Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

KOP prosjektet

Publisert 05.03.07 av Ulrika Staugaard

Kulturoppfølgingsprogrammet (KOP) er initiert av Statsbygg og har sitt utspring i utbyggingen av Bjørvika-Bispevika-Lohavn. KOP ble utviklet som et pilotprosjekt og har status som et retningsgivende vedlegg til reguleringsplanen.

 

Hva innebærer et kulturoppfølgingsprogram?

 


Kulturoppfølgingsprogrammet kan forstås som en 'institusjonalisering' og metodisk konkretisering av det som internasjonalt går under betegnelsen 'cultural planning'.

Relatert