Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Publisert: 04.01.18

NUDA - Nordic Urban Assembly 2018

Hvordan sikrer vi god livskvalitet i urbane miljø når fremtiden innebærer store endringer? Bli klokere på NUDA-konferansen i Bergen 24.-25.januar 2018.

Les mer

Publisert: 28.09.17

Sentrumskonferansen 2017

Årets Sentrumskonferanse avvikles i Kristiansand 17.-18. oktober. Temaet er hvordan vi kan utvikle og vitalisere våre bysentra med hovedvekt på temaene byliv og urbanitet.

Les mer

Publisert: 01.09.17

Konferanse om eksperimenterende byutvikling

21.-23. september kan du delta på konferansen "Exploring Experimental Cities" i København. Med konferansen ønsker arrangørene å undersøke hvordan eksperimenterende byutvikling kan bidra til å skape mer leve- og bæredyktige byer.

Les mer

Publisert: 01.06.17

Den nordiske modellens betydning for byutvikling

Nordic Innovation ønsker byutviklere fra de nordiske landene velkommen til en konferanse der man ønsker å belyse den nordiske modellens rolle for bærekraftig byutvikling. Konferansen finner sted i Stavanger Forum 26. September 2017 og deltakelse er gratis.

Les mer

Publisert: 29.03.17

Byen for alle

Byen for alle er tema når IFHP (International Federation of Housing and Planning) arrangerer det de kaller en "Urban Thinkers Campus" i Belfast 31.5 - 2.6. 2017. Arrangementet skal gi innspill til FNs nye urbane agenda. Finn mer informasjon om arrangementet her.

Les mer

Publisert: 23.01.17

Kunst i offentlige rom og byutvikling 16. og 17. februar 2017

Konferansen "Offentlig kunst og byutvikling" fører sammen oppdragsgivere, byutviklere, kulturplanleggere og andre sentrale aktører innen kunst i offentlige rom. Målet er å bidra til økt forståelse og et bedre grunnlag for å benytte kunst som et virkemiddel i byutvikling.

Les mer

Publisert: 21.12.16

God jul og godt nytt år!

Publisert: 02.09.16

God arkitektur gir bedre folkehelse

Folkehelse er tema når årets arkitekturdag arrangeres i Oslo 24.november 2016. - Dette handler om folkehelse - den siste brikken i bærekraftsperspektivet - den sosiale bærekraften, uttaler Birgitte Skjerve, prosjektleder for arrangementet, til arkitektur.no. Ta en titt på programmet som foreligger nå.

Les mer

Publisert: 05.10.16

Framtidens kulturhus. Hva gjør et bygg til en god kunstarena?

Vi har de siste årene sett en massiv utbygging av kulturhus i hele landet. Hvordan forvaltes visjonene og planene som begrunnet denne utbyggingen i dag? Dette er tema for et seminar på Dansens hus 14.oktober. Seminaret arrangeres som et ledd i kunstprosjektet AV HISTORISK GRUNN av og med Seljeseth, Berstad og Helgebostad. De stilte seg utenfor 15 av landets nybygde kulturhus med sitt eget midlertidige kulturhus

Les mer

Publisert: 17.08.16

Konferansen After belonging 9.september 2016

Under årets triennaleprogram arrangeres konferansen "After belonging". Den bringer sammen arkitekter, tenkere, beslutningstakere og lokale eksperter for å undersøke hvordan vår tilhørighet avhenger og påvirkes av arkitekturen som former samfunnet vårt. Norske og internasjonale fagpersoner skal diskutere temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye måter å være hjemme og fremmed på; ulike former for grenser samt teknologi som fremmer nye markeder og delingsøkonomier.

Les mer

Publisert: 17.08.16

Arendalsuka 19.august: Sentrum - død eller levende?

DOGA og NAL på Arendalsuka: Hvorfor dør norske sentrumsområder på tross av politikk og bedre viten? Hvem har egentlig ansvar for situasjonen, og hvordan går vi frem for å løse den?

Les mer

Publisert: 19.05.16

FutureBuilt2016: Bilen, boligen og biffen 2.0

Spennnede program på årets FutureBuilt-konferanse 8. juni. Lær mer om den bilfrie byen, denselvbygde byen og den spiselige byen!

Les mer

Publisert: 29.02.16

Nordic Urban Laboratory 6.-8.april 2016

Programmet for årets nordiske konferanse om kulturens plass og rolle i steds- og samfunnsutvikling foreligger nå. Konferansen følger opp "Nordic Urban Camp" som ble arrangert i København i 2014. Konferansen går over tre dager og viser eksempler på arbeid og innfallsvinkler fra hele Norden.

Les mer

Publisert: 07.03.16

Samordnet areal- og kulturplanlegging - den fjerde dimensjonen?

Hva kan planleggere om kultur? Hva er egentlig kulturplanlegging? Og hvordan kan planleggere benytte seg av dette? Bli klokere på disse temaene når Oslo bolig- og byplanforening inviterer til møte om kulturplanlegging 15.mars!

Les mer

Publisert: 29.02.16

Drammens konferansen 2016: Byen som bomiljø

Vi blir flere i byene, vi bor tettere og vi må dele på arealer, ressurser og tilbud. Hvordan skal vi samtidig sikre at byene blir gode å bo i?
Drammenskonferansen 2016 arrangeres onsdag den 16. mars på Union scene.

Les mer

Publisert: 08.12.15

Nettsidene våre oppgraderes

Vi har satt i gang et arbeid for å gjøre brukeropplevelsen av Kryss.no bedre. I den forbindelse vil innholdet på nettsiden flyttes over på en ny plattform noe som gjør at innholdet vil tilpasse seg mobile enheter. Videre vil det omfattende materialet som ligger på nettsiden bli omstrukturert slik at det vil bli mer oversiktlig og enklere å søke i. Vi vil også gjøre noen visuelle endringer på nettsiden. Med andre ord kan du som leser gleder deg til å møte en ny og forbedret utgave av Kryