Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Foredragsholderne

Publisert 05.09.11 av Ulrika Staugaard

På Krysskonferansen vil foredragsholdere fra Tyskland, Holland, Danmark og Norge gi deg et bredt innblikk i hva midlertidige aktiviteter er, og hvorfor det er et aktuelt fenomen innen planlegging i dag. De vil presentere ulike måter å jobbe med tematikken på og gi inspirasjon til hvordan deres erfaringer kan omsettes andre steder. Vi er svært glade og stolte over å kunne presentere årets mange spennende innledere for dere under.

 

Klaus Overmeyer (*1968) omtaler seg selv som en urban katalysator, landskapsarkitekt og gartner. Han er bosatt i Berlin hvor han etablerte kontoret Studio UC i 2005. Kontorets filosofi er dypt forankret i en positiv holdning til samtidens landskap og har et spesielt fokus på undersøkelser av forholdet mellom det bygde og det ubygde. Studio UC jobber med komplekse urbane transformasjonsprosesser og utvikler nye modeller for strategiske intervensjoner som kan påvirke slike prosessers dynamikk. Studio UC oppstod på bakgrunn av det EU finansierte forskningsprosjektetUrban Catalyst (2001-2003) initiert av Philipp Oswalt og Klaus Overmeyer. 11 europeiske partnere undersøkte mulighetene midlertidig bruk gir for revitalisering av urban overskuddsområder i fem europeiske metropoler. Prosjektet resulterte i strategier og modeller for en byutvikling basert på midlertidig bruk. Klaus Overmeyer har vunnet den nasjonale landskapsprisen for landskapsarkitekter i Tyskland (2003) og har siden 2010 vært professor i landskapsarkitektur på Bergische Universität Wuppertal .

Eva de Klerk (1965) omtaler seg selv som en prosjekt “booster”, konseptutvikler, nettverksbygger, kapitalreiser og i det hele tatt - nøkkelen bak mye av det som skjer innenfor kreativ og urban utvikling i Amsterdam. Gjennom sine mange prosjekter har hun utviklet et rykte for å være en av Europas ledende eksperter når det gjelder å hjelpe myndigheter, industri og næring til å eteblere varige bånd til byens hverdagsbehov. De Klerk har et stort hjerte for prosjektutvikling. Hun blir inspirert av steder hvor utvikling virker umulig, og hvor en tradisjonell økonomisk innfallsvinkel ikke nødvendigvis er løsningen. I tråd med dette initierte De Klerk i 1999 den største kunstneriske yngleplassen i Nederland: NDSM skipsverftprosjektet i den nordlige delen av Amsterdam. Gjennom NDSM prosjektet har De Klerk vært med på å utvikle en metode for brukerinnvolvering kalt ’Stadt als Casco’ (byen som en ramme). Metoden kan betraktes som en innovativ modell for kulturell byutvikling hvor byen og utvikling tenkes i et sosialt og kulturelt perspektiv og med fokus på sluttbrukeren. I NDSM er brukeren de kreative iverksetterne. Prosjektet handler slik sett om hvordan man utvikler rammebetingelsene for nettopp denne gruppen av aktører. Målet er at utviklingen skjer i skjæringsfeltet mellom ’bottom-up’ og ’top-down’, og i samspill med offentlige og private virksomheter og kreative iverksettere. Eva De Klerk har en rekke verv og er blant annet styreleder for “The Guild of Industrial Buildings” langs elven IJ, en forening bestående av 24 kunstbygninger, styremedlem i Stubnitz.nl og grunnlegger av stiftelsen “I” (for ideer) i Maastricht.

Lasse Andersson er forsker og iverksetter. Han er forfatter av avhandlingen ’Byen og de Kreative Iværksættere’. Andersson er udannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus og har en Ph.D. i kulturell byutvikling og urban design fra Aalborg Universitet. Lasse Andersson er også tilknyttet Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet hvor han forsker og underviser i Arkitektur og Design samt Art and Technology. I 2001 startet han opp sin egen virksomhet, ’LasseVegas Kontoret Aps’, som siden 2007 har vært rådgiver for en rekke institusjoner som ønsker å jobbe med kulturell byutvikling og midlertidig arkitektur som involverer næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, offentlige forvaltninger og ikke minst byens kreative iverksettere og innbyggere.

