Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Roller, samarbeid og forventninger i stedsutvikling

Publisert 10.11.08 av Ulrika Staugaard

Under landskonferansen om stedsutvikling i Bodø tidligere i år, overvar kryss et miniverksted om roller og samarbeid i stedsutvikling. Resultatet av diskusjonene ser du under.

Hva skal til for å få til et godt samarbeid mellom det regionale og lokale nivået? Hilke forventninger har kommunene til regionalt samarbeid om stedsutvikling? Hva mener de at de selv må bidra med?

Prosesskunnskap

Prosesskunnskap ut i kommunene
Utvikling av felles praksis/fortolkning av ansvar
Erfaringsutveksling/utvikle en samarbeidsmetode
Kurs i prosessledelse, overføringsverdi
Sørge for å få inn de tunge aktørene (vegvesenet m.fl.)
Gode eksempler og gode formidlere

Utnytte ressursene

Felles virkemiddelbruk koordineres
Flere ressurser
Arbeidet må koordineres, ressurser, kontinuitet i prosjektledelse, skape forståelse for at dette er nyttig, helhetlig tenkning
Samarbeid med veiledningsmateriell

Samarbeid

Få med det private næringslivet - også lokalt.
Teambygging over sektorgrenser
Samle krefter internt
Starte ressursgruppe
Fylkeskommunen samarbeider med kommunen og trekker inn de andre aktørene
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - skape felles forståelse
Sterkere styringssignaler
Prosjektorganisering kan gi frihet til mer samarbeid
Tematisk interkommunalt samarbeid
Skriftlige avtaler om samarbeid på tvers. Partnerskap!

Gode møteplasser

En inngangsdør på regionalt nivå, som også bør ha prosjektmidler
Møteplass, arena. Temamøte i regionene
Forsterket bruk av deltakelse i planforum
Snakke sammen
Lokaltilpassing
Lage arenaer for samarbeid
Skape gode møteplasser. Fysiske, Konferanser, arenaer for samhandling
Husbanken inn i fylkeskommunale planforum. Alle regionale aktører burde delta i fylkeskommunale samlinger

Planprosessen

Delta tidlig i planprosessen
Bruke kommuneplaner som startplanke
Regionale/statlige myndigheter må invitere seg selv inn i kommunale planprosesser
Ta de lokale problemstillingene på alvor katalysatorrollen
Det regionale nivå må stille på samlingene

God forankring

Egne kontaktpersoner for stedsutvikling i alle etater
Bedre forankring i regional ledelse. La lederne stå frem og fronte temaet
Utfordre fylkeskommunen politisk (be om taletid for eksempel)
Hva kan man oppnå med stedsutvikling (politisk gevinst)

Lokalkunnskap

Stedsanalyse (kulturell)
Ta vare på ildsjeler
Medvirkning, synliggjøring (barn og unge)
Vilje til forandring
Åpen dialog

Informasjon og dialog

Etabler elektronisk møtested, ressursgruppe
Bruke nettportalen aktivt, skaffe seg oversikt over hva andre gjør
Studere informasjonsflyt på tvers av fylkene
Bruke lokalpresse/media for å profilere arbeidet, for å få informasjon til lokalsamfunnet
Nok tid til ressurser og formidling

Framdrift

Forståelse for at det tar tid
Fra prosjekt til tungt, ordinært utviklingsarbeid

Roller, samarbeid og forventninger

Roller, samarbeid og forventninger

Foto: Ulrika Staugaard

Roller, samarbeid og forventninger

Roller, samarbeid og forventninger

Foto:Ulrika Staugaard

Roller, samarbeid og forventninger

Roller, samarbeid og forventninger

Foto: Ulrika Staugaard

Roller, samarbeid og forventninger

Roller, samarbeid og forventninger

Foto: Ulrika Staugaard

Roller, samarbeid og forventninger

Roller, samarbeid og forventninger

Et av spørsmålene som ble tatt opp under landskonferansen om stedsutvikling i Bodø tidligere i år, var hva som skal til for å få til et godt samarbeid om stedsutvikling mellom det regionale og lokale nivået? Hilke forventninger har kommunene til regionalt samarbeid om stedsutvikling? Hva mener de at de selv må bidra med? Hvordan ser man sin egen rolle? Overskriftene som kom ut av gruppearbeidet var: "utnytte ressursene", "samarbeid", "gode møteplasser","planprosessen", "god forankring","lokalkunnskap", "informasjon og dialog", "framdrift".

Foto: Ulrika Staugaard

Relatert