Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Behov for gode ideer, kontakter, tips og nyttige erfaringer?

Hold av 30. november 2007!

Publisert 21.08.07 av Ulrika Staugaard

Statsbygg inviterer til en Kryss-konferanse som vil belyse og skape debatt om hvordan kulturarenaer er viktige elementer i planlegging og utvikling av byer og tettsteder. Videre, hvordan de kan fungere som viktige og særpregede elementer i utviklingen av eiendommer og eksisterende bygningsmasse. Samarbeid mellom sektorer, bransjer, næringer og kommunegrenser - og andre grenser, er en rød tråd hos alle innlederne.

 

Kulturell sammenkomst på en særpreget kulturarena kvelden før konferansestart.

For å få belyst flest mulige sider ved temaet kulturarenaer, by- og eiendomsutvikling, legger vi opp til et tett faglig løp på selve konferansedagen. En konferanse handler samtidig om mer enn faglig påfyll. Muligheten for å møte andre, utveksle erfaringer og få nye kontakter oppleves av mange som minst like viktig! Særlig gjelder dette når aktører fra kultur og næring møtes. For å sikre at begge behov blir godt ivaretatt, har vi derfor gleden av å invitere til en sammenkomst med bevertning, underholdning og mulighet for mingling på Cafeteatret i Oslo, kvelden før konferansestart.

Relatert