport med konkrete forslag til hvordan en bærekraftig statlig bypolitikk kan utformes. Du kan laste ned rapporten i sin helhet her.

Les mer

Publisert: 16.12.13

Byutvikling skal være et samarbeidsprosjekt

En viktig oppgave for oss er å gi områdene vi jobber med identitet, sier arkitekt og medeier i Polyform arkitekter, Thomas Kock. Det handler om å forstå stedet, landskapet, og ikke minst menneskene som skal bo der. Polyform ser på det å styrke et steds identitet som en del av det å bygge bærekraftig.

Les mer

Publisert: 16.12.13

Kultur for samfunnsutvikling

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bidra til å introdusere metoden Cultural Planning i Norge. De har valgt å kalle metoden Kultur for samfunnsutvikling.

Les mer

Publisert: 02.12.13

Oppsummering av Krysskonferansen 2013

Takk til alle som deltok på Krysskonferansen 2013! Vi har laget en oppsummering av foredragene fra dagskonferansen og de fleste foredragene kan nå også lastes ned.

Les mer

Publisert: 13.12.13

Menneskets plass i byutviklingen

Statens vegvesen og Jernbaneverket arrangerte tidligere i høst sin felles årlige arkitekturkonferanse med tema «Menneskets habitat». Konferansen inngikk i programmet til Oslo Arkitekturtriennale som har hatt bærekraft som tema. Foredragene fra konferansen kan nå lastes ned fra Statens vegvesens hjemmside.

Les mer

Publisert: 02.12.13

Har valgt å satse på kultur

Innhold og kvalitet er stikkordene som forklarer hvorfor Eid har lykkes med sin kultursatsing. Vinnerne av May Balkøys minnepris mener dette forplikter også i framtiden.

Les mer

Publisert: 02.12.13

May Balkøys minnepris til Eid

Statsbyggs pris for kulturbasert by- og stadutvikling, May Balkøys minnepris, går i 2013 til Eid kommune i Sogn og Fjordane. Prisen blei delt ut i dag på Krysskonferansen i Oslo.

Les mer

Publisert: 26.11.13

Norsk kulturindeks er klar

Telemarksforsking presenterer for tredje gang en måling av kulturnivået i norske kommuner. Ifølge denne er Røros og Ål på topp når det kommer til kulturtiltak, mens Nesodden huser flest kunstnere.

Les mer

Publisert: 20.11.13

NOKU kårer Trondheim til årets kulturkommune

For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag mener NOKU de er den beste kommunen
i landet på kulturfeltet.

Les mer

Publisert: 18.11.13

Program Krysskonferansen 2013

Last ned programmet til Krysskonferansen 2013 her.

Les mer

Publisert: 18.11.13

Synlige studenter i bybildet

Arkitekter fra København ønsker å gjøre UiA og studentene mer synlige i Kristiansands bybilde. De mener det handler om å få universitet og by til å virke sammen.


Les mer

Publisert: 08.11.13

NY ORK - Kunst, økologi og samfunn

NY ORK er et byøkologisk kunstprosjekt og et delprosjekt i Osebakken –grønn bydel. Osebakken vel har inngått et samarbeid med Kunsthall Grenland for å utvikle og gjennomføre NY ORK. Prosjektet vil foregå ute i bydelen, men vil også ha en base i kunsthallen.

Les mer

Publisert: 28.10.13

DreamHamar: Fra drøm til virkelighet i Hamar

Hamar lyste i 2010 ut en internasjonal kunstkonkurranse for å sikre en kunstbasert forståelse som grunnlag for utformingen av det nye stortorget i byen. Det vinnende teamet presenterte kunst som metode mer enn som mål og satte medvirkning høyest på sin agenda. Hvilke erfaringer har Hamar gjort seg om verdien av prosessen? Kan en kommuneorganisasjon skape virkelighet av drømmer? Har drømmene betydd noe for innbyggernes stedsforståelse? Hør mer om dette fra byplansjef, Kari Nilssen, på årets Krysskonferanse.

Les mer

Publisert: 19.10.13

Meld deg på Krysskonferansen 2013 her

Vi forventer stor pågang og anbefaler tidlig påmelding!

Les mer

Publisert: 18.10.13

Kan kunst planlegges?

På årets Krysskonferanse kan du få med deg historien om kunstprosjektet "Jeg er Drammen" fra det politiske vedtaket til kunsten i byens rom.

Les mer

Publisert: 15.10.13

Program Krysskonferansen 2013

Vi har nå et foreløpig program klart som du kan studere nærmere her. Vi regner med å åpne for påmelding i løpet av denne uken.

Les mer

Publisert: 07.10.13

Kulturplanlegging - bare et nytt ord eller et reelt og endret perspektiv

Vi trenger åpne og inkluderende planprosesser som både kan fange opp og dyrke lokale ressurser på stedet, marginale synspunkter og utradisjonelle ideer sier Trevor Davis, som er hovedinnleder på Krysskonferansen 28.-29.november

Les mer

Publisert: 02.10.13

Oslo arkitekturtriennale - festival for arkitektur og byutvikling

Krysskonferansen 2013 samarbeider med OAT og Hege Maria Eriksson forteller om festivalen som møtested og kulturarrangement. Hvilken rolle kan OAT og lignende arrangementer spille for bykultur og byutvikling?

Les mer

Publisert: 30.09.13

PARK LEK - en alternativ måte å utvikle byen på i fellesskap

I bydelene Hallonberg og Ör utenfor Stockholm finnes det mange kompetente og engasjerte innbyggere og aktører. Hva skjer hvis vi gir de mulighet til å bli medansvarlige for utviklingen av sin bydel?

Les mer

Publisert: 25.09.13

Dome of Visions - et dansk bykulturprosjekt i tre etasjer

På Krysskonferanse 29.november 2013 blir ”Dome of Visions”, NCCs fullskala byggeeksperiment i hjertet av København og Aarhus, presentert.

Les mer

Publisert: 24.09.13

De nye kulturelle byrommene

I følge Per Risom, en av foredragsholderne på årets Krysskonferanse, handler ikke de kulturelle byrommene så mye om kultur og kunst i gaten, men mer om steder hvor det er plass til at både individet og fellesskapet kan utfolde seg og finne bekreftelse.

Les mer

Publisert: 17.09.13

Kunstprosjekt supplerer pågående planprosess

Kunstneren Kerstin Bergendal står bak kunstprosjektet PARK LEK.  Det er på den ene siden et utopisk kunstprosjekt, og på den annen side et reelt inngrep i en planprosess utenfor Stockholm i Sverige.

Les mer

Publisert: 16.09.13

Hvorfor ‘bærekraft’? En prat med kuratorene bak Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale 2013, som Statsbygg og Krysskonferansen 2013 samarbeider med, er kuratert av det belgiske designkollektivet Rotor. Fra 19. september arrangeres over 70 utstillinger, seminarer, verksteder og ekskursjoner i og utenfor Oslo, alle med utgangspunkt i årets triennaletema, ‘bærekraft’.

Les mer

Publisert: 11.09.13

Nytenkning om offentlige rom gjennom tverrfaglig samarbeid

Utformingen av våre offentlige miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Vender vi blikket mot Sverige kan vi kanskje lære noe.

Les mer

Publisert: 17.06.13

"Byutvikling er kulturutvikling" er tema for årets Krysskonferanse

Hvilke idéer styrer utformingen av våre omgivelse i dag? Hvilken plass har humanistiske og kulturelle perspektiver i disse prosessene?

Les mer

Publisert: 05.09.13

Den moderne bærekraftige byen

Den ferske publikasjonen "Den moderne bærekraftige byen" presenterer for første gang regjeringens bypolitikk. Blant temaene som tas opp er sosial bærekraft, bærekraftig bymiljø og det fysiske miljø. Publikasjonen er en oppfølging av midtveisrapporten til faglig råd for bærekraftig bypolitikk.

Les mer

Publisert: 30.08.13

Kulturminner skaper stolthet

Kulturminner kan knytte innbyggerne nærmere til hjemstedet og gi grunnlag for næringsutvikling, viser en ny rapport.

Les mer

Publisert: 22.08.13

Kreativt entreprenørskap i Landskrona

Kela, Kreativt entreprenørskap i Landskrona, er et utviklingsprosjekt i Landskrona som blant annet jobber for at kultur skal være en del av byens byutvikling. De ønsker å være en ressurs både for byens kulturelle aktører og for de som arbeider med byens overordnede planer. Les intervju med leder av Kela, Sanna Lilie, på det svenske nettstedet Kulturekonomi.

Les mer

Publisert: 27.06.13

God sommer!

Kryss.no tar sommerferie frem til medio august. Vi ser frem til å se deg på Krysskonferansen "Byutvikling er kulturutvikling" 28.-29.november 2013. God sommer!

Publisert: 24.06.13

Midtveisrapport fra Faglig råd for bærekraftig bypolitikk

Tirsdag 18. juni leverte faglig råd for bærekraftig bypolitikk sin midtveisrapport til statsråd Bård Vegard Solhjell. Derved er første milepæl i fagrådets arbeid nådd.

Les mer

Publisert: 11.06.13

Kulturplanlegging i regional utvikling

Er du nysgjerrig på hvordan kulturplanlegging kan benyttes i regional planlegging? I den nylig utgitte boken "The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective", er temaet viet et eget kapittel: "Finding the Spiritus Loci: Culture Planning in the Kronoberg Region".

Les mer

Publisert: 04.06.13

Kunstnerbyen Skien

Skien kommune har etablert prosjektet "Kunstnerbyen Skien" som et ledd i en strategi for å gjøre byen mer attraktiv for miljøer og enkeltpersoner som kan bidra til å revitalisere Skien som en levende kunst- og kulturby.

Les mer

Publisert: 27.05.13

Oppretter bylaboratorium i Fredrikstad

Miljøverndepartementet og Fredrikstad kommune har satt i gang et prosjekt med bylaboratorium. Bylaboratoriet er et sted for eksperimentering og utprøving av nye metoder og nytt planverktøy og kommer i tillegg til kommunens ordinære planarbeid.

Les mer

Publisert: 23.05.13

Hvordan byens form og liv spiller sammen

I boken ”Bylivsstudier” sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre mer enn 50 års studier av hvordan byens form og liv spiller sammen. Boken utgis på forlaget Bogværket 27.mai.

Les mer

Publisert: 21.05.13

Krysskonferansen 2013 - hold av datoen!

Årets Krysskonferanse arrangeres 29.november på Parkteatret i Oslo. Konferansen vil belyse kulturbasert stedsutvikling i møtet mellom "bottom-up" og "top-down". Årets Krysskonferanse inngår som en del av Oslo Arkitekturtriennale.

Publisert: 21.05.13

Slow Space i Bjørvika

SLOW SPACE er navnet på den kuratoriske visjonen for kunst i de offentlige rommene i Bjørvika. Den bygger på prinsippene om “the Slow Movement” og danner grunnlaget for valg av steder i Bjørvika, kunstnere og uttrykk. Fra 22.mai og en måned frem i tid vil en rekke kunstneriske aktiviteter finne sted i Bjørvika. Følg med på prosjektets nye hjemmeside som du finner ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 26.04.13

Samarbeider om kultur og næring

Regjeringen igangsetter et kulturnæringsprogram, der det skal etableres et samarbeid mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge.

Les mer

Publisert: 22.04.13

Vil du forandre et sted i din by? Så gjør noe med det!

Utformingen av de fysiske omgivelsene som omgir oss har betydning for hvordan vi ser på steder og for hvordan vi tar de i bruk. Enten det er snakk om sykkelveien, den lokale lekeplassen eller det nye biblioteket. Sammen med Dansk Arkitektur Center har Danmarks svar på NRK, DR, nettopp lansert en stor konkurranse hvor målet er intet mindre enn å gjøre danske steder til bedre steder å være. Med konkurransen ønsker de å få svar på hvordan et konkret sted i din by kan forandres til et bedre sted. Konkurransen er åpen for alle.

Les mer

Publisert: 22.04.13

Krysskonferansen 2013

Krysskonferansen arrangeres for fjerde gang i november 2013. Mer informasjon kommer!

Publisert: 09.04.13

Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser

Hva er et sted, og hva betyr steder i en tid med store samfunnsomveltninger? I en ny vitenskapelig antologi fra Akademika forlag kan du lære om ulike stedsteorier og hvordan disse anvendes i praksis.

Les mer

Publisert: 15.03.13

Doktorgradsprosjekt ser på planleggingen med nye øyne

Billedhuggeren og landskapsarkitekt, Marie Markman, ser på planlegging med nye øyne i sitt doktorgradsprosjekt ”Det Grænseløse landskab”. En del av resultatet er et spiselig landskap mellom to av byens sentrale trafikkårer.

Les mer

Publisert: 09.04.13

Finalistane for attraktiv stad er klare

Kirkenes, Herøy (Nordland), Norheimsund, Ringebu og Fagernes står att som finalistar etter at juryen for Statens pris for attraktiv stad har gått gjennom ei overveldande mengd nominasjonar. - Konkurransen var hardare i år enn i fjor med heile 750 nominasjonar på 385 stader, seier juryleiar Erling Dokk Holm som bla. har lagt vekt på at næringsliv og innbyggjarar er involvert i utviklingsarbeidet

Les mer

Publisert: 02.04.13

Last ned presentasjonene fra konferansen "Gode steder - gode liv"

Presentasjonene fra konferansen "Gode steder - gode liv" i Kristiansand er nå tilgjengelige på fylkeskommunen i Aust-Agder sin hjemmeside.

Les mer

Publisert: 14.03.13

Faglig råd for bærekraftig bypolitikk på nett

Faglig råd for bærekraftig bypolitikk er opprettet på initiativ fra Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og skal gi råd om hvordan fremtidens bærekraftige bypolitikk kan utformes. Rådet har opprettet en blogg som du kan følge her.

Les mer

Publisert: 04.03.13

Kulturutredningen 2014

Kulturminister Hadia Tajik mottok i dag utvalgets utredning, NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014. Utvalgets mandat har vært å utrede kulturpolitikken fra 2005 og fram til i dag, i perioden for Kulturløftet 1 og 2.

Les mer

Publisert: 04.03.13

Your Street konkurranse i Risør

Har du ideer om hvordan Risør kan bli en bedre by å bo i? Fra 6. mars kan du delta i konkurransen Your Street.

Les mer

Publisert: 18.02.13

Last ned ny bok om byen sett fra øyenhøyde

"The City at Eye Level" er en ny bok som undersøker betydningen av aktive 1.etasjer for vår opplevelse av byen. Forfatterne går grundig til verks når de redegjør for dette temaet og boken vil derfor være et nyttig oppslagsverk for alle som jobber med byrom - eller som trenger gode argumenter for hvorfor en aktiv fasade ut mot gateplan er viktig!

