Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kryss.no er et nettsted om kulturplanlegging

2. juli 2004 ble www.kryss.no lansert som et nytt nettsted om kulturplanlegging. Nettstedet springer ut fra prosjektet Kulturoppfølgingsprogram (KOP), initiert og finansiert av Statsbygg, med bistand fra Norsk institutt for by - og regionplanlegging (NIBR) og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO).

- Statsbygg tar et ansvar innenfor et område som får stadig større betydning for verdiskapning i samfunnet og større oppmerksomhet internasjonalt, sier May Balkøy, direktør for Utviklingsavdelingen i Statsbygg. Kulturplanlegging handler om å mobilisere kulturelle ressurser i by - og stedsutvikling som kan bidra til at disse stedene får en tydelig og attraktiv posisjon. Samlebetegnelsen kulturplanlegging refererer til et sammensatt virksomhetsfelt. Det dreier seg dels om å sikre og forankre kulturambisjoner og målsettinger i planleggingsprosesser. Videre handler det om å bruke kultur som strategisk virkemiddel i by - og tettstedsutvikling, og i det man kan kalle geografisk merkevarebygging. Sist men ikke minst dreier det seg om å stimulere til nye former for verdiskaping gjennom koblinger mellom kultur og næringsliv.

Målsettingen med Kryss.no er å stimulere offentlige aktører, kulturliv og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid innen kulturplanlegging. Dette er også de primære målgruppene for Kryss.no.

Kryss.no inneholder nyheter, reportasjer og fagstoff fra kulturplanfeltet i Norge og i utlandet. Den innholdsmessige profilen vil utvikles gradvis og Kryss.no skal bli et dynamisk nettsted. Kryss.no skal inspirere og fungere som en kunnskapsbase der det finnes informasjon, betraktningsmåter og arbeidsverktøy innen kulturplanlegging, samt gi eksempler på konkret arbeid med kulturoppfølgingsprogram. Ønsket er at nettstedet skal bli en møteplass for aktører innen kulturplanlegging, og at det skal fungere som et supplement til KOP - veilederen, som Statsbygg har utviklet. Veilederen ble lanseret i 2004.

Kryss.no er utviklet av Orgdot AS.

Relatert