Jes Møller er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen trafikk og byplanlegging. Han er i dag prosjektdirektør i Køge Kyst P/S og har gjennom dette også det daglige ledelsesansvar for prosjektsekretariatet. Køge Kyst er navnet på et partnerskap mellom Køge kommune og Realdania Arealutvikling. Køge er en by med 40.000 innbyggere som ligger 40 km sør for København. Byen står, som mange andre havnebyer, overfor en transformasjonsprosess hvor den gamle havnen skal integreres i byen. I Køge er tidshorisonten for transformasjonen 20 år, og visjonen er at livet i havnen skal gjenskapes underveis og ikke i etterkant. I den forbindelse har de lansert prinsippet "Livet før byen" som er et prinsipp for byutvikling som gjør Køge til noe spesielt. Livet før byen betyr at transformasjonen skal skje som et samspill mellom de sosiale og kulturelle aktivitetene og de fysiske strukturene. Møller er opptatt av å formidle hvilke erfaringene Køge har gjort med bruk av midlertidige aktiviteter, og ikke minst av å vise hvordan Køge skal benytte disse erfaringene slik at de blir synlige i den nye byen.

Gitte Sætre, født 1975 i Bergen. Billedkunstutdannet fra Danmark og Mexico (1999). Skapende kuratorutdanning fra Kunsthøyskolen i Bergen (2010). Opparbeidet produsenterfaring etter å ha etablert visningsrommet ”KunstiBadet” (Bergen, 2006) , den mobile kunst og formidlingsarenaen ”Luftskipet” (Sund, Fjell og Øygarden kommuner, 2011), samt vært en del av teamet bak det temporære kunstprosjektet ”Still life” hvor hun pakket et sjøsamisk hus inn i is og lys og gjorde huset til en skulptur. En skulptur som fortalte en glemt del av Norges historie og som var verdt sine 90 tonn med is. (Hammerfest, 2010). I dag jobber Sætre i Kuratorfellesskapet Radiator AS. Et av kuratorfelleskapets prosjekter er et samarbeid med KORO om ”Den usynlige byen” i Osa i Ulvik Herad. De forsker på måter å formidle historien til Osa i Hardanger. Gruppen ønsker å introdusere alternative filosofier innen byutvikling, nordisk estetikk og kulturplanlegning. En av de store oppgavene i dette prosjektet er å formidle et lite sted som Osa ut i verden.

Pikene på Broen: Maria Rusinovskaya (f.1981) er kunstfaglig prosjektleder i Pikene på Broen. Pikene er en gruppe kuratorer, kulturentreprenører, produsenter og arrangører basert i Kirkenes. Gruppen ble etablert i 1996. Deres motto er: "Ta Barents ut i verden og verden inn i Barents!". Gjennom sine kunstprosjekter skaper de møteplasser og bygger broer på tvers av nasjonale grenser og kunstneriske genre. Pikene på Broen er også et kompetanse-, ressurs-, og turnesenter. De er ikke bare en kunst og kulturaktør, men også næringsaktør og stedsutvikler. Deres hovedprosjekt er residencyprogrammet BAR International, den årlige, internasjonal, tematiske festivalen Barents Spektakel og det bevegelige samtidskunstprosjektet Barents Triennalen. I 2009 fikk Pikene på Broen Eckbos legaters Kulturprios. I juryens begrunnelse står det blant annet: «Pikene på Broen har bidratt til å gjøre Kirkenes til en av de viktigste byene i Norge og gjennom sine kunstprosjekter har de utfordret forståelsen av geopolitikk, senter og periferi».

Anne Beate Hovind er prosjektleder i Bjørvika Utvikling AS med ansvaret for kunst i de offentlige rommene i den nye bydelen. Hun har hatt ansvaret for og er medforfatter av Temahefte Kunst som er metodebok for oppdragsgiver for kunst. Hun initierte Kunsthall Oslo og arbeider nå med Slow Space som er den kuratoriske kunstvisjonen for allmenningene. Etter hvert har hun fått mange års erfaring med kunst i større utbyggingsprosjekter og ledet blant annet kunstutvalget i byggingen av det Akershus universitetssykehus hvor boka ”Mer enn du ser” ble utgitt. Boka er en prosessdokumentasjon av hvordan de integrerte verkene ble produsert hvor kunsthistoriker Marit Paasche og fotograf Guri Dahl inngikk i redaksjonen. Hovind har også ansvaret for kunstprosjektet i den store utbyggingen av Oslo Lufthavn, Gardermoen. Hun har også selv erfaring som ”kunst – og kulturentreprenør”.