Les mer

Publisert: 18.02.13

Vil få mer parkliv i Moelv

Ringsaker kommune har inngått et samarbeid med Norsk Form for å forsøke å få mer liv i byparken i Moelv.

Les mer

Publisert: 15.02.13

Finnes den kreative klassen?

Hasan Bakhshi fra Nesta har sammen med Alan Freeman and Peter Higgshas nettopp publisert en skarp analyse av den kreative økonomien i Storbritania. Geoff Mulgan, også fra Nesta, har med utgansgpunkt i dette arbeidet skrevet et svært leseverdig blogginnlegg som du kan lese her.

Les mer

Publisert: 04.02.13

Kommunen Emmaboda er # 1 på kultur i Sverige

I den svenske kommunen Emmaboda har politikerne forstått betydningen av å satse på kulturaktiviter og kulturarv.

Les mer

Publisert: 21.01.13

Ny rapport om kulturplanlegging

Ny svensk rapport belyser de utfordringer som kan oppstå når man skal gjennomføre en kulturplanleggingsprosess.
.

Les mer

Publisert: 14.01.13

Faglige nyttårsforsetter for 2013

- 2013 bør være det året man slutter å skape ting for mennesker og heller skaper ting med mennesker, sa designantropolog Anna Kirah da Norsk Form spurte ledende aktører innen design- og arkitekturfeltet om deres faglige nyttårsforsetter for 2013. Les mer om hva de andre sa her.

Les mer

Publisert: 11.01.13

Den kreative byen anno 2013. Erfaringer fra Hamburg.

I løpet av de 10 siste årene har Hamburg vært stedet for en intens debatt om bypolitikk og kreative byer, hvor noen mener at Hamburg kan være en modell for kreative byer som også er sosialt bæredyktige. Som denne artikkelen viser er det delte meninger om dette lokalt.

Les mer

Publisert: 20.12.12

Forlatte togstasjoner fylles med kultur

De to uavhengige kultursentrene, Manifatture Knos (Italia) og Stanica (Slovakia) samarbeider om å synliggjøre hvordan frivillige organisasjoner kan ta i bruk og transformere tomme lokaler til nye sosiale og kulturelle formål som tjener lokalsamfunnet. Prosjektet er en del av Trans Europe Halles treårige prosjekt "Engine Room".

Les mer

Publisert: 12.12.12

#pinyourcity!

I forbindelse med  prosjektet ‘Thinking Cities’ har vinneren av Philips’ ‘Livable Cities Pinterest Contest’ blitt kåret. En rekke kjente byeksperter har sittet i juryen. Les mer om konkurransen og vinneren her.

Les mer

Publisert: 03.12.12

10 enkle forslag som kan forbedre byromskvaliteten i Oslo

Resultat av en DIY (DO It Yourself) idéworkshop om byromskvalitet i Oslo foreligger nå i bloggform. Her presenteres 10 enkle forslag som kan forbedre byromskvaliteten i Oslo. Workshopen ble kuratert av Cristoffer Evju.

Les mer

Publisert: 03.12.12

Forum for stadutvikling knekte kodar om samhandling

Kva skal til for å samhandle godt om å utvikle attraktive stader? Her får du ei liste med tips frå folk som arbeider aktivt med nettopp dette.

Les mer

Publisert: 03.12.12

Ny svensk antologi om regionalisering av kulturpolitikken

Sveriges Kommuner og Landsting og det svenske kulturpolitiske observatoriet SweCult har analysert effektene av den nasjonale kulturpolitiske reformen knyttet til regionalisering; den såkalte kultursamvirkemodellen. Modellens hensikt er å sikre samarbeid mellom stat, regioner, og kulturaktører i sivilsamfunnet.

Les mer

Publisert: 22.11.12

Arts & Business har lansert rapporten Status 12

Hvis du ønsker å finne utradisjonelle løsninger og nye innfallsvinkler til kjente utfordringer, finner du inspirasjon og tips til hvordan samarbeid mellom kultur og næring kan gjøres i Status 2012.

Les mer

Publisert: 19.11.12

Nettverkstreff i Sverige

"Kultur i länet" var vertskap for høstens møte i det svenske nettverket for kulturplanlegging. Møtet fant sted tidligere denne måneden på Wiks slott utenfor Uppsala.

Les mer

Publisert: 12.11.12

Takhager har kommet for å bli

Takhager vokser frem verden over. Klikk videre og hent inspirasjon fra fem gode eksempler på grønne rom på byens tak.

Les mer

Publisert: 05.11.12

En sosial motor for byutvikling

Den kommersielle utviklingen i Harstad har sprengt sentrum i stykker. Med foreningen "Stien Langs Sjøen" forsøker arkitekt Jim Myrstad og lokale frivillige å sy byen sammen igjen.

Les mer

Publisert: 25.10.12

Storsatsing i Tromsø

- Både kunsthall og kunstfabrikk er på trappene i Tromsø denne høsten. Tromsø Kunstforening har fått økonomisk støtte til å utvikle Tromsø kunsthall, og Tromsø kommune utarbeider en etterlengtet kunstplan for byen, skriver Pia Henriksen Vangen i Billedkunst.

Les mer

Publisert: 19.10.12

Eldsjeler - entusiastar for fellesskapet

Korleis kan vi løyse ut krafta eldsjelene representerer i ein felles strategi for lokal samfunnsutvikling? Dette var eit hovudtema på den 3. nasjonale LUK-samlinga, som Telemarksforsking hadde det faglege ansvaret for.

Les mer

Publisert: 08.10.12

Kulturplanlegging som metode for samfunnsutvikling på Tjörn

Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene møttes 25. - 26 september på Hamar til samlingen "Samhandling om stadutvikling". Blant foredragsholderne var Marie Bergdahl som delte erfaringer fra Tjörns arbeid med kulturplanlegging. Du kan laste ned presentasjonen hennes her.

Les mer

Publisert: 08.10.12

Gammel skolebygning får nytt liv

EnergiCenter Voldparken i Husum (Danmark) er et fint eksempel på hvordan tomme bygninger kan bli nye samlingssteder for lokalsamfunnet. I 2008 ble skolen nedlagt, men i stedet for å la skolens bygninger stå tomme fikk Områdefornyelse Husum, og en rekke lokale ildsjeler og foreninger på stedet, tillatelse til å etablere ny virksomhet i skolens gamle lokaler.

Les mer

Publisert: 27.09.12

Kulturkampen - eller jakten på den kreativa invånaren

Bostad, sjukvård och ett jobb i all ära – men för att locka den moderna urbana människan till en stad eller för att få dem att stanna kvar på sin hemort krävs det mer: En kultur som skapar identitet. Men ofta kan det sluta med ett tomt kulturhus eller ett övergivet torg.

Les mer

Publisert: 20.09.12

Midlertidig stunt for en grønnere byutvikling

Gjennom det midlertidige stuntet "Lunsj i det grønne" / "klimaendringsøvelse" ønsker NALs avdeling for miljø og bærekraft Ecobox å skape oppmerksomhet omkring nødvendigheten av en grønnere byutvikling. Andre eksempler på bruk av midlertidige aktiviteter finner du i den nye Kryss-veilederen som du kan laste ned på våre nettsider under fanen "Hvordan jobbe med kulturplanlegging".

Les mer

Publisert: 20.09.12

Kulturbasert stedsutvikling. Vestfossen viser vei

Hva skjer med Vestfossen spør Oslo Teknopol i sitt seneste nyhetsbrev. I artikkelen viser de hvilken betydning Vestfossen Kunstlaboratorium har hatt for stedets utvikling.

Les mer

Publisert: 13.09.12

Utstilling og rapport om arbeidet med kulturplanlegging på Tjörn

I 2009 besluttet politikerne på den svenske øya Tjörn at kommunen skulle benytte kulturplanlegging i arbeidet med ny kommunedelplan. Resultatene fra dette dialogarbeidet kan nå ses i utstillingen "Tjörns själ". Det har også blitt utarbeidet en rapport som du kan laste ned ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 13.09.12

Nye muligheter for kultur-og kulturminnesektoren gjennom EØS midlene

Torsdag 11. oktober 2012 inviterer Riksantikvaren og Kulturrådet til «Klar-ferdig-gå!» – en konferanse om de nye mulighetene som åpner seg for kultur- og kulturminnesektoren gjennom EØS-midlene.

Les mer

Publisert: 30.08.12

Byer kan lære av festivaler

Festivaler fungerer som et laboratorium for byen; de kan brukes til å utvikle og gjøre byrommene bedre og åpner for at folk kan bruke og oppleve byens rom på en ny måte. Les mer i Kultmag om funnene i en ny doktorgrad.

Les mer

Publisert: 23.07.12

Kortsiktig investering gir langsiktig gevinst

I november ga Kryss.no ut en veileder hvor vi viste hvordan midlertidige aktiviteter kan være et strategisk verktøy i kulturplanlegging. I denne artikkelen tar vi for oss tema midlertidighet sett fra et grunneier, eiendoms- eller utviklingsselskaps perspektiv. Her tas midlertidig utleie først og fremst i bruk for å styrke økonomien og unngå røde tall, og det er gjerne eiendommer som enten skal totalrenoveres, rives eller er definert som utviklingsprosjekter som er de mest aktuelle for midlertidig utleie.

Les mer

Publisert: 06.08.12

Parken som forholder seg til byen

The High Line i Chelsea (NY) er for øyeblikket et av verdens mest omtalte byutviklingsprosjekter. Det startet med engasjerte innbyggere som så et potensial i noen nedlagte jernbaneskinner. Nå har tre millioner gjester besøkt parken.

Les mer

Publisert: 20.08.12

Følg kulturplanleggeren Lia Ghilardis blogg

Lia Ghilardi er en av de mest kjente konsulentene innen kulturplanlegging i dag. Ønsker du å lære mer om hva hun gjør kan du følge bloggen hennes her.

Les mer

Publisert: 13.08.12

Skabelonloftet, en ramme for positive møter mellom kultur og næring

Da Anette Holmberg i 2009 overtok administrasjonen av verkstedfellesskapet Skabelonloftet var det med et ønske og mål om å forene kultur og næring.

Les mer

Publisert: 17.07.12

Urban trend i 2012: Mal byen!

I følge nettstedet The Pop-Up City er endring av byers utseende gjennom maling og farger en av 12 store urbane trender i 2012. For de hollandske kunstnerne Haas & Hahn er maling av byer imidlertid ikke noe nytt. Gjennom Firmeza stiftelsen har de siden 2006, i samarbeid med lokale beboere i Brasils favelaer, brukt malerkunst som et verktøy til å inspirere, skape skjønnhet, kjempe mot fordommer og skape oppmerksomhet.

Les mer

Publisert: 13.07.12

Lokalbefolkningen som bygget en ny identitet gjennom samtidskunstkunst

I bygda Vevring i Naustdal kommune har det siden 1979 blitt arrangert en stor samtidskunstutstilling som ikke bare engasjerer lokalbefolkningen og den internasjonale kunstverden, men som også har bidatt til å gi den lille bygda identitet.

Les mer

Publisert: 06.07.12

Kulturplanlegging på dansk vis

Kunst og kultur spiller en vesentlig rolle i utviklingen av samtidens byer og den danske byen Køge er intet unntak. I arbeidet med å transformere den gamle industrihavnen til en bydel med boliger, næring og by- og kulturliv har Køge utviklet sin egen definisjon av kulturplanlegging. Stikkordene er strategisk samarbeid mellom ulike sektorer, integrasjon, mangfold og eierskap.

Les mer

Publisert: 03.07.12

Korleis tek kommunen din vare på festivalen sin?

- Tre av fire kommunar har ein eller fleire festivalar. Dette er eitt av dei tydlegaste døma på møtet mellom eldsjeler og kommunar. Kommunen må bli flinkare til å sjå på festivalen som ein ressurs mener direktør i Distriktssenteret, Halvor Holmli.

Les mer

Publisert: 03.07.12

Bymenneskers hjerter

Det er enklere å ødelegge enn å planlegge det livet alle ønsker seg i en by skriver Karianne Bjellås Gilde i lørdagskommentaren i Dagbladet.

Les mer

Publisert: 26.06.12

Mer om bruk av gate- og byrom

Bruker folk gata annerledes når omgivelsene endrer seg? Drammen er i gang med et morsomt gate-eksperiment.

Les mer

Publisert: 26.06.12

Engasjerte brukere gir bedre byrom

Norsk Form, ordføreren i Risør og en av Sør-Afrikas mest kreative innovatører inviterer til den prestisjefylte utfordringen Your Street, hvor byens gateliv kan bedres gjennom bruk av design.

Les mer

Publisert: 13.06.12

God distriktsutvikling handler ikke bare om penger

Ny studie fra Distriktssenteret viser at egenskaper ved enkeltpersoner og kvaliteten på samhandling på tvers av sektorer er viktigere enn økonomi for å skape god distriktsutvikling. I et slikt perspektiv blir utfordringen å utforme en politikk som stimulerer ildsjelene, som fremmer en offensiv utviklingskultur i lokalsamfunnene, og som stimulerer lokalsamfunnets evner til å ta tak i de gylne anledningene som byr seg.

Les mer

Publisert: 04.06.12

Nytt kulturpolitisk program ved hjelp av kulturplanlegging

Den svenske kommunen Skara har brukt kulturplanlegging i arbeidet med å lage nytt kulturpolitisk program. Les intervju med prosjektleder Jan-Erik Augustson her.

Les mer

Publisert: 23.05.12

Erfaringer fra arbeidet med kulturplanlegging i Sverige

Sammen med ni andre kommuner i Västra Götlandsregionen deltar Tjörn i prosjektet Cultural Planning Laboratory. Gjennom prosjektet får de deltakende kommunene støtte i prosessen og innspill til arbeidsmetoder som skal hjelpe dem i arbeidet med å etablere en sterkere identitet.

Les mer

Publisert: 21.05.12

Kulturpolitikk for fremtiden?

Alle kommuner i Norge er pålagt å lage kommuneplaner hvor det skal stå noe om kultur. Det skal også lages helhetlige og langsiktige strategier for kulturvirksomhet i den enkelte kommune.  Et av de største problemene i norske kommuner er i følge generalsekretær i NOKU, Åse Vigdis Festervoll, at flertallet av kommunene mangler kulturfaglig tilrettelegger- og utviklerkompetanse.

Les mer

Publisert: 09.05.12

Åpne Tanker - et prosjekt om samspillet mellom mennesker og sted

Åpne Tanker beskriver en stedsutviklingsprosess med utgangspunkt i et nedlagt tankanlegg på Stornes utenfor Hammerfest i Vestfinmark.

