Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kulturplanlegging på dansk vis

Publisert 06.07.12 av Ulrika Staugaard

Kunst og kultur spiller en vesentlig rolle i utviklingen av samtidens byer og den danske byen Køge er intet unntak. I arbeidet med å transformere den gamle industrihavnen til en bydel med boliger, næring og by- og kulturliv har Køge utviklet sin egen definisjon av kulturplanlegging. Stikkordene er strategisk samarbeid mellom ulike sektorer, integrasjon, mangfold og eierskap.

Kulturplanlegging er som kjent ikke et entydig begrep og forståelsen av begrepet påvirkes av kontekst. Begrepet ble opprinnelig introdusert i USA på 1970-tallet og hadde da ikke et spesielt fokus på koblingen mellom kultur og byutvikling. På 1980-tallet fikk begrepet nytt innhold i Australia med bakgrunn i et antropologisk kulturbegrep; kultur “as a way of life” – altså en bred forståelse hvor kultur omfatter hele vår livsform. Kulturplanlegging ble her en måte å tenke planlegging av alle områder på – fra det utdannelsesmessige til det næringsmessige. På slutten av 1980-tallet, i en engelsk kontekst preget av avindustrialisering, ble begrepet snevret inn og fikk et større sosialt fokus. Her ble kulturplanlegging brukt som innfallsvinkelen til å jobbe med de omfattende sosiale problemer engelske industribyer stod overfor som følge av nedgangen i indsutriproduksjon.

Kultur og byutvikling i Køge

I Køge har utgangspunktet for å jobbe med kulturplanlegging vært det motsatte av i England, nemlig en mulighetssituasjon (og ikke en mangelsituasjon). Dette har påvirket Køges innfallsvinkle til å jobbe med kulturplanlegging. I følge Jan Bruun Jensen i kulturavdelingen i Køge kommune, har definisjonen av kulturplanlegging i Køge blitt bygget opp omkring følgende kjernepunkter:

 

Les mer om arbeidet med kulturplanlegging i Køge her

 

 

Relatert