Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Medvirkning må bli rutine!

Publisert 28.11.16 av Ulrika Staugaard

Barn i by-prosjektet i regi av DogA er avsluttet. Prosjektet handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter. Evalueringen av prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis. Kommunene må derfor sette av mer tid og ressurser til dette. Les sluttrapporten her.

Relatert