Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kulturbasert planlegging - erfaringer fra Danmark

Publisert 17.01.14 av Ulrika Staugaard

Carsten Jahn Hansen er assosiert professor i planlegging ved Aalborg Universitet. Hansens er i sin forskning opptatt av fysisk utvikling og planlegging og planprosesser i en regional og urban kontekst. Spesielt omfatter dette en vekt på planleggingskultur, governance og tillitsrelasjoner. Hansen er også direktør for Dansk Center for Spatial Planning. På Krysskonferansen 2013 holdt Jahn Hansen foredraget "Planleggingskultur". Nedenfor kan du lese to artikler fra det danske fagbladet Byplan som utdyper noen av temaene han tok opp i foredraget sitt.

Relatert