Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Mer om kulturplanlegging

Publisert 25.01.12 av Ulrika Staugaard

Kulturplanlegging er en metode for samfunnsutvikling med kulturelle fortegn. Det er en metode som er egnet til å gi et helhetsbilde av et sted. Det er videre en demokratisk metode hvor det å lytte til og involvere borgerne på et sted i planleggingen står sentralt. I tillegg vektlegges tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Metoden kan være en måte å forankre et utviklingsarbeid på.
 

I kulturplanlegging benytter man seg av kulturelle kartleggingsteknikker for å avdekke hva slags kulturelle ressurser som befinner seg lokalt. Dette skal bidra til å synliggjøre, og ikke minst tydeliggjøre, forståelsen av hva slags ressurser som finnes lokalt som et utviklingsarbeid kan ta utgangspunkt i. Metoden skiller seg fra tradisjonell planlegging ved at den har et bredere perspektiv på hva som utgjør et steds ressurser og også kartlegger myke og immaterielle verdier. Målet med metoden er å finne ”stedets sjel” og å øke livskvaliteten for beboerne på et sted. En kulturplanleggingsprosess kan lede frem til en handlingsplan for et langsiktig utviklingsarbeid. Prosessen brukes til å skape eierskap.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gitt ut boken "Att fånga platsens själ — Handbok om cultural planning". Last ned boken her

 

Relatert