Les mer

Publisert: 07.05.12

Vil ha aktiviteter ved vannet

I regi av prosjekt "Jevnaker 2020" har arkitekt Christoffer Olavsson Evju hatt idédugnad om utvikling av Nesbakken for 9. klassinger ved Jevnaker skole. De har har brukt British Councils spill, Future City Game, som verktøy til å utvikle ideer. Da elevene skulle komme opp med forslag til utvikling på Nesbakken, ville alle satse på Randsfjorden.

Les mer

Publisert: 04.05.12

Intervju med Franco Bianchini

Franco Bianchini er professor i "Cultural planning and policy" på Leeds Metropolitan University. Før han innledet det nordiske nettverkstreffet i kulturplanlegging forrige uke rakk den svenske journalisten Steffan Melin å gjøre et intervju med ham. Her trakk Bianchini blant annet frem at han betrakter kulturplanlegging som et verktøy for demokrati og bærekraft. Les hele intervjuet her.

Les mer

Publisert: 07.05.12

Hvem blir Norges kulturkommune 2013

Norsk kulturforum har startet arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2013. Arbeidet starter i det enkelte fylke med nominering og vurdering av kandidater. Årets kulturkommune i fylkene kåres høsten/vinter 2012/13.

Les mer

Publisert: 30.04.12

Attraksjonskraft Sverige

I forrige uke lanserte den svenske regjeringen ved næringsdepartementet “Attraktionskraft Sverige” som skal forbedre livs- og bomiljøet i Sverige. Satsningen innebærer at regjeringen skaper en plattform for dialog mellom stat, kommune, regioner, næringsliv, interesseorganisasjoner og det sivile samfunnet.  

Les mer

Publisert: 24.04.12

Ny inspirasjonspublikasjon om steder i landskabet

Steder i landskabet" utgis i dag og skal vise hvordan opplevelsen av naturen forbedres ved å jobbe forsiktig og grundig med stedet der mennesker møter natur. Gjennom 30 internasjonale caser og syv ekspertartikler får du innblikk i hvordan små arkitektoniske intervensjoner kan være et virkemiddel til å formidle spesielle og særegne steder og kvaliteter i landskapet. Les publikasjonen ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 17.04.12

Forget about Guggenheim, men hugs den lokale røynda

I den kulturelle byutviklinga er det tre sentrale omgrep – skala, kontekst og kritisk masse – som ofte blir oversedde, men som alle krev merksemd når ein startar på ei kulturelt orientert byutvikling med vekt på dei kreative entreprenørane og kulturen.

Les mer

Publisert: 10.04.12

Uterom for en billig penge

Hva gjør din kommune når dere ønsker å etablere gode uterom og møteplasser for byens borgere, men ikke har raust med kommunale midler?

Les mer

Publisert: 30.03.12

God påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske og benytter samtidig anledningen til å minne om at det i april er flere konferanser som har kulturplanlegging som tema. Haugland Vekst arrangerer konferanse i Karmsund 19.april og det svenske kulturplanleggingsnettverket, "Cultural Planning Laboratory", inviterer til nordisk nettverksmøte i Göteborg og Tjörn 25.-25.april. For mer informasjon om arrangementene, se i kalenderen til venstre!

Publisert: 30.03.12

Stedet teller i Danmark

Danske Realdanias kampanje "Stedet Teller" gir økonomisk støtte til prosjekter som jobber med å utvikle ytterområder i Danmark med utgangspunkt i stedbundne ressurser. 25 prosjekter har nylig fått 125.000 kroner i støtte hver. Du kan lese mer om prosjektene ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 20.03.12

En modell for kulturell byutvikling i Amsterdam

Rundt årtusenskiftet befant Amsterdam seg i en situasjon hvor de kreative entreprenørene, kunstnerne, arkitektene og designerne flyttet til byer som Rotterdam eller Berlin. Amsterdam hadde i en årrekke fokusert på kulturforbruk med store museer, konsertsaler m.m., men hadde glemt å fokusere på de som produserer kulturen. Det var derfor et behov for å jobbe med nye strategier for å beholde denne gruppen i byen.  NDSM-prosjektet er et eksempel på hvilke grep som ble gjort for å snu utviklingen.

Les mer

Publisert: 13.03.12

Sjenerøse og samfunnsengasjerte

Unge, samfunnsengasjerte arkitekter vil endre arkitektrollen, mener forsker og lærer ved AHO, Lisbeth Harboe.

Les mer

Publisert: 28.02.12

Romambassade på Tullinløkka

Om kort tid blir Tullinløkka i Oslo åsted for en ny installasjon. Som en del av et tre uker langt kulturarrangement vil arkitektgruppen Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB) bygge et midlertidig kulturhus som skal danne rammen for en serie aktiviteter for og med det norske romfolket.

Les mer

Publisert: 09.02.12

Patina og Genius Loci på stader - eit essay om kva moglegheiter og grenser dei tredje stadene har

Siste del i en føljetong kryss.no har publisert i januar/februar 2012. Essayet er skrevet av Keld Buckiek fra Roskilde Universitet i Danmark.

Les mer

Publisert: 01.02.12

Patina og Genius Loci på stader – eit essay om kva moglegheiter og grenser dei tredje stadene har

Del 3 i en føljetong kryss.no publiserer i første halvdel av 2012. Essayet er skrevet av Keld Buckiek fra Roskilde Universitet i Danmark.

Les mer

Publisert: 01.02.12

Åpnet utstilling om byens fremtid

Best på folkehelse, foregangskommune innen utdanning og innovasjon eller det nye Bilbao? Drammens befolkning inviteres til å være med å utvikle byens fremtid.

Les mer

Publisert: 02.02.12

Et skremmeskudd for kulturen

Forskerkonklusjonen om at kulturen ikke har noe å si for hvor folk slår seg ned, er ikke noe endelig fasitsvar.

Les mer

Publisert: 25.01.12

Nasjonale nettsteder om stedsutvikling

Det finnes en rekke statlige nettsteder som tar for seg det store temaet stedsutvikling i Norge. Vi gir deg oversikten her.

Les mer

Publisert: 25.01.12

Prosessdesign og prosessledelse

Det er mange som jobber helt eller delvis med plan- og utviklingsprosesser i lokalsamfunn, kommuner, regionråd, fylker og statlige virksomheter. Gjennom kurset lærer man å skape og lede prosesser med mange aktører slik at samspill og samarbeid leder til måloppnåelse. Les mer på hjemmesiden til UMB, senter for etter- og videreutdanning.

Les mer

Publisert: 24.01.12

Patina og Genius Loci på stader - eit essay om kva moglegheiter og grenser dei tredje stadene har

Del 2 i en føljetong kryss.no publiserer i første halvdel av 2012. Essayet er skrevet av Keld Buckiek fra Roskilde Universitet i Danmark.

Les mer

Publisert: 19.01.12

Beste plassen i verda!

Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for første gang i 2012. Prisen skal deles ut til en kommune eller andre aktører som gjennom å involvere offentlige, frivillige og private krefter har bidratt til å øke et steds attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet.

Les mer

Publisert: 17.01.12

Patina og Genius Loci på stader – eit essay om kva moglegheiter og grenser dei tredje stadene har

Ei gruppe beståande av to biletkunstnarar og to arkitektar sette seg i 2008 føre å undersøkje korleis bebuarar, institusjonar, arkitektar og kunstnarar kan rustast til å arbeide betre saman og skape byar for alle. Dette prosjektet tok utgangspunkt i det som i dag synest å dominere debatten om gode byar, nemleg i dei mange falma bustadkvartera i dei tidlegare velferdsstatane som av og til blir omtalte som gettoar og dermed som problem.

Les mer

Publisert: 10.01.12

Lokal kultur i en interregional kontekst

Kreativ Metapol er navnet på et nylig avsluttet partnerskab som har tatt for seg Øresundsregionen som kreativ metapol. Prosjektet har hatt Interreg støtte og har hatt deltakere fra 16 kommuner/regioner og 3 universiteter i Danmark og Sverige. Ved å klikke deg videre kan du lese evalueringsrapporten som blant annet viser hvordan kartleggingsteknikker hentet fra kulturplanlegging har blitt brukt for å avdekke kulturelle ressurser lokalt.

Les mer

Publisert: 22.12.11

Kjære leser: God jul!

Kryss.no ser tilbake på et spennende år med avvikling av Krysskonferansen 2011 og publisering av ny veileder. Vi ønsker våre lesere og konferansedeltakere en riktig god jul og et godt nyttår! Vi tar nå juleferie og er tilbake igjen i uke 2/2012.

Publisert: 20.12.11

Last ned den nye Kryssveilederen her

Den nye Kryssveilederen ble lansert på Krysskonferansen 25.november. Veilederen er en introduksjon til bruk av midlertidige aktiviteter og viser hvordan slike aktiviteter kan brukes i planprosesser og bidra til en positiv utvikling av eiendommer og byrom.

Les mer

Publisert: 08.12.11

Victoria - Londons kjedelige kreative bydel

LAB.TV viser i dette blogginnlegget hvorfor kreative næringer ikke automatisk skaper et kreativt miljø i bydelen Victoria. Artikkelen er en måned gammel, men vi kom først over den i dag og publiserer den fordi dette er et perspektiv som ikke alltid kommer like tydelig frem i arbeidet med kulturbasert by-og stedsutvikling.

Les mer

Publisert: 07.12.11

Last ned foredragene fra Krysskonferansen 2011

Du finner de fleste av foredragene fra årets konferanse her.

Les mer

Publisert: 06.12.11

Stedet teller!

"Stedet Teller" er en informasjonskampanje utviklet og finansiert av det danske fondet Reldania. Kampanjen skal synliggjøre hvordan stedbundne potensialer kan utvikles i Danmarks ytterområder.

Les mer

Kryss: Hederstegnet 2011 til Mosaikk

Publisert: 30.11.11

Kryss: Hederstegnet 2011 til Mosaikk

På Statsbyggs Krysskonferanse 25. november gikk Hederstegnet til Mosaikk-prosjektet og Skien kommune. Hederstegnet er en pris som har som formål å stimulere til en kulturbasert byplanleggingspraksis. Prisen deles i år ut for tredje gang.

Les mer

Takk for to flotte konferansedager!

Publisert: 30.11.11

Takk for to flotte konferansedager!

Takk til alle som deltok på Krysskonferansen 2011! Vi er nå i kontakt med foredragsholderne og satser på å kunne publisere foredragene fra konferansen i løpet av neste uke. Vi jobber ellers med å oppdatere nettsidene slik at dere fremover vil kunne finne mer informasjon om midlertidige aktiviteter på kryss.no.

Publisert: 24.11.11

Krysskonferansen 2011

Vi arrangerer Krysskonferansen 24. - 25. november og gleder oss veldig til to spennende dager. Det er ikke lenger mulig å melde seg på konferansen.

Publisert: 01.09.11

Påmelding til Krysskonferansen 2011

Tema for årets koneranse er "Midlertidige aktiviteter - fra undergrunnsfenomen til planleggingsverktøy". Klikk videre for påmelding og annen praktisk informasjon.

Les mer

Publisert: 17.11.11

Norsk Lyspris deles ut i dag.

Norsk Lyspris skal deles ut i dag. Verdens ledende arkitekter og lysdesignere samles til Lysdagen 2011 i Sandvika. Konferansen, som samler ca 350 deltagere fra inn- og utland, har som hovedtema lys, arkitektur og kultur.

Les mer

Publisert: 09.11.11

Bevisst bruk av lys i det offentlige rom gir utviklingsmuligheter

- I dag lyssettes det gjerne for bilen og ikke mennesker uttaler den kjente lysdesigneren Kai Piippo til det svenske nettstedet "Kulturekonomi". Han mener at vi går glipp av viktige muligheter som et annet fokus på lys kan gi. Piippo trekker frem Alingsås (som du kan lære mer om på årets Krysskonferanse denne måneden) som et eksempel på en by som har satset strategisk på lys.

Les mer

Publisert: 18.10.11

Ny EU-rapport: Hvordan støtte kreative næringer?

Rapporten har bl.a. et kapitel som heter "Spaces for creative industries" and "Creative City Districts", og går bl.a. gjennom eksempler som Custard factory i Birmingham og Schous bryggeri i Oslo.

Les mer

Program Krysskonferansen 2011

Publisert: 26.09.11

Program Krysskonferansen 2011

Les mer om årets program her.

Les mer

Publisert: 26.09.11

Bytransformasjon i Bilbao og Aalborg

Kan man sammenlikne byutvikling på tvers av nasjonalstater? Les mer om dette i den nyeste utgaven av danske "Byplan Nyt".

Les mer

Publisert: 05.09.11

Hvem er foredragsholderne på årets krysskonferanse?

Nysgjerrig på hvem som kommer? Vi er svært glade og stolte over å kunne presentere årets mange spennende innledere for dere.

Les mer

Publisert: 07.09.11

Midlertidige aktiviteter i byplanlegging

er tema for årets Krysskonferanse. Midlertidighet er et begrep, som kan forstås på mange måter. Midlertidighet defineres generelt som det spontane og kortvarige, men relateres dette til byplanlegning og byutvikling, er grensen mellom det permanente og det midlertidige vanskelig å definere. Les mer om årets tema her

Les mer

Publisert: 30.08.11

Kulturnæringene i tall

MENON Business Economics og Perduco Kultur la tidligere denne måneden frem rapporten Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000-2009. Nærings- og handelsdepartementet har vært oppdragsgiver. Formålet med arbeidet har vært å oppdatere kartleggingen av kulturnæringene i Norge.

Les mer

Publisert: 24.08.11

Hvem er foredragsholderne på årets krysskonferanse?

Vi er svært glade og stolte over å kunne presentere tre av årets mange spennende innledere for dere her.

Publisert: 20.07.11

Vi åpner for påmelding til krysskonferansen 2011 i september

Krysskonferansen "Midlertidige aktiviteter - fra undergrunnsfenomen til planleggingsverktøy" arrangeres 24.- 25. november i Oslo. Hovedinnlegg på dagskonferansen 24.november ved blant annet Klaus Overmeyer (Studio UC, Berlin) og Eva De Klerk (NDSM prosjektet, Amsterdam). Vi åpner for påmelding i september.

Les mer

Publisert: 08.07.11

Det viktigste for en by er kultur

Det mener Rudolf Antioni, näringspolitisk sjef for "Fastighetsägarna" i Sverige, som nettopp har lagt frem en delrapport om kulturens betydning for steders attraktivitet. Les intervju med Antiono og last ned rapporten her.

Les mer

Publisert: 30.06.11

Hvordan støtte kreative næringer?

Amsterdam, Barcelona, Berlin, Birmingham, Helsinki, Oslo, Riga, Stockholm, Vilnius, Tallinn og Warsawa deler 50 gode tips for utvikling av kreative næringer med deg - helt gratis!

