Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Statsbygg med ny avdeling for kultur og næring

Publisert 10.10.07 av Ulrika Staugaard

Som eit ledd i arbeidet med å utvikle statlege kulturhistoriske eigedommar har Statsbygg oppretta ei ny avdeling for kultur og næring. Målet er å finne nye metodar og samarbeidsformer som kan medverke til at utviklinga av desse eigedommane gir verdiskaping ikkje berre for staten, men òg for lokalsamfunnet og brukarane av bygningane. Gjennom satsinga på kultur og kulturminne som ressurs i by- og stadutvikling følgjer Statsbygg opp Stortingsmelding nr. 16, Leve med kulturminner, og Stortingsmelding nr. 22, Kultur og næring.

Relatert