Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Program Krysskonferansen 2011

Publisert 20.09.11 av Ulrika Staugaard

Midlertidige aktiviteter kan være tidsavgrensede uten tilknytning til det som har vært eller skal komme. De kan også være starten på en planlagt utvikling, eller påvirke situasjoner slik at planer endres som følge av aktiviteten.

Generelt ser man at et midlertidige aspekt gir større rom for spontanitet og “bottom-up”- tilnærminger enn tradisjonelle plan- og utviklings-prosesser. Dermed åpnes det for nyskaping og deltakelse i situasjoner hvor dette sannsynligvis ellers ikke ville skjedd.

Det er mange grunner til å iverksette midlertidige tiltak. Samfunnet endrer seg og stadig oftere oppstår situasjoner hvor langsiktige løsninger ikke utvikles raskt nok. Samtidig ligger det en rekke positive muligheter i midlertidige aktiviteter som har sosiale, demokratiske og kulturelle fordeler ved at de kan engasjere krefter som ellers har små muligheter for å bidra. De kan også gi fysiske muligheter, fordi de kan fungere som et full-skala laboratorium. Erfaring har vist at det midlertidige også kan gi  økonomiske gevinster.

 

Kveldsarrangement 24.november 2011


Tid: Torsdag 24. november klokken 18:00 - 22:00

Sted: Oppmøte utenfor Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus´gate 3, Oslo

Påmelding:http://krysskonferansen.kryss.no/

Program

18:00 Felles avreise fra Clarion Hotel Royal Christiania

18:30 Midlertidig lys, lyd og dansestunt på Tullinløkka i samarbeid med Bårdar

19:15 Mat, drikke og mingling i de tidligere lokalene til kunstakademiet i Oslo

20:30: "15 gode grunner for å benytte midlertidige aktiviteter" ved Tina Saaby, stadsarkitekt i København.

I planlegging er det viktig å ha fokus på felles strategier og planer, og sikre at det er kontinuitet i prosjektene og visjonene kommunene har. Ved at midlertidige aktiviteter i større grad enn tradisjonell planlegging åpner opp for bottom-up prosesser viser Saaby hvordan slike prosjekter kan være et verktøy for å få dialog om prosjektene på en annen måte.

 

Dagskonferanse 25.november 2011


Tid: 08:30 - 16:15

Sted: Parkteatret, Olav Ryes plass 11, Oslo

Påmelding: http://krysskonferansen.kryss.no/

Program

08:30 Registrering, kaffe m.m.

09:00 Velkommen v/ direktør Utvikling May Balkøy, Statsbygg

Hvordan planlegge det uplanlagte?
Klaus Overmeyer deler erfaringer fra det EU finansierte forskningsprosjektet Urban Pioneers (2001-2003) som studerte midlertidighet som fenomen i utvalgte europeiske byer. Prosjektet avdekket bla. hvilken positiv effekt midlertidige brukere (de urbane pionerne) har hatt på revitalisering av gamle industritomter og bydeler i Berlin.  I etterkant har det imidlertid vist seg at deres positive innflytelse på stedet ofte stopper i det de etablerte eiendomsaktørene tar over. Gjennom en bredde av eksempler illustrerer Overmeyer hvordan urbane pionerer er en innovativ ressurs som gjør steder bedre rustet til å møte dagens komplekse utfordringer. Ifølge ham er det ingen tvil om at vi trenger dem, spørsmålet er i hvilken grad vi kan planlegge oss frem til de steder som fungerer som rugekasser for innovasjon innen urban kultur, livsstil og bærekraftige byutviklingsmodeller?


Den midlertidige arkitektur som laboratorium for de kreative iverksetterne
Hvordan kan den midlertidige arkitekturen knyttes opp mot byens langsiktige utvikling? Lasse Andersson går inn på møtet mellom plan og prosess og diskuterer koblingene mellom et overordnet bystrategisk fokus og kulturelle ambisjoner i den midlertidige byen. Foredraget tar utgangspunkt i eksempler fra Platform4 i Aalborg, Carlsberg byen i København og Blackrock City i USA.

10:40 Pause

Bottom-up planlegging med fokus på sluttbrukeren
Eva de Klerk har vært initiativtaker til transformasjonen av et gammelt skipsverft i Amsterdam og NDSM prosjektet regnes i dag som den største kunstneriske og kulturelle rugekassen i Holland. I sitt innlegg vil hun fokusere på sin arbeidsmåte som hun kaller “Open Source Creative City Development”. Kort fortalt handler det om utstrakt bruk av bottom-up prosesser, å ha fokus på sluttbrukeren og om tverrfaglig samarbeid omkring utvikling av kreative prosjekter og områder.