Les mer

Publisert: 20.06.11

Statens bymiljøpris tildelt Ringebu

Tema for årets Bymiljøpris var møterom og uteplasser. Prisen gis til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet. Les mer om juryens begrunnelse og tidligere tildelinger på Miljøverndepartementets hjemmesider.

Les mer

Publisert: 15.06.11

Når kunst blir butikk

- Å koble kunst med næring kan bære frukter, men er også risikabelt, sier førsteamanuensis i kultur og ledelse, Sigrid Røyseng, i en ny rapport skrevet på oppdrag for Kulturrådet.

Les mer

Publisert: 30.05.11

Nytt om forretningsutvikling i kulturelle og kreative næringer

Notatet "Gungor och karuseller" er skrevet av Tobias Nielsén og Emma Stenström og kan lastes ned her.

Les mer

Publisert: 05.05.11

Krysskonferansen 2011 - hold av datoen!

Tema for årets krysskonferanse er midlertidge strategier i by- og stedsutvikling. Dato og sted for konferansen er 25.november på Parkteatret i Oslo. Også i år vil vi åpne konferansen med et sosialt kveldsarrangement som synliggjør konferansens tema i praksis. Følg med på våre nettsider for mer informasjon om program og praktiske detaljer.

Publisert: 03.05.11

Best med tverrfaglig metode

- Forståelse av kulturelle forhold, koblet med kunnskap om geografien og fysiske landskap, sammen med aktuell økonomi og politikk bør bestandig danne utgangspunkt for områdeutvikling, sier Søren Møller Christensen og Nicolai Calberg fra det danske firmaet Hausenberg.

Les mer

Publisert: 18.04.11

Midlertidighet og kunst som verktøy i byutvikling

Kunst og kultur spiller en vesentlig rolle i utviklingen av samtidens byer. Likevel kan det virke abstrakt og lite konkret å benytte kunst og kultur som drivkraft for bæredyktig planlegging. Men hvis man, som den danske byen Køge, forstår byplanlegging og områdeutvikling som noe prosessuelt og sosialt kan kunst og kultur bli konkrete verktøy i utviklingen av et område.

Les mer

Publisert: 13.04.11

Alternativ finansieringsmodell for ny kulturfabrikk i Sortland

Det som gjør prosjektet i Sortland spesielt er at det er et dugnadsprosjekt der lokalsamfunnet finansierer deler av oppføringen av en (eventuelt) ny kulturfabrikk: Det forutsettes et bidrag på minst 15 mill kroner fra privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv i ideell/frivillig kapital til prosjektet. Så langt har man klart å samle inn ca 12 millioner og verdien av en slik prosess, som engasjerer folk lokalt, er åpenbar. En innvending mot prosjektet, som vi ikke kan vurdere, er imidlertid at det mangler penger til fremtidig drift.

Les mer

Publisert: 04.04.11

Fra sentralbad til bokbad i Odda

Norsk kulturråd har bevilget kr 1 725 000 til ombyggingen av det gamle badet på smelteverkstomta i Odda til bruk for litteratur- og kulturformål.

Les mer

Publisert: 31.03.11

Synliggjør ungdom i bybildet

KraftWerket er København kommunes prosjektverksted og "ambassade" for ungdom i København. Werket utdanner morgendagens kulturentreprenører, skaper dialog mellom bystyret og ungdom i byen og jobber ellers for å gjøre det lettere for ungdom å sette i gang egne prosjekter.

Les mer

Publisert: 29.03.11

Vær med på å bestemme hvilke steder som fortjener et kunstprosjekt

Danmarks radio (DR) har nylig lansert det landsdekkende kunstprosjektet "VORES KUNST", hvor hele Danmark inviteres til å komme med forslag til tre nye steder som fortjener å få et kunstprosjekt tildelt. Statens Kunstfond har lagt 1,5 millioner kroner i potten til hvert prosjekt og via hjemmesiden til DR inviteres folk til å komme med forlsag.

Les mer

Publisert: 25.03.11

Kulturell frisone på Carlsbergtomten i København

Gratis sceneutstyr og en ubyråkratisk administrasjon skal gjøre "Ny Tap Plass" på Carlseberg tomten i København til en ungdomskulturell frisone med konserter, evnts og kunsteksperimenter. Prosjektet er en del av kommunens kulturstrategi som blant annet har som mål å bidra til mer byliv gjennom å stimulere til ny og alternativ bruk av ulike byrom i byen.

Les mer

Publisert: 23.03.11

Innovativ bedrift og lokal samfunnsutvikler

Kan nedgang snus til vekst med moderne engelsk hagearkitektur? Cornwalls storhetstid som industriby er for lengst avsluttet og produksjonen har blitt flyttet til utlandet. Byen trengte ny ny identitet og nye arbeidsplasser. Tim Smit er mannen bak The Eden Project som har skapt en vekst på på 800 millioner pund.

Les mer

Publisert: 21.03.11

Fem kommuner kjemper om Statens Bymiljøpris 2011

Hamar, Larvik, Moss, Ringebu og Skien er de fem kommunene som er plukket ut til andre runde i kampen om Statens Bymiljøpris 2011. Tema for årets pris er uterom og møteplasser.

Les mer

Publisert: 15.03.11

Ny rapport fra URBACT

From Creative Industries to the Creative Place - Refreshing the Local Development Agenda in Small and Medium-sized Towns

Les mer

Publisert: 14.03.11

Utvikler regionalt analyseverktøy

I løpet av året kan planleggere i norske kommuner få tilgang til et nytt verktøy som kan bistå dem i arbeidet med å finne fram til sine beste utviklingspotensialer.

Les mer

Publisert: 01.03.11

Inspirasjon til hvordan lokal bygningsarv kan aktiviseres

Bygningsarven er en utviklingsressurs i kommunen. For å innfri potensialet som ligger i denne kreves det kunnskap om hvordan andre land, kommuner, ildsjeler eller private aktiviserer verdien som ligger i egen bygningsarv. Det danske prosjektet "Bygningskultur 2015" samler inn og formidler informasjon om slike erfaringer. Besøk hjememsiden deres her.

Les mer

Publisert: 21.02.11

Tverrfaglig utvikling av svensk turistnæring

Gjennom tjenesten Turistnäringingens Utvecklingscenter har den svenske regjeringen nettopp lansert sin nye satsing på turisme. Tjenesten er tenkt som en interaktiv møteplass på tvers av offentlige og private aktører. En rekke myndigheter deltar og målet er at små bedrifter på en enkel måte skal kunne tilbys rådgivning, bedriftsnettverk og generell informasjon som kan understøtte utviklingen av egen bedrift. Les mer på trip.se

Les mer

Publisert: 09.02.11

Rapport: Vekstens antomi - vekst og velstandsutvikling i mellomstore byer

Hva bør mellomstore byer vektlegge for å oppleve vekst? Danske Reglab gir i denne rapporten 8 anbefalinger om hvilke faktorer mellomstore danske byer bør vektlegge. Foruten en kvantitativ analyse av danske byer inkluderer rapporten 8 casestudier fra både danske og europeiske byer i vekst.

Les mer

Publisert: 03.02.11

Oddinger gikk mann av huse for studenttransformert smelteverk

I høst la 23 NTNU-studenter et ti dagers feltarbeid til den tradisjonsrike industrikommunen Odda. Oppdrag: Foreslå nye bruksområder for det 120 mål store, nedlagte smelteverksområdet, som utgjør nesten halve Odda sentrum. Denne uken ble forslagene stilt ut i Odda Kino i form av 11 rapporter og tegnete prosjekter, som spenner fra heavy metal-senter til turistsenter, badeanlegg og marina.

Les mer

Publisert: 03.02.11

Samarbeidskunst

Den danske kunstner, Elle-Mie Ejdrup Hansen, samarbeider både med dataprogrammerere, en komponist og lokalbefolkningen i det omfattende interaktive kunstprosjektet LYS. Hva innebærer et slikt samarbeid? Les mer i et intervju KUNSTEN.NU har gjort med kunstneren.

Les mer

Publisert: 03.02.11

Bli med på idékonkurranse!

Kulturrådet inviterer kunstnere og formgivere til å gå i kompaniskap for å utvikle idéskisser til kunstarenaer for barn og ungdommer.

Les mer

Publisert: 31.01.11

Statens bymiljøpris 2011, invitasjon til å fremme kandidat

Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøvern-departementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg innenfor et fastsatt tema med betydning for miljøet. Tema for Statens bymiljøpris 2011 er ”Uterom og møteplasser”. Med dette retter MD et fokus på betydningen av felles uterom for stedets og byens attraktivitet og som ramme for livet i byen.

Les mer

Publisert: 17.01.11

Byhistorie gjennom 1200 år

De historiske byene og tettstedene er under et omfattende utviklingspress som følge av globale endringer i økonomiske drivkrefter og klima. Nytt register skal gi deg oversikt over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer av nasjonal interesse.

Les mer

Publisert: 03.01.11

Godt nytt år!

Kryss.no ønsker alle nye og gamle lesere et riktig godt og kreativt nytt planleggingsår! I 2011 gleder vi oss spesielt til lansering av ny veileder i kulturplanlegging samt krysskonferansen, som går av stabelen for tredje gang i november. Følg med på nettsidene våre for mer informasjon.

Publisert: 21.12.10

Sjøbygda Kunstnarhus - nytt liv i tomme hus

Eldbjørg Raknes er musiker og komponist, bosatt i Trondheim. Ved Selbusjøen har hun blåst nytt liv inn i gamle forfalne bygninger.

Les mer

Publisert: 13.12.10

Planlegging med fokus på kultur, lys og lyd

Bruk av lys og lyd kan gi inspirasjon til planlegging av overraskende og poetiske byrom. Les mer i siste utgave av danske "ByplanNyt", som har fokus på kultur og lys i planleggingen.

Les mer

Publisert: 02.12.10

Ta grep om by- og stedsutviklingen

Kommunen bør sette premissene for god byutvikling framfor kun å tilrettelegge for private utbyggeres behov. Situasjonen er ofte snudd på hodet. Norsk Form kommer med råd og eksempler på hvordan din kommune kan ta styringen.

Les mer

Publisert: 01.12.10

Kommunene trenger kulturkompetanse

– Kultur må være en del av helheten i enhver samfunnsutvikling og er svært viktig i det offentliges planarbeid. Men det vi ser er at i kommuner og offentlig sammenheng forsvinner kompetansen innen kultursektoren.

Les mer

Publisert: 30.11.10

Ny veileder i utvikling av småsamfunn

Norsk senter for Bygdeforskning har gitt ut veileder i utvikling av småsamfunn. Formålet med veilederen er å gi lokale idéhavere, prosjektledere og støttespillere i kommuner og fylker en rettesnor i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Veilederen gir konkrete tips til hva en bør tenke på i planlegging og gjennomføring av et prosjekt.

Les mer

Publisert: 23.11.10

Nyttig om kulturplanlegging

Kulturplanlegging er en metode for å kartlegge og utvikle det som er spesielt og unikt for et sted. Metoden kjennetegnes av et bredt samarbeid mellom ulike profesjoner og utgår fra et kulturbasert helhetsperspektiv.

Les mer

Publisert: 08.11.10

Kreativt gjenbruk

Midt i Berlevåg ligger Villa Borealis. Huset startet sitt liv på 50-tallet som Samvirkelag, med slakteri, melkeutsalg, manufaktur, skibsekspedisjon og mye mer. Etter en lang og variert historie, har nå Arctic Glasstudio og Nordic Visions gått sammen om å gjøre Villa Borealis til et kreativt senter for utvikling. Ombyggingen skjer i samarbeid med arkitekt Stein Halvorsen.

Les mer

Publisert: 05.11.10

Lysdesign i byutvikling

Porsgrunn kommune fikk et lysseminar i gave fra Statsbygg under utdelingen av KRYSS sin hederspris i 2009. Den 4. november 2010 var 25 deltakere fra Porsgrunn kommune, private arkitektkontorer, rådgivere innenfor lysdesign og fra Statsbygg samlet i Statsbygg sør sine lokaler i den gamle Tollboden i Porsgrunn.

Les mer

Publisert: 03.11.10

Kultur møter næring i historiske omgivelser

I Vejle (DK) har landets største senter for kultur og næring overtatt et over 100 år gammelt bygg, som en gang rommet byens bomullsspinneri.

Les mer

Publisert: 01.11.10

Astrid Lindgrens Vimmerby - en tverrsektoriell møteplass

Gjennom arbeidet i Vimmerbyakademin håper de involverte aktører å skape grenseoverskridende møter mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor. Les mer om prosjektet her.

Les mer

Publisert: 25.10.10

Det gode stedet

I følge kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, finnes det et enda viktigere spørsmål enn om kommuner skal slås sammen: Hva gjør egentlig et lokalsamfunn attraktivt å bo i?

Les mer

Publisert: 25.10.10

Oslo på topp

Rapporten «Norway in the Creative Age» av forsker Irene Tinagli, viser at en fjerdedel av den norske arbeidskraften er engasjert i kreative yrker. I følge forskning.no finner vi flesteparten av disse i de største byene.

Les mer

Publisert: 21.10.10

Masteroppgave på Hermetikken

Andreas Foss Westgaard har skrevet masteroppgave om i hvilken grad Vadsø kommunes kulturplanlegging har hatt betydning for utvikling av kulturnæringer i Vadsø. Han slår fast at kulturplanlegginga kun i begrenset grad kan sies å ha hatt betydning for den positive utviklingen byens kulturnæringer har opplevd.

Les mer

Publisert: 18.10.10

Hvordan mindre byer kan beholde og tiltrekke seg talent

I en kunnskapsøkonomisk kontekst har det blitt vikltig for mange byer å forstå hvordan de både kan beholde og tiltrekke seg talent. Det har blitt skrevet mye om dette i forhold til de store bysentra, men i mindre grad med mindre byer som utgangspunkt. Det europeiske nettverket innenfor URBACT veier noe opp for denne skjevheten når de nå ser nærmere på hvilken rolle lokale strategier spiller i mindre byer for å nå dette målet. Mer om deres funn finner du ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 12.10.10

5,3 millioner til kunstnerstyrte visningssteder

Fem visningssteder for visuell kunst har fått et samlet tilskudd på 5,3 mill kr over tre år fra Kulturrådets nye prøveordning for kunstnerstyrte visningssteder. Målet er å styrke og profesjonalisere tiltakene i etableringsfasen.

Les mer

Publisert: 28.09.10

LUK under lupen

Hvordan kan fylkeskommunene og kommunene bli enda bedre i stand til å drive lokal samfunnsutvikling? Telemarksforsking har fått i oppdrag av Kommunal og regionaldepartementet å bidra med metodeutvikling og veiledning i det som kalles LUK-satsingen, i fire år.

