Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Last ned den nye Kryssveilederen her (2011)

Publisert 20.12.11 av Ulrika Staugaard

Den nye Kryssveilederen ble lansert på Krysskonferansen 25.november. Veilederen er en introduksjon til bruk av midlertidige aktiviteter og viser hvordan slike aktiviteter kan brukes i planprosesser og bidra til en positiv utvikling av eiendommer og byrom.

 

Hvordan vi benytter slike aktiviteter vil avhenge av tid og sted og hvilke aktører som deltar eller følger opp.

Veilederen gir innblikk i noen forutsetninger for å lykkes, og gir råd som myndigheter, byggherrer og eiendomsutviklere kan velge å bruke for å sikre et godt samarbeid om midlertidige prosjekter. Her presenteres også norske og internasjonale eksempler samt ideer, tips og erfaringer til gjennomføring.

Ønsker du veilederen i trykket versjon? Send oss en epost.

Visste du at Statbygg også ga ut en veileder i kulturplanlegging i 2005? Her var målet å vise hvordan kultur kan ha positive effekter på utvikling av byer og tettsteder. Veilederen ga innblikk i sentrale suksesskriterier for å starte en vellykket kulturplanlegging i kommunen:

- Visjonære enkeltindivider

- Politisk vilje og lederskap

- Sosialt og kulturelt mangfold

- Dynamisk organisasjonskultur - nettverk

- Kulturelt vidsyn

- God tilgang til bygninger og arealer

- Risikovillighet

- Fleksibilitet

Veilederen viste også hvordan det kan skapes merverdi når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes til en felles satsning. Mye av kunnskapen fra den gang viser seg like aktuell når vi snakker om midlertidige aktiviteter. Du finner den gamle veilederen i linken til høyre på siden (grønn tekst).

God lesning!

 

Ny Kryssveileder

Ny Kryssveileder

Relatert