11:35 Lunsj
 

12:15 Musikalsk innslag

Livet før byen
Prosjektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst P/S presenterer metoden og tankegangen bak det såkalte Etappe 0 prosjektet i utviklingen av Køges nye bydel. Utviklingen av den nye bydelen vil ta mange år og "Etappe 0" prosjektet reflekterer troen på at livet skal komme før bygningene. Hva er erfaringene så langt med utvikling av fysiske anlegg, gjenbruk av industribygninger, kunstutstillinger, havenedager. m.m.? Hvordan vil de midlertidige prosjektene påvirke den nye bydelen?

Plutselig Mosaikk
Mosaikk kan beskrives som mental urbanisme – en metode der tankene og ideer utprøves fysisk i forkant av en større byfornyelse i Skien.  Brikke for brikke testes ideer ut for hvordan en gammel by kan gjenbrukes. Mental urbanisme dreier seg om å få ideer og tanker ut i liv.  Hvordan skal mulighetene for en by synliggjøres? Byplanlegger og prosjektleder for Mosaikk, Laurie Smith Vestøl, viser hvordan nøkkelen i Skien har vært å tenke mennesker, byrom og byliv i sammenheng.

Learning to fly

Billedkunstner og kurator Gitte Sætre deler sine erfaringer omkring prosjektet Luftskipet: En mobil kunst og formidlingsarena for Sund, Fjell og Øygarden kommune. Gitte Sætre vil gi sine betraktninger på hvordan offentlig og privat sektor best kan lykkes med tverrfaglig og midlertidig prosjektarbeid.

14:00 Pause

BÅDE OG Strategi - om kunst i stedsutvikling
Bjørvika Utvikling satset på en BÅDE OG strategi for sin kunst satsning. Permanente og mer flyktige temporære kunstuttrykk fyller ulike roller og har ulike kvaliteter. Prosjektleder Anne Beate Hovind vil fokusere på oppdragsgivers rolle som regissør og eier av utviklingsprosessen.

Alingsås Lighting Center: Satsning innen byplanlegging og lysdesign
For 10 år siden arrangerte høgskolen Chalmers et kurs i lysdesign i Alingsås. Lysene stod fremme i 3 dager, skapte entusiasme og ble etterspurt da de ble fjernet. Suksessen med det midlertidige prosjektet gjorde at visjonen om å satse på lysdesign vokste frem. Med Kjell Hult i spissen har byen jobbet målbevisst med midlertidige og permanente lysprosjekter, og har i dag et senter for lysdesign som nyter internasjonal annerkjennelse.

Hot Arctic Kirkenes: Fra industriby til Barents hovedstad
Kirkenes har i løpet av de siste 15 årene gjennomgått store endringer og fått flere nye identiteter. Hvordan kan temporære samtidskunstprosjekter i byrommet påvirke samfunnsidentitet og byens image i lokal, regional, nasjonal og internasjonal kontekst? Maria Rusinovskaya fra Pikene på Broen vil i sitt foredrag gå igjennom ulike tverrdisiplinære og stedsspesifikke prosjekter der bla Sami Rintala, Morten Traavik og Stefano Cagol har medvirket.

Ca. 16:15 Vel hjem!

 

 

Barents Spektakel

Barents Spektakel

Festivalen driftes og kordineres av Pikene på Broen.

Foto: Pikene på Broen

Plattform 4, Aalborg

Plattform 4, Aalborg

Foto: Simon Andersen

Midlertidig skatepark på Vestbanetomta, Oslo

Midlertidig skatepark på Vestbanetomta, Oslo

Foto: Ida Marie Bjørknes/Statsbygg

Midøertidig byrim, Carlsbergbyen, København

Midøertidig byrim, Carlsbergbyen, København

Foto: Peter Nørbu. Arkitekt: Primus/Streetmovement og Keinicke & Overgaard

Museumsquartier, Wien

Museumsquartier, Wien

Foto: Lise Specht. Kunstner: Judith Huemer

Midlertidig bane for ballspill. Plug n Play, København

Midlertidig bane for ballspill. Plug n Play, København

Foto: By & Havn

Midlertidig byromsverksted, Husum, Danmark

Midlertidig byromsverksted, Husum, Danmark

Foto: Bureau Detours

Relatert