Les mer

Publisert: 27.09.10

Stedsutviklingsprogrammet BLEST har ført til metodeutvikling innen medvirkningsprosesser

Det fireårige stedsutviklingsprogrammet BLEST ble avsluttet i Drammen under et semniar der sluttevalueringen var hovedtema. Porfessor Tor Medalen ved Asplan Viak har evaluert programmet for Husbanken.

Les mer

Publisert: 21.09.10

Kultur som lokaliseringsfaktor

Kryss er tilbake fra en rundtur i Europa og bringer her informasjon om et forskningsprosjekt i Syd Tyrol. Prosjektet undersøker sammenhengen mellom kunst og kultur og innovasjon og konkurransedyktighet. Hvordan kan man skape et kreativt miljø? Hvilke faktorer må være tilstede? Studiet har en overføringsverdi til en skandinavisk målestokk og er interessant nettopp fordi man undersøker temaets betydning utenfor de større bysentra. Forskningsprosjektet utføres av The European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC)

Les mer

Publisert: 26.08.10

Kulturarv og stedsidentitet

Ny rapport fra NIBR undersøker i hvilken grad kultur, og da mer spesifikt kulturarven, har fått en sentral posisjon i byutviklingsprosesser som foregår i mellomstore norske byer. Videre, hva slags betydning kulturarven har for identitetsbygging, profilering og næringsutvikling i case- byene (Fredrikstad, Arendal, Ålesund og Narvik)? Rapporten er ført i pennen av Randi Skogheim og Guri Mette Vestby.

Les mer

Publisert: 25.08.10

Artikler om kultur og planlegging

Trenger du faglig påfyll? Følg linken under og last ned artikler med ulike innfallsvinkler til kultur og planlegging.

Les mer

Publisert: 18.08.10

Kultur som drivkraft i regional utvikling

Cultural Planning in Kronoberg County, Sweden – a bottom-up perspective on regional development

Les mer

Publisert: 09.08.10

Nytt nettsted gir deg oversikten over offentlige innovasjonsrettede tjenester

Innovasjonstjenester.no er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Les mer

Publisert: 30.07.10

Motorvei ble kulturvei

Ruhr-området i Tyskland er europeisk kulturbyår i år. Som en del av kulturbyåret 2010 ble arrangementet "Stilleben" avviklet tidligere denne måneden: En motorvei mellom Dortmund og Duisburg ble sperret av for bilder og midlertidig omgjort til en arena for kultur. Over 20.000 bord ble satt opp for anledningen, og folk ble oppfordret til å bruke veien som scene til å vise frem kunstprosjekter, holde konserter og performancer m.m. Les mer og se bilder fra arrangementet ved å følge linken under

Les mer

Publisert: 22.07.10

Gjenfortellinger

I forbindelse med at den danske byen Næstved feirer 875 års jubileum har en rekke eksperimenterende danske samtidskunstnere blitt invitert til byen for å gjenfortelle dens historie. Felles for kunstnerne er at de alle har en tilknytning til stedet.

Les mer

Publisert: 19.07.10

Ny bok: Innovative bygdemiljø

Prosjektet Innovative bygdemiljø ble avsluttet i 2008. Erfaringene fra prosjektet er nå samlet i boken "Innovative bygdemiljø"; en artikkelsamling som belyser hvilke faktorer som bidrar til nyskaping på bygdene, hva som kjennetegner ildsjelene, og hvordan man kan mobilisere til samarbeid.

Les mer

Publisert: 12.07.10

Sommerlektyre: Get Lost

I 2008 gjennomførte Dansk Arkitektur Center (DAC) prosjektet GET LOST, som bestod av en rekke utstillinger og intervensjoner i det københavnske byrom. Prosjektet ble fulgt opp av debatter på internett og intensjonen var å vise byens muligheter for mangfold. Prosjektet ble avsluttet i mai med bokutgivelsen "Get Lost" - et atlas over det (u)mulige København. Les mer om boken her

Les mer

Publisert: 01.07.10

Roskilde festivalen - nå med kunstambisjoner

Roskilde festivalen gjør nå opp med den godtroende 'amatørisme' de mener har preget deres tidligere samarbeid med kunstverden, og engasjerer seg i profesjonelle partnerskap. Med dette håper ledelsen å bli attraktiv for unge og sultne kunstnere.

Les mer

Publisert: 22.06.10

Vil avdekke kulturens potensial

EU kommisjonen ønsker å avdekke potensialet i kulturelle og kreative næringer og inviterer alle som har innspill til en nettbasert offentlig høring frem til 30. juli.

Les mer

Publisert: 21.06.10

- Kultur er en livsbetingelse!

Hvis vi var i tvil før vi kom, sørget Morten Krogvold for å banke inn budskapet.

Les mer

Publisert: 10.06.10

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping

Senteret har spisskompetanse innan bærekraftig steds- og næringsutvikling og ligger hos Telemarksforskning i Bø.

Les mer

Publisert: 10.06.10

Skal følge lokalsamfunnsutvikling i kommunene (LUK)

Telemarksforsking har i samarbeid med Arbeidsforskingsinstituttet (AFI) fått i oppdrag å følgeevaluere regjeringens storsatsing Lokalsamfunnsutvikling i kommunene (LUK). Tanken bak LUK å sette kommunane i enda bedre stand til å planlegge, mobilisere, samarbeide om og gjennomføre utviklingstiltak. Det metodiske opplegget og gjennomføringsplanen bygger på det faglige perspektivet "stedsinnovasjon", som er utviklet av Telemarksforsking og AFI i fellesskap.

Les mer

Publisert: 09.06.10

Telefon som verktøy i stedsutvikling

Som den første landsby i verden lanserer Thames, som ligger i Oxford Shire i England, sin egen iPhone applikasjon. Turister og lokale beboere kan på denne måten bli oppdatert på hva som skjer i landsbyen. Brukerne kan også bruke applikasjonen til å gi uttrykk for hva de mener mangler i Thames. Tiltaket er finansiert av lokale bedrifter og utviklet i samarbeid med det lokale nyhetsmediet Thamesnews.net og er et eksempel på at stedsutvikling, formidling og ny teknologi kan gå hånd i hånd.

Les mer

Publisert: 01.06.10

Forsker påpeker utfordringer for kulturbasert næringsliv

Rapporten "To mål - to midler" viser at avstanden er stor mellom søkjarmassen til Norsk kulturråd og Innovasjon Norge. - Dersom vi ønsker mer kulturbasert næringsutvikling, må aktørene samordne midlene sine mer enn hva de gjør i dag, seier Tor Borgar Hansen i Oxford Research.

Les mer

Publisert: 12.05.10

Kreative mennesker en forutsetning for en kreativ by

Hør hva den hollandske projektutvikler Eva de Klerk fra NSDM verftet i Amsterdam mener om utvikling av kreative bydeler.

Les mer

Publisert: 22.04.10

Strategisk byforskning

Den nyeste utgaven av danske Byplan nytt finner du her. Tema er strategisk byforskning.

Les mer

Publisert: 18.05.10

Kulturnæringer under lupen, på DogA 29. april

Om lag 200 personer var samlet på DogA torsdag 29. april i anledning konferansen Kulturnæringer i søkelyset - Hva vet vi om det kreative Norge? Følger du lenken under får du tilgang til foredragene.

Les mer

Publisert: 21.04.10

Ny kunsthall i Bjørvika

Midt i utbyggingen av veier, boliger, kultur- og næringsbygg i Bjørvika i Oslo etableres i disse dager et nytt visningssted for billedkunst i bydelen. Byen har store kunstmuseer og samlinger og en rekke små kunstnerstyrte og private gallerier, men flere fristilte og åpne kunstformidlingsarenaer som opererer i mellomrommet mellom disse har vært etterlyst i kunstfeltet.

Les mer

Publisert: 20.04.10

"Hvordan måler vi - hvis vi måler?"

I artikkelen "Hvordan måler vi - hvis vi måler?" peker Ingelise Konrad på at når verdien av et kulturtiltak måles skjer det ofte ut i fra andre profesjoners målemetoder. Konrad mener at dette resulterer i at kulturens mangfoldighet ikke fanges opp, og oppfordrer kultursektoren til å komme på banen og utvikle egne metoder for å måle og formidle kulturens egenverdi.

Les mer

Publisert: 09.04.10

Lær om kulturplanlegging - "live"

YouTube: Nå også med videoer om kulturplanlegging!

Les mer

Publisert: 06.04.10

THE PLACEMAKER'S GUIDE

Ny bok om stedsutvikling fra Nabeel Hamdi, forfatter av bøker som "Small Change" and "Housing Without Houses".

Les mer

Publisert: 29.03.10

Last ned foredragene fra krysskonferansen

Gikk du glipp av den siste krysskonferansen? Eller ønsker du bare å friske opp i alt det kloke som ble sagt? Last ned foredragene ved å følge lenken under. God påske!

Les mer

Publisert: 26.03.10

Lokalsamfunn tar ansvar for egen utvikling

Hva gjør du når den lokale puben eller frukt- og grønnsaksbutikken på hjørnet stenger? I de engelske landsbyene Hesket Newmarket og Slaithwaite har lokalbefolkningen tatt saken i egne hender.

Les mer

Publisert: 25.03.10

Kirkeless mediesenter styrker Huddersfields idéskapende evner

Kryss besøkte i mars initiativtaker til The Creative Town Initiative i Huddersfield, Phil Wood, og fikk en omvisning på Kirkeless mediesenter. Senteret er et av flere eksempler på prosjekter som har gitt byens tradisjonelle industriøkonomi flere ben å stå på.

Les mer

Publisert: 22.03.10

Mobilisering - en viktig suksessfaktor

Erfaring fra utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt tilsier at medvirkning er helt nødvendig for å nå målene i prosjekter og programmer. Erfaringer fra innsats med områdebasert utvikling viser at mobilisering av lokalområdets egne ressursene er en av de viktigste veiene til løft i utsatte områder.

Les mer

Publisert: 22.03.10

Kryss er tilbake fra studietur til England

Vi har besøkt Birmingham, Wolverhampton og Huddersfield. Følg med på disse sider for å lese vårt reisebrev.

Publisert: 08.03.10

Ny bok om kreative byer, kulturklynger og lokal økonomisk utvikling

"Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development" er skrevet af P. Cooke og L. Lazzeretti. Følg lenken under og få innsikt i hva professor ved Roskilde Universitet, Jon Sundby, mener om boken.

Les mer

Publisert: 16.02.10

Små stader, store visjonar

Eksperimentelle kunst- og stadsutviklingsprosjekt er ein av dei nye trendane i søknadsbunken til Norsk kulturråd. I år vil mellom anna folk i Holmestrand og Dale i Sunnfjord verte involvert i kunstprosjekt som kan vere med å utvikle heimstaden deira.

Les mer

Publisert: 09.02.10

Nye store kulturbygg klarer ikke å fastholde brukernes interesse

Kryss anbefaler: Mens danske byer binder opp sine kulturmidler i murstein, mangler de besøkende eller reell økonomi til å skape innhold i de samme bygningene. Ny dansk avhandling viser avstanden mellom politiske visjoner og praktiske virkelighet i opplevelsesøkonomien.

Les mer

Publisert: 08.02.10

Utlysning Bolyst 2010 - stedsutvikling, attraktivitet, kultur

KRD lyser nå ut midler til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner gjennom det nye programmet "Bolyst". Kulturbasert by- og næringsutvikling er en av innfallsvinklene til arbeidet med dette feltet.

Les mer

Publisert: 01.02.10

Charles Landry om kreative byer

Charles Landry, direktør i det britiske konsulentfirmaet Comedia, har lenge vært en ledende stemme når det gjelder å sette kreative byer på dagsorden. Men hva er egentlig en kreativ by? Følg linken under og hør hva Landry uttaler selv.

Les mer

Publisert: 25.01.10

Ny forskningsrapport fra NIKU tar for seg kulturarv og stedsidentitet

Forskningsprosjektet ”Kulturarv og stedsidentitet” har vært gjennomført i perioden 2006–2009. Nå er rapporten som presenterer resultatene fra NIKUs delprosjekt klar.

Les mer

Publisert: 21.01.10

Litteraturtips!

Kryss anbefaler siste nummer av landskapsarkitektmagasinet "Topos". Her finner du en rekke internasjonale eksempler på innovative måter å jobbe med transformasjon av gamle industritomter på.

Les mer

Publisert: 13.01.10

Internasjonal inspirasjon til danske landdistrikter

Tomme bygninger, stengte skoler og fraflytting er de klassiske overskrifter på historier fra utkantområder. Som Søren Møller Christensens så tydelig belyste i sitt foredrag på Krysskonferansen 2009, finnes det imidlertid også andre - mer positive historier. De skapes daglig av virkelystne innbyggere, initiativrike virksomheter og ambisiøse planleggere. 25 av disse historiene kan du nå lese om i den ferske boken "Trods dårlige odds - international inspiration til danske yderområder".

Les mer

Publisert: 06.01.10

Fryshuset - fremtidens samfunnshus

Fryshuset i Stockholm forener skole, idrett og kultur og er et vellykket eksempel på en ny type samfunnshus i europeiske storbyer. Fryshuset skaper engasjement og frigjør kreativitet og talent, ikke minst hos ungdom med minoritetsbakgrunn.

Les mer

Publisert: 04.01.10

Godt nyttår!

Hvis du ikke fikk med deg fjorårets høydepunkt på kryss.no - krysskonferansen 2009 - ta en titt her!

Les mer

Publisert: 14.12.09

Sammenslåing av kultur- og planavdeling har gitt Odense kommune flere strenger å spille på

I oktober arrangerte danske Kulturforvalterne Unlimited, sammen med Bibliotekarforbundet og Kreative Byer, konferansen "Magt og muligheder i det kulturelle krydsfelt". Blant foredragsholderne var Nicolai Frank fra by- og kulturforvaltningen i Odense kommune. Vi bringer her Frank sitt innlegg hvor han deler sine erfaringer fra sammenslåingen av plan - og kulturavdelingen i Odense kommune.

Les mer

Publisert: 07.12.09

Gjenbrukspotensial

Takk for flotte konferansedager! I tråd med konferansens ånd kommer det her en litteraturanbefaling - og hvem vet - kanskje et julegavetips? I sin nyeste bok utforsker Sally Hammond vår glemte kulturarv - fra den olympiske landsby i Berlin til forlatte kontrollrom i nedlagte atomkraftverk. Boken er et resultat av 10 års arbeid hvor Sylvian Margain har reist verden rundt og dokumentert forlatte og glemte steder.

Les mer

Publisert: 10.11.09

MELD DEG PÅ KRYSSKONFERANSEN 2009 HER

NB! Begrenset antall plasser!