Kjell Hult er utviklingssjef i  Alingsås kommune. Han har hatt denne rollen i 15 år og har ansvar for spørsmål knyttet til samfunnsplanlegging, boligplanlegging, næringsutvikling og miljø. Utover dette er han drivkraften bak prosjektet "Lights in Alingsås" som har satt Alingsås på det internasjonale lyskartet. Det som startet som et midlertidig lysstunt har i dag blitt byens varemerke. I forlengelse av dette har Hult utviklet begrepet lysdesign i byrommet (lighting design in public spaces) og har knyttet mange internasjonale kontakter innenfor feltet. Gjennom lysprosjektet arrangerer han årlige workshop og er slik sett ikke bare en en viktig bidragsyter når det gjelder å trekke folk til Alingsås, men også til den faglige utviklingen innen lysdesign.

Laurie Smith Vestøl er landskapsarkitekt og byplanlegger i Skien kommune med ansvar for byromsprosjekt ”Mosaikk – gjenbruk av murbyen”. Hun betegner seg selv som ”a practical dreamer” som liker å overraske med kvalitet i alle ledd fra konsept til et ferdig byrom. I dag jobber hun som koordinator for en tverrfaglig arbeidsgruppe i Mosaikkprosjektet der gruppens konseptutvikling skaper et vell av kreative og gjennomførbare grep. Hun beskriver dette arbeidet som ”mental urbanisme”. Før endring, må tanken finnes. Og det er mange mennesker som går med spennende tanker for Skien. Istedenfor plantegninger som ofte havner i skuffen, utfører arbeidsgruppen temporære installasjoner eller hendelser for å vise frem mulighetene på stedet. Disse opplevelser skaper holdningsendring som er det varige i det midlertidige.

Tina Saaby har i sin jobb som stadsarkitekt i København kommune, og tidligere som praktiserende arkitekt i Witraz arkitekter, både jobbet med midlertidighet som en del av prosjektutviklingen i København som helhet og i konkrete prosjekter som eksempelvis utarbeidelse av et midlertidig sportsareal på en tidligere DSB tomt på Nørrebro. Prosjektet "Plass til alle" på Halmtorget i København ble i 2009 utpekt til et av de 40 beste byrom i Europa (European Prize For Urban Spaces). I begge roller setter hun dagsorden for hvordan arkitekter kan jobbe både overordnet og konkret med byliv, brukermedvirkning, sosial innovasjon og nye samarbeidsformer. Hun har videre vært medforfatter av en rekke publikasjoner - blant annet om temaer knyttet til den bærekraftigbyen. Saaby har dessuten vært sensor, jurymedlem i arkitektkonkurranser og har også jobbet frivillig med blant annet utviklingen av et kulturhus for asylsøkere.

 

 

Midlertidig kunstprosjekt på Smelteverkstomta, Odda

Midlertidig kunstprosjekt på Smelteverkstomta, Odda

Foto: Liv Eirill Evensen. Performancekunstner Ana Rewakowicz

Krysskonferansen 2009 i et tomt butikklokale på Romsås

Krysskonferansen 2009 i et tomt butikklokale på Romsås

Foto: Ulrika Staugaard

Midlertidig skatepark på Vestbanetomta, Oslo

Midlertidig skatepark på Vestbanetomta, Oslo

Foto: Ida Marie Bjørknes/Statsbygg

Musicon, Roskilde

Musicon, Roskilde

Foto: Mark Lorentzen

The Union Street Urban Orchard

The Union Street Urban Orchard

Foto: Mike Massaro

Midlertidige containerbutikker, Ørestad Nord

Midlertidige containerbutikker, Ørestad Nord

Foto: Ørestad Nord Gruppen

NDSM, Amsterdam

NDSM, Amsterdam

Foto: Lasse Andersson

Midlertidig park, Rådhusplassen, Skien

Midlertidig park, Rådhusplassen, Skien

Foto: Tom Riis

"Sail in kino", Plattform 4, Aalborg

"Sail in kino", Plattform 4, Aalborg

Foto: Simon Andersen

Midlertidig byrom, Køge Kyst

Midlertidig byrom, Køge Kyst

Foto: Køge Kyst

Relatert