Les mer

Publisert: 12.11.09

Om anerkjennelsen og forakten for steder

Den kjente danske sosiologen, Henrik Dahl, åpner Krysskonferansen på Parkteatret fredag 27.november. Dahl gjør et poeng av at det vi dyrker som verdifullt ofte er gammelt (litteratur, sanger, arkitektur), og at alt som er nytt betraktes med forrakt. Hvordan ble det slik? Er det noe vi kan gjøre noe med?

Les mer

Publisert: 03.11.09

Svensk ekspert på integrert byutvikling kommer til krysskonferansen

Anders Johansson fra svenske Testbedstudio er en av innlederne når krysskonferansen går av stabelen på Parkteatret 27. november denne måneden.

Les mer

Publisert: 10.11.09

Musikeren Moddi spiller på Krysskonferansen 27.november

Musikken hans beskrives som inderlig, voldsom og livsbejaende. Kryss har gleden av å presentere musikeren Moddi på årets konferanse.

Les mer

Publisert: 23.10.09

Kulturpolitikk er bypolitikk

I denne artikkelen viser Ingelise Konrad - fra senter for ledelse og styring ved Danmarks Forvaltningshøjskole - hvordan kultur har beveget seg fra å tilhøre en fagspesifikk sektor til å bli et integrert og sammenvevet element i nærmest hvilken som helst sektor. Herunder bypolitikk.

Les mer

Publisert: 14.10.09

Galerie Zero - et kulturhus som styrker Berlins sosiale kapital

I Berlin gir Anna Krenz og Jacek Slaskis 20 kvadratmeter store butikk og galleri sosial og kulturell energi til nabolaget i Kreuzberg.

Les mer

Publisert: 12.10.09

Kreativitet kan læres

Kreativitet er ikke en egenskap man bare har eller ikke har. Du kan faktisk gå på kurs og lære å bli mer kreativ, viser en ny studie fra Universitetet i Stavanger.

Les mer

Publisert: 23.09.09

Dansk designpolitikk tar medvirkning på alvor

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i disse dager lansert en ny debattside som de kaller "PolicyDesignThinking". Med nettsiden ønsker de å samle myndigheter, utdannelsesinstitusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner til debatt om hvordan dansk design skal utvikle seg i årene fremover. Et supert tiltak spør du oss!

Les mer

Publisert: 11.08.09

GÅ IKKE GLIPP AV KRYSSKONFERANSEN PÅ PARKTEATRET 27. NOVEMBER!

I lys av kulturminneåret 2009, inviterer kryss.no til en ny konferanse hvor vi ser på kulturarv, by-og stedsutvikling i et kulturplanleggingsperspektiv. Hva er kulturarv, og hvordan kan vi jobbe innovativt, langsiktig og inkluderende med denne?

Les mer

Publisert: 14.08.09

Ungdom inviteres til midlertidig kunstprosjekt i Groruddalen

Kunstnerne Ingrid Lønningdal og Ebba Moi inviterer ungdommer fra Groruddalen til å delta i samarbeidsprosjektet Wherever Water Flows. Målet er å produsere lysskilt og å plassere disse langs Alnaelva som krysser dalen. Skiltene blir en temporær installasjon som står i ett år fra høsten 2009.

Les mer

Publisert: 27.07.09

Hva er en god bydel?

Prestisjefull pris til medvirkningsprosjektet - Holmbladsgadekvarteret - på Amager i København

Les mer

Publisert: 17.07.09

Hva slags by ønsker du deg?

SpotCity er et kunstprosjekt som ønsker å påvirke utviklingen av Göteborg ut i fra en diskusjon av kunsten og kulturens rolle i samfunnet.

Les mer

Publisert: 30.06.09

Kunstprosjektet i Bjørvika er i gang!

Les og lær mer om COMMON LANDS, et temporært utstillingsprosjekt som gjennom seminarer, tekstsamlinger og kunstprosjekter tar byutviklingen i Bjørvika som utgangspunkt.

Les mer

Publisert: 21.07.09

Hvordan definerer vi hva en god by er? Hvilke kriterier benytter vi?

spurte den tidligere borgermesteren i Bogotá Colombia, Enrique Peñalosa, et fullsastt auditorium i San Francisco tidligere denne måneden. Peñalosa er kjent for sin visjonære ledelse av Bogotá, og for å ha gjennomført flere radikale forbedringer i byen.

Les mer

Publisert: 23.06.09

Citisense - en tankevekker...

...skriver ordfører (H) i Gjerstad kommune i Aust-Agder på sin blogg i dag. Vi samtykker i det utsagnet!

Les mer

Publisert: 18.06.09

Krysskonferansen 2009!

Hold av 27. november - da møtes vi igjen til konferanse på Parkteatret i Oslo. I lys av kulturminneåret vil vi år fokusere på kultuminner og kulturarv. Kvelden innen (26/11) blir også i år sosial, mens du dagen etter (28/11) inviteres til å delta på workshop i Groruddalen. Mer informasjon kommer!

Publisert: 08.06.09

Musicon - en kreativ bydel under konstruksjon

Danske "Byens Netværk" har vært på studietur til Roskildes framtidige musikkbydel - Musicon. Les deres reisebrev her.

Les mer

Publisert: 03.06.09

Kultur som utviklingsmotor i områdeløft

Groruddalen har 135000 innbyggere og stort sosialt og kulturelt mangfold. Bruk kultur som motor i områdeløftet, råder May Balkøy i Statsbygg. - Bruk bibliotekene som møteplasser og i kulturutvekslingen, råder Grethe Vollum ved Deichmann.Dette var blant spørsmålene som direktør May Balkøy i Statsbygg og plan og utviklingssjef Grethe Vollum i Oslo kommune ville gi svar på ved frokostseminaret for Groruddalsatsingen i Husbanken 20. mai.

Les mer

Publisert: 02.06.09

Designredaktør utfordrer Norge

Hvorfor tar ikke osloborgerne bedre vare på byen sin? spør Tyler Brûlé. Den mektige trendguruen mener Norge ligger langt tilbake i byplanlegging.

Les mer

Publisert: 26.05.09

Former Frøyas framtid

Hva slags håp og frykt har befolkningen på Frøya for sin fremtid? Det Strategiske instituttprogram Nature 2020+ går over fem år og er finansiert av Norges forskningsråd. Instituttprogrammet har blant annet som mål å øke Miljøalliansens kapasitet og kompetanse til å utvikle fremtidsscenarier, metodikk og prosesser i utvalgte norske landskaper.

Les mer

Publisert: 20.05.09

Glass og kunstnerisk samvirke på Gran

Et nedlagt Samvirkelag og en 1800-talls låve får nytt innhold og skaper regional utvikling på Hadeland. Kunstnere og kommune trekker i lag for å utvikle kulturlivet i bygda. Les mer på Norsk kulturråds hjemmsider

Les mer

Publisert: 19.05.09

Slik blir din fremtidsby

- Fremtidens byer innebærer også tiltak som vil gjøre byen hyggeligere å leve i. Vi får ikke bare en global gevinst, men også en lokal sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en uttalelse til Aftenposten i dag.

Les mer

Publisert: 13.05.09

Drammen Library in the perspective of urban development

Drammen is a striking example of a town enjoying positive development and of local government understanding the value of a purposeful emphasis on knowledge and culture. Les mer i siste utgave av Scandinavian Public Library Quarterly.

Les mer

Publisert: 21.04.09

Kultur som motor

"Kultur som motor" oppsummerer de tre seminarene (Lillehammer, Verdal og Vadsø) som ble holdt i regi av Forum for Kultur og Næring og KRD i fjor. Seminarene tematiserte hvordan kultur fungerer som motor for både stedsutvikling og næringsutvikling, og rapporten gir et bilde av de mange eksempler som ble belyst. Teksten er ført i pennen av Elisabeth Bjørn Hansen og Kirsti Mathiesen Hjemdahl.

Les mer

Publisert: 16.04.09

Kulturbyfond skal styre 18 ittepå-millioner

Fra høsten av kan kreative aktører konkurrere om 3 millioner fra Stavangers nye kulturbyfond.

Les mer

Publisert: 02.04.09

Kreativ byutvikling i Porsgrunn - hva kan vi lære?

Har du fått med deg Vibeke Nenseths evaluering av 'Kreativ byutvikling' i Porsgrunn? Hvis ikke, last ned rapporten her. Prosjektet er en del av det regionale utviklingsarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Porsgrunn kommune.

Les mer

Publisert: 03.04.09

God påske!

Kryss tar påskeferie og sidene oppdateres derfor først igjen 16.april. Informasjon om årets krysskonferanse legges ut på nettsidene i løpet av april, så følg med! Stikkord er kulturminner og kulturplanlegging. Hold av 20.november.

Publisert: 30.03.09

Arena Vestfossen: Fra pynt til næring

-Det finnes ikke grenser for folks behov for kunst og kultur, mener Jon Mihle. Jon Mihle, scenekunstner som sammen med Morten Viskum og Øvre Eiker kommune står ansvarlig for utvikling av en av kommunens nyeste satsninger, Senter for samtidskunst, er av dem som har valgt å bosette seg i Vestfossen på grunn av kommunens uttalte visjoner. Han mener det ikke finnes grenser for folks behov for kunst og kultur.

Les mer

Publisert: 19.03.09

Arena Vestfossen: Ut av dvalen

Du ska itte røre Vestfossen, Vestfossen er et lite sted / Der humla har fått suse, i årevis i fred / Og i Vestfossen er humlesusen alt som skal skje... Les mer: Med tillatelse fra Bok og Bibliotek, gjengir kryss.no her den første av to artikler om Vestfossen.

Les mer

Publisert: 16.03.09

Særegen. Sådan skaber man liv ude på landet

Tittelen over er hentet fra en analyseartikkel om utviklingen av distriktene i Danmark og prosjektet Mulighedernes Land. Bak står Karen Skou fra Realdania og Søren Møller Christensen fra Hausenberg.

Les mer

Publisert: 11.03.09

Tid i arkitektur

"Tid i arkitektur" - 'Om å bygge i fire dimensjoner' Peter Butenschøn (red.). I boken diskuteres hvordan tiden former arkitekturen. Internasjonale og norske eksperter analyserer hvordan man gjennom kontinuitet og brudd, kontrast og dialog kan bygge nytt i gammelt. Eksempler fra samtidsarkitektur presenteres også. Boka kan bl.a. kjøpes i DogA butikken i Oslo.

Publisert: 11.03.09

Litteraturtips!

Innovation and the Creative Process – Towards Innovation with Care av Lars Fuglsang.

Les mer

Publisert: 25.02.09

Å ikke låse fast byen i et bestemt bilde

I jakten på å skille seg ut kan det synes som et paradoks at mange byer er i ferd med å bli stadig mer like

Les mer

Publisert: 23.02.09

Forskningsrådet på by:Larm

Forskningsrådet er også til for kulturbedriftene og kultursektoren kan i større grad dra nytte av å forske på egen virksomhet sa forskningsrådets Anja Gjærum på på by:Larm-seminaret Nisjelandet.

Les mer

Publisert: 10.02.09

Ny rapport om stedsutviklingskompetanse i kommunene

NiBR og Universitetet for miljø- og biovitenskap har gjennomført en kartlegging av hva slags kompetanse og kapasitet som finnes på planarbeid og stedsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Du kan laste ned rapporten her.

Les mer

Publisert: 06.02.09

Møtetene som forandrer verden

Litteraturtips! Hvorfor er noen bedrifter, regioner eller samfunnsområder så mye mer innovative enn andre? I en ny bok, utgitt med støtte fra svenke KK-stiftelsen, publiseres resultatene fra 15 forskeres arbeid med denne problematikken. Et viktig funn er betydningen av hvordan ulike kunnskapsverdener møtes.

Les mer

Publisert: 12.01.09

Ny kulturbyfremtid for Stavanger

Stavanger Kommune kjøper hele Tou-anlegget. "Et symbol på at vi mente alvor med 2008", sier ordfører Leif Johan Sevland.

Les mer

Publisert: 17.12.08

NHO kårer Drammen til landets mest vellykkede region

Drammen har både god næringsutvikling, økt lønnsomhet og nyetableringer. Og samtidig er dette en region som trekker til seg enda flere mennesker enn den gode næringsutviklingen skulle tilsi, uttalte forsker Knut Vareide ved Telemarksforskning til Dagbladet.

Les mer

Publisert: 15.12.08

Midlertidige aktiviteter som verktøy i byutvikling

I en nylig utgitt publikasjon argumenterer de danske etnologene i Hausenberg for at midlertidige aktiviteter har beveget seg fra å være et utpreget undergrunnsfenomen til å bli et stadig mer anerkjent verktøy i kommunal planlegging. Hva kjennetegner midlertidige aktiviteter og hvordan kan de brukes?

Les mer

Publisert: 28.11.08

Hva styrker og svekker lokal tilhørighet til et sted?

I 2008 startet Universitetet i Oslo, i regi av forskningsprogrammet Culcom, et pilotprosjekt i Groruddalen under ledelse av Thomas Hylland Eriksen. -Vi vil rette søkelyset mot sted primært og undersøke hvilke faktorer som bidrar til lokal tilhørighet og hva som svekker den; mye vil dreie seg om det vi kan kalle det sivile samfunn, altså alt fra dansegrupper og idrettslag til møteplasser og prat over hagegjerdet, sier Hylland Eriksen.

Les mer

Publisert: 27.11.08

Erfaringer fra nisjelandet

På bakgrun av erfaringene med prosjektet Nisjelandet vurderer By:Larm, i en nylig utgitt rapport, hvilke muligheter det offentlige har for å stimulere gatekultur som del av arbeidet med kulturbasert stedsutvikling og styrking av mindre steders omdømme.

Les mer

Publisert: 21.11.08

Byen i forandring

Kryss anbefaler bloggen "Byen i forandring" - om Oslo i endring dag for dag.

Les mer

The Blue House, lJburg, Amsterdam

Publisert: 21.11.08

The Blue House, lJburg, Amsterdam

Hva skjer med det sosiale livet og identitet til et sted når 45.000 nye mennesker flytter inn i en bydel planlagt fra grunnen av? "Det blå huset" i IJburg, initiert av kunstneren Jeanne van Heeswijk, gir deg svaret.

Les mer

Publisert: 19.11.08

Søk prosjektstøtte fra Norsk kulturråd

Norsk kulturråd gir tilskudd til å fremme kunstnerisk virksomhet. I forhold til stedsutvikling er midlene som "Rom for kunst" lyser ut verdt å merke seg.

Les mer

Publisert: 18.11.08

Stedsutviklingkonferanse med lokalt særpreg

Fra 30. til 31. oktober ble årets innlandsbykonferanse gjennomført på Fagernes i Valdres. Tittelen var "Lokalt særpreg som drivkraft i stedsutvikling".

Les mer

Publisert: 12.11.08

USF Domino: Kunst- og kulturverftet i Bergen utvider

Området rundt USF verftet har utviklet seg fra å være et industrielt og merkantilt havneområde til å bli et område for næring, service og kunst. Med utvidelsen ønsker de å styrke sin tilstedeværelse ytterligere. Stikkordene er å forene kunst med ny arkitektur i dialog med industri, integrering av kulturminner, møtesteder, vrimleområder langs sjøsiden, torg og serveringssteder.

Les mer

Publisert: 10.11.08

Satsning på kultur med regionale ringvirkninger

Da smelteverket i Ålvik ble lagt ned måtte folk i Kvam herad tenke nytt - både for å få folk til å flytte til - og å bli i kommunen. Et av svarene ble å satse på kultur.

Les mer

Publisert: 10.11.08

Roller, samarbeid og forventninger

Hva skal til for å få til et godt samarbeid om stedsutvikling mellom det regionale og kommunale nivået? Under landskonferansen om stedsutvikling i Bodø tidligere i år, ble denne problemstillingen tatt opp. Kryss.no har nå publisert resultatene fra diskusjonene som fant sted, og tar svært gjerne i mot innspill fra deg dersom du ønsker å tilføre flere punkter til listen.

Les mer

Publisert: 06.11.08

Kunstprosjekt i København ønsker din stemme

Kunstnergruppen Parfymes prosjekt på Bryghusgrunden i København er ikke bare kunst. Målet er å engasjere en bred offentlighet i spørsmålet om hvordan havnenfronten skal utvikle seg.

Les mer

Publisert: 28.10.08

Utlysning: Midler til pilotprosjekter innenfor kulturbasert stedsutvikling

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lyser ut midler til pilotprosjekter innenfor kulturbasert stedsutvikling.

Les mer

Publisert: 16.10.08

Mangfoldig øy i havnen

Granville Island er en del av Vancouvers havnemiljø. I transformasjonen fra havn til ny bydel har man klart å gi dette området både intimitet og et mangfold av funksjoner.

Les mer

Publisert: 02.10.08

kryss besøker industriens storhetssteder

03.10-10.10. Kryss er på studietur, og besøker industriens vugge Manchester samt Ruhrområdet i Tyskland (Emscher Landschaftspark). Vi gleder oss til å dele våre opplevelser med dere når vi er tilbake!

Les mer

Publisert: 01.10.08

Oslo Innovation Week. Fokus på nyskaping i hovedstadsregionen

Som en av de fem viktigste næringsklyngene i Osloregionen er det viktig at kulturnæringene synliggjør sin betydning og setter noen viktige temaer under debatt. Oslo Kulturnettverk inviterer derfor til en halvdags konferanse på Dansens hus onsdag 15. okt fra 13.00 til 16.30.

Les mer

Publisert: 20.09.08

Richard Florida "live" fra Citisense

Fikk du ikke med deg Richard Florida i Larvik? Hør deler av foredraget hans her.

Les mer

Publisert: 16.09.08

Norske byer må samarbeide for felles utvikling

Innvandringsvennlige byer er vinnerne i den globale, kreative økonomien. Alle byer og steder som skal lykkes må være åpne for innvandring, nye syn på sosial status og alternative livsstiler. Det mener den internasjonalt anerkjente professoren Richard Florida, som kommer til Norge denne uken. Her skal han blant annet delta på ukebrevet Mandag Morgens femårsjublieum.

Les mer

Publisert: 08.09.08

Kartlegging av Norges kreative klasse

Ukebrevet Mandag Morgen har foretatt en kartlegging av Norges kreative klasse. Konklusjonen de gir er at denne skyr distrikts-Norge. Men bildet er trolig ikke så entydig, i alle fall ikke hvis vi skal tro professor Nils Aarsæther ved universitetet i Tromsø. Han mener at norske distrikter kan utnytte den kreative klassens krav til livet gjennom å spille på fortrinnet som nærheten til natur og autentiske opplevelser gir. Du må være abonnement for å få tilgang til hele artikkelen.

Les mer

Publisert: 03.09.08

Kryss deltar på landskonferanse om stedsutvikling i Bodø

Intrykkene er mange fra intense dager i Bodø hvor blant annet fokuset på samarbeid på tvers av sektorer og nivåer har vært et sentralt tema. Vi kommer tilbake med en stemningsrapport i etterkant av konferansen.

Publisert: 01.09.08

Byrom i et Portrom; uteromsfestival 4.-7. september

Hvem eier byen? Byrom i et Portrom (BiP) inviterer kunstnere, arkitekter, designere, kulturaktører og byens befolkning til å prege omgivelsene i Hausmannsområdet i Oslo. På programmet står blant annet utstillinger, street art, film, debatter og workshops.

Les mer

Publisert: 29.08.08

Etterlyser folk med vilje og økonomi

Statsbygg har bedt kulturkonsulentene i engelske Comedia om å komme med forslag til bruk av Dømmesmoen i Grimstad når universitetet flytter ut i 2010. Mandag var det folkemøte om forslaget som foreligger.

Les mer

Publisert: 26.08.08

Nytt og gammelt spiller sammen når havnen i Helsingør utvikles

Kulturområde Helsingør er overskriften på tre prosjekter som skal bygges på havnen og området rundt Kronborgslottet i Helsingør, Danmark. Samtidig som ærverdige og tradisjonsrike Kronborg utvikles, etableres Kulturhavn Kronborg, Kulturverftet og Sjøfartsmuseet.

Les mer

Publisert: 19.08.08

Hva skaper felles urbane verdier?

Byen som bosted og aktivitetsarena krever fokus på en endringsprosess som skaper felles urbane verdier, står det blant annet skrevet i seminarinvitasjonen til "Gjenklang". Les mer her.

Les mer

Publisert: 19.08.08

Ingen enkel oppskrift på vekst gjennom opplevelsesøkonomi

I rapporten "Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse" fra Center for Leisure Management Research (CEUS) og Center for opplevelsesforskning ved Roskilde universitet (RUC), påpeker forfatterne blant annet nødvendigheten av at hver by finner sin egen strategi for vekst.

Les mer

Publisert: 03.07.08

God sommer!

Kryss.no ønsker alle lesere en riktig god sommer! Sidene vil ikke bli oppdatert i juli, men fungerer igjen som normalt i august. Har du tips til redaksjonen - ikke nøl med å ta kontakt!

Publisert: 24.06.08

Kultur, kulturbaserte næringer og stedsutvikling

5. og 6. juni samlet 35 personer seg i Vadsø for å diskutere sammenhengen mellom kultur, kulturbaserte næringer og stedsutvikling. Informasjon om seminaret - og mye mer - finner du i siste utgave av Regionalnytt!

Les mer

Publisert: 18.06.08

Kulturbasert stedsutvikling på Dømmesmoen

Det engelske konsulentfirmaet Comedia har sett nærmere på alternativer til etterbruk av Dømmesmoen i Grimstad fra 2010. Du kan lese mer om prosjektet her.

Les mer

Publisert: 18.06.08

Britiske kulturplanleggere med framtidsplaner for Dømmesmoen

Statsbyggs prosjekt på Dømmesmoen omtales også på NRK sine nettsider under ingressen "Engelske eksperter engasjert for å foreslå hva Dømmesmoen i Grimstad kan brukes til etter 2010".

Les mer

Publisert: 11.06.08

Byvitaminer for Groruddalen

I en fersk artikkel i Dogamagasinet påpeker prosjektleder for Future City Game, Haakon Walnum, betydningen av kreativitet og samspill for å skape levedyktige bymiljøer. Future City Game er et mulig svar, som gjennom spill og prosess konkretiserer Groruddalsatsningen til Oslo kommune.

Les mer

Publisert: 03.06.08

Mental byutvikling i Aalborg

I likhet med en rekke andre byer skal Aalborgs tradisjonelle industrihavn transformeres til et bolig - og næringsområde. I Aalborg har man bestemt seg for å bruke den lange tiden et slikt omfattende byutviklingsprosjekt tar aktivt.

Les mer

Publisert: 02.06.08

Hvordan få kreativitet inn i kommuneplanlegningen?

"Kreative byer i hovedstadsområdet" er et kommunalt nettverk for forvaltning, utdannelse, forskning og næringsliv rundt København. I mai deltok de på en workshop kalt "Kreativ ledelse. Kreative byer". På hjemmesiden kan du se resultatene fra dette arbeidet. Her får du konkrete innspill til hvordan danske kommuner tenker omkring egen utvikling i en kontekst der kultur og opplevelser har fått økt betydning.

Les mer

Publisert: 21.05.08

Vakrere solnedganger over Nørre Lyngby

Takket være en gruppe av lokale ildsjeler har landsbyen Nørre Lyngby, som ligger like nord for Løkken i Danmark, fått et attraktivt utsiktspunkt og møtested - nærmere bestemt en solnedgangsplass til glede for både lokale beboere og turister. I en kulturplanleggingssammenheng er det interessant å se at prosjektet kom igang gjennom et tverrfaglig samarbeid, hvor ulike aktører så sine interesser i sammenheng. Borgerforeningen, som jobber for å bedre livskvaliteten i lokalområdet, har sammen med aktører fra en grunneierforening for sommerhus, lokale økonomiske sponsorer, kommunen, EU´s Leader program samt Realdania stått sammen om prosjektet.

Les mer

Publisert: 19.05.08

Den nye bygda

Denne uken lanseres boken "Den nye bygda", som er er sluttproduktet fra et stort bygdeforskningsprogram som har pågått fra 2001 til 2007. Boken prøver å tegne et bilde av de pågående endringsprosessene som finner sted i norske bygder. Knut Olav Åmås påpeker, i en kommentar i Aftenposten i dag, at satsningen på omdømme og image ikke må overskygge en diskusjon av hvordan bygdene faktisk utvikler seg, og hvilke utfordringer dette innebærer.

Les mer

Publisert: 13.05.08

Ny rapport om kreative næringer fra Sverige

At opplevelser og estetiske aspekter har fått en økt betydning for økonomien er en ting, noe annet er hvordan det legges til rette - i praksis - for utviklingen av kreative næringer? Denne rapporten diskuterer ikke bare det særegne for disse næringene, men viser også til internasjonale eksempler på relevant politikkutforming. Kan vi eksempelvis lære noe fra Nederland og Storbritannia?

Les mer

Publisert: 06.05.08

Butikkens potensial som bygdeutvikler

framheves i en nylig utgitt rapport fra Møreforskning. Rapporten "Små butikar - store utfordringer" er utarbeidet av Møreforsking på oppdrag frå MERKUR-programmet, som er kommunal- og regionaldepartementet sitt utviklingsprogram for bygdebutikker. Har du ambisjoner om å videreutvikle din lokale butikk kan du nå søke om midler. 5 millioner ligger i potten og fristen for 2008 er 15. juni!

Les mer

Publisert: 30.04.08

Kunst i offentlige rom - mer enn fysiske skulpturer

Siden begynnelsen av 1970-tallet har Creative Time arbeidet med kunst i offentlig rom i NY. Til tross for at utgangspunktet er konseptuelt, og ikke fysisk, har prosjektene en tydelig tilstedeværelse i byen.

Les mer

Publisert: 28.04.08

Kulturbasert næringsutvikling

KNUD/KNUT står for Kulturbasert næringsutvikling og er et EU-projekt under Interreg III A, Øresundsregionen. Gjennom å bidra til samarbeid på lokalt- og regionalt nivå er tanken at prosjektet skal hjelpe kulturvirksomheter og projekter til å bli mer lønnsomme.

Les mer

Publisert: 24.04.08

Kulturelt husrom i Stavanger øst?

Lovechild AS har, på oppdrag fra Stavanger kommune, utarbeidet en rapport i forbindelse med et idé-/konseputviklings-prosjekt for midlertidig hotell. I rapporten lanseres ideen om et non-profit prosjekt ved sjøen vis á vis Tou Scene i Stavanger Øst.

Les mer

Publisert: 23.04.08

Kirkenes Hotel - når det midlertidige blir varig

Verdens minste hotell - tegnet av Sami Rintala - illustrerer at midlertidige prosjekter kan gjøre en forskjell. I Kirkenes ble lokal skepsis snudd til stolthet.

Les mer

Publisert: 15.04.08

Hvilken rolle har kunst i en byutviklingsprosess?

Bjørvika Utvikling AS og Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent seminar: "Hvilken rolle har kunst i en byutviklingsprosess?". Seminaret holdes 29. april 2008 fra 11.00 - 16.00 i Postgirobygget 1. etasje i Oslo. Bjørvika Utvikling AS skal lage et Temahefte for kunst i Bjørvika. Det er i denne forbindelse det nå inviteres til et åpent seminar. Målet er å få til en offentlig diskusjon rundt de prinsipielle problemstillingene knyttet til koplingen mellom kunst og byutvikling.

Les mer

Publisert: 09.04.08

Se utstillingen "Returlandskap" hos ROM for kunst og arkitektur i Oslo

Fredag 11. april klokken 19:00 åpner avgangsutstillingen for studentene i landskapsarkitektur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo. Utstillingens tittel, "Returlandskap", spiller på de stadig sterkere tendensene i norsk og internasjonal landskapsarkitektur og arkitektur, hvor steders identitet og bruksområder redefineres, både i form og funksjon.

Les mer

Publisert: 03.04.08

Øst+ er en ny nettside drevet av Urban Sjøfront i Stavanger

ØST+ er en felles nettportal for byutviklingsområdet Stavanger Øst, med Urban Sjøfront as som initiativtager og redaktør. Portalen skal følge byutviklingsprosessen, bringe nyheter og bakgrunnsmateriale om prosjekter, virksomheter, aktiviteter m.m.

Les mer

Publisert: 01.04.08

Stedet som preger ditt liv

Den amerikanske forskeren Richard Florida ("The Rise of the Creative Class") har nylig utgitt boken "Who's Your City?". Med denne som bakteppe har debatt- og kronikkredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, skrevet en svært leseverdig artikkel om "Stedet som preger ditt liv".

Les mer

Publisert: 18.03.08

God påske!

Vi er tilbake igjen 31.mars.

Publisert: 10.03.08

Kreativ kunst frå bygda preget by:Larm

Unge kunstnarar frå bygde-Noreg sette preg årets by:Larm i Oslo gjennom prosjektet Nisjelandet.

Les mer

Publisert: 10.03.08

Steder i overgang

Jan Jörnmark har en pasjon for transformasjon av bygningsmiljøer og er forfatter av 'Övergivna platser', en bok som viser fram og forteller om forlatte steder. Boken nyter stor popularitet i Sverige, og er du nysgjerrig kan du ta en titt på hjemmesiden der han dokumenterer etterlatte steder fra inn og utland. Boken er tredelt og tar for seg efterkrigstidens nye konsum- og bilsamfunn, boligpolitikken etter 1950 og avvindustrialiseringen. Jan Jörnmark er doktor i økonomisk historie og har sitt daglige virke ved Chalmers tekniske høgskole og Handelshøgskolen i Göteborg.

Les mer

Publisert: 04.03.08

Forum for kultur og næringsliv styrker sitt regionale nettverk

Etableringen av nye kontaktpunkter over hele landet skal bidra til mer og bedre samarbeid mellom kultur og næringsliv.

Les mer

Publisert: 04.03.08

Tar melkerampa tilbake

Blilyst - et utviklingsprogram for ti kommuner i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark - ser på nye melkeramper som tettstedsutvikling og gir bort ramper til de som vil ha. Det forutsettes bare at du har en god idé om bruk og/eller utsmykking!

Les mer

Publisert: 26.02.08

Mangfoldet er byens fortrinn

- Selv om vi får mye skryt, så har vi store utfordringer. Drammen er en kulturell smeltedigel, og det er vårt konkurransefortrinn dersom vi utnytter det klokt.

Les mer

Publisert: 25.02.08

En sterk trio fra Roskilde

En ny rapport beskriver hvordan det danske rådgivningsfirmaet 'Kultur & Kommunikation', Roskildefestivalen og Roskilde Bank i fellesskap har utviklet det regionale utviklingsprosjektet Musicon Valley. Resultatet er danmarkshistoriens første regionale vekstmiljø med støtte fra Videnskabsministeriet.

Les mer

Publisert: 13.02.08

Havna som kulturell møteplass

Kristiansand etablerer en kulturell frihavn forankret i byens maritime tradisjoner. Porto franco skal være et møtested for kulturelt mangfold, regional identitet og internasjonal kontakt.

Les mer

Publisert: 06.02.08

Kreative byrom er mangfoldige

Med en bevilgning på 3.5 millioner kroner fra det danske fondet Realdania ble forskningsprosjektet Byens rum som utviklingsstrategi offisielt igangsatt 31. oktober 2007. Kryss.no var tilstede på oppstartseminaret "Det fremmede i det kendte - mod en ny strategi for byrummet", som ble arrangert i januar. Les videre for innblikk i en faglig inspirerende dag i København.

Les mer

Hvordan oppstår kreative prosesser - og hvorfor på bestemte steder?

Publisert: 31.01.08

Hvordan oppstår kreative prosesser - og hvorfor på bestemte steder?

The Warhol Economy: How Fashion, Art and Music Drive New York City av Elisabeth Currid, er en ny bok om hvordan New York skaper kreativitet og hvordan kreativitet skaper New York. I boken hevder Currid at kunst- og kulturscenens bidrag til New Yorks økonomi er undervurdert. Kryss.no gir her en forhåndsomtale av boken som kan kjøpes via nettbokhandelen Amazon.

Les mer

Publisert: 24.01.08

Byens rom som utviklingsstrategi

Forskningsprosjektet Byens rom som utviklingsstrategi er forankret hos Juul & Frost Arkitekter i København og finansieres av Realdania. Med seminaret "Det fremmede i det kjente - mot en ny strategi for byrommet" markerte man onsdag starten på prosjektet. Kryss var tilstede og vi legger snart ut en stemningsrapport fra en spennende dag om byen i det tverrfagliges tegn!

Publisert: 18.01.08

Nettverkssamfunnet i praksis - en guide

De fleste kan i dag samtykke i at sterke nettverk er viktig for faglig og personlig utvikling - spørsmålet er hvordan man jobber med nettverk rent praktisk? Og som et faglig verktøy? I en ny bok som publiseres i februar ønsker det danske firmaet WOGN, som jobber med å designe og drive nettverk, å gi deg et svar.

Les mer

Publisert: 16.01.08

Ypsilon skal forbinde kulturinstitusjoner på begge sider av Drammenselva

I kveld åpner Drammens nye stolthet Ypsilon. Broen - som leder tankene både til Newcastle og Tate Modern i London - skal forbinde Drammen teater og Gamle Kirkeplass på Bragernes med Union scene og Papirbredden på Strømsø.

Les mer

Publisert: 08.01.08

Kulturliv i endring

Hvordan og hvorfor har det norske kulturlivet endret seg? Hvem er de nye aktørene? Lokalt kulturliv i endring er et forskningsprosjekt igangsatt av Norsk Kulturråd i 2006 som skal gi oss ny kunnskap om kulturfeltet. Prosjektet, som planlegges ferdigstilt i 2009, søker å avdekke vesentlige endringstrekk i lokalt kulturliv. På den ene siden ser studiet her på styringsforhold, organisasjonsforhold og finansieringsformer, og på den andre siden undersøker man de kulturelle "out-put" dette gir i form av "tiltak, arrangementer, institusjoner og ideologier og tenkemåter". Du kan lese mer om prosjektet på Norsk senter for bygdeforskning sine hjemmesider.

Les mer

Publisert: 11.01.08

Europan 9 Norge - vinnerne er kåret!

Europan er en europeisk arkitektkonkurranse for arkitekter under 40 år. Denne uken ble vinnerne av Europan 9 Norge offisielt kåret på et arrangement hos Norsk Form i Oslo. Blant årets tomter er Odda - en av samarbeidskommunene til kryss - representert.

Les mer

Publisert: 02.01.08

Göteborgs forskere har kartlagt hva slags byer vi ønsker oss

Chalmers: Etnologen Jill Onsér-Franzén har i samarbeid med professor i arkitektur, Gunilla Linde Bjur, studert tre offentlige plasser i Göteborg: Nordstan, sentralstasjonen og Norra Älvstranden. Et av resultatene er at tenåringsjentene elsker Nordstan - mens kulturkvinnene avskyr den.

Les mer

Publisert: 21.12.07

God jul og godt nyttår!

Publisert: 17.12.07

Byen nettverk samler aktørene som forandrer byen

Tanken bak nyopprettedede "Byens nettverk" i København, er å skape en arena der ulike faggrupper som jobber med byen skal få anledning til å møte hverandre på sosiale arrangementer med faglig innhold. Håpet er at dette vil bidra til kunnskapsoverføring aktørene i mellom, at de ved å møtes kan lære av hverandre til det beste for seg selv og byen.

Les mer

Publisert: 12.12.07

Nytenkning omkring kunst i offentlige rom

Trondheim kommune vedtok i 2002 en ny og unik ordning for kunst i offentlige rom. Ordningen har blant annet åpnet for en større helhetstenkning i forhold til byutvikling og kunst.

Les mer

Høydepunkter i kø på Krysskonferansen 2007

Publisert: 07.12.07

Høydepunkter i kø på Krysskonferansen 2007

Urban Sjøfront vant Kryssprisen 2007 på Statsbyggs første Krysskonferanse fredag 30. november. Over 150 deltakere fra hele landet var samlet for å lære mer om hvordan eiendom kan brukes som kulturarena.

Les mer

Publisert: 03.12.07

Ung på landet

Siste artikkel fra det danske prosjektet "Mulighedernes land" tar opp planlegging med og for unge. Eksemplene er tatt fra Østerrike, Storbritannia, Frankrike og Irland.

Les mer

Publisert: 03.12.07

Pris til Urban Sjøfront

Bygg.no/Byggeindustrien:Urban Sjøfront har mottatt inspirasjonspris fra Statsbygg for sitt utbyggingsprosjekt i Stavanger.

Les mer

Publisert: 03.12.07

Urban Sjøfront hedret

Aftenbladet.no: Statsbygg ga sin første inspirasjonspris til Urban Sjøfront i Stavanger for fremragende samarbeid om kulturplanlegging.

Les mer

Publisert: 26.11.07

"Cand Rock" i Namsos

Om snaue to år kan du få en bachelorgrad innenfor underholdning og management i rockebyen i Nord-Trøndelag.

Les mer

Publisert: 22.11.07

bygg:Larm 2008

Vil du vite hvorfor Austin i Texas er en magnet for kreative sjeler? Har du lyst til å lære om kreativ byutvikling i Hong Kong? Er du interessert i kultursponsing? Opptatt av smarte miljøløsninger? Lyst på en kreativ ekskursjon langs Akerselva? Eller er du kanskje nysgjerrig på hva som fins av sære påfunn innen kulturnæringer i bygde-Norge?

Les mer

Publisert: 15.11.07

Utlysning av regionale designmidler

Som ledd i Regjeringens innsats for å styrke kulturnæringene og kulturbasert næringsutvikling, lyses det nå ut midler for regional designsatsning. Nb! Kort søknadsfrist: 16. desember.

Les mer

Publisert: 09.11.07

Kulturarven utvikler lokalsamfunnet

- Vi er ikke flinke nok til å utnytte mulighetene som ligger i kulturarven. Verdiskapingsprogrammet skal hjelpe oss å snu denne utviklingen.

Les mer

Publisert: 08.11.07

Hvem vinner den danske kultur og næringsprisen for 2007?

Den årlige KEK (Kultur & Erhverv Klubben) prisen utdeles 25. november. Prisen belønner aktører i Danmark - offentlige så vel som private - som krysser grensen mellom kultur og næring.

Les mer

Publisert: 06.11.07

Ny føljetong om byutvikling i København

Kan en storstilt plan gjøre en bydel som tradisjonelt har drevet med matproduksjon til et kreativt mekka? En omfattende plan skal omforme den såkalte "Kjøttbyen" i København til en kreativ frisone. Målet er at de trasisjonelle matprodusentene skal bli værende i området og eksistere side om side med nye, kreative næringer. Blir slakterne værende? Og hva tenker de nye kreative virksomheter som allerede har etablert seg i området? Møt menneskene bak i første episode av en ny føljetong i regi av den danske byutviklingsagenten Copenhagen X.

Les mer

Publisert: 02.11.07

- Kultur er hjertet i byplanlegging

Phil Wood har vært med på å fornye sin lille hjemby i England. I går fortalte han hvordan kultur kan gi liv til en by som Huddersfield - eller Bodø.

Les mer

Publisert: 30.10.07

Kulturhistorisk veivalg

Den unike sammensetningen av kulturhistorie, planterikdom og geologi gjør Dømmesmoen til en enestående kulturhistorisk eiendom. Men hvordan kan vi videreføre verdiene på best mulig måte? Meningene er mange.

Les mer

Publisert: 29.10.07

Iscenesettelse som strategi

En svevende gangbro i trekronene og en GPS som historieforteller på sykkelturen er eksempler på prosjekter som gjennom økt tilgjengelighet søker å gjøre lokale kvaliteter tydeligere. Les mer i den nyeste inspirasjonsartikkelen fra det danske prosjektet "Mulighedernes Land".

Les mer

Publisert: 25.10.07

Nisjelandet

Nisjelandet er et prosjekt der målet er å kartlegge kreative miljøer i distriktsnorge. by:Larm er initiativtager og er nå på utkikk etter prosjekter som trenger medvind. Om du kjenner et prosjekt som fortjener støtte, eller står midt oppi et selv, bør du lese mer. Søknadsfristen er 5. november.

Les mer

Publisert: 23.10.07

Litteraturtips!

Likte du boken "The Creative City" av Charles Landry? Hvis svaret er ja, er kanskje boken "The Art of City Making" noe for deg.

Les mer

Publisert: 19.10.07

Etterlyser planlegging for mangfold

- Norsk byplanlegging er basert på en statisk oppfatning av hva som er stygt, pent, riktig og galt. Denne oppfatningen trenger å bli utfordret!

Les mer

Publisert: 17.10.07

Sponser Litteratursymposiet i Odda

Sparebanken Vest har nylig gitt en støtte på 100.000 kroner til Litteratur- symposiet i Odda.

Les mer

Publisert: 15.10.07

Kulturarv som utviklingsressurs

Hamningberg i Norge, Hälsingland i Sverige og Furillen på Gotland er tre ytterområder i Skandinavia hvor den lokale kulturarven har bidratt til nytenkning omkring stedsutvikling og turisme.

Les mer

Publisert: 11.10.07

Trenger flere møteplasser

- Én av fem Osloborgere har fremmedkulturell bakgrunn. Oslofolk ønsker økt mangfold, men trenger flere uformelle møteplasser, mener sosialantropolog og medlem i byutviklingskomiteen i Oslo, Thomas Hylland Eriksen.

Les mer

Publisert: 09.10.07

'Underværket' i Randers

'Underværket' er et dansk markeds-, kultur- og integrasjonsprosjekt som kombinerer byfornyelse med kulturelle tilbud, undervisning, verksteder og ungdomsboliger.

Les mer

Publisert: 08.10.07

Akvarium mot fraflytting

Honningsvåg i Finnmark har rundt 3300 innbyggere. Som andre byer i utkantstrøk, sliter stedet med fraflytting og dårlig økonomi.

Les mer

Publisert: 04.10.07

Design and Landscape for People

Ny bok fra General Public Agency. Kontoret arbeider i skjæringsfeltet kultur, planlegging og byutvikling.

Les mer

Publisert: 23.09.07

Kompetanseutvikling på tvers

Kultur Pixi er et dansk blad om kulturplanlegging. I denne utgaven ser de nærmere på utdannelsesmuligheter.

Les mer

Publisert: 23.09.07

by:Larm vil gjøre Distrikts-Norge mer attraktivt

Kommunal- og regionaldepartementet og by:Larm lanserer nå i fellesskap prosjektet Nisjelandet. Prosjektet skal synliggjøre originaliteten og mangfoldet blant kulturbaserte aktiviteter i distrikts-Norge.

Les mer

Publisert: 19.04.07

"Beyond Garrets and Silos"

Publikasjonen gir en god oversikt over kulturplanleggingsfagfeltet.

Les mer

Publisert: 19.04.07

"Oplevelseserhvervene og deres geografi"

Ny rapport fra Erhvervs og byggestyrelsen i Danmark tar for seg de danske kulturnæringene.

Les mer

Publisert: 08.03.07

Kulturplanlegging - en ny mental modell?

Les siste utgave av det danske magasinet Kulturpixi. Tema er planleggingskultur.

Les mer

Kultur - Retur

Publisert: 07.03.07

Kultur - Retur

Les mer

Publisert: 07.03.07

0047 OSLO

Fredag 2.mars åpnet et internasjonalt orientert utstillingslokale for kunst og arkitektur i en nedlagt Ostefabrikk på Grønland i Oslo.

Les mer

FUNK - en tillväkstmodell för opplevelsesindustrin

Stiftelsen for kunnskap og kompetanseutvikling ønsker å styrke Sveriges kompetansekraft innenfor opplevelsesindustrien. Les mer om dette i FUNK, hvor betydningen av samspillet mellom forskning, utdannelse, næring og kultur framheves.

Les mer

Stedsutvikling og samarbeide

13 til 14 mars arrangeres Innlandsbyseminaret i Kongsvinger. Tema er stedsutvikling og samarbeide.

Les mer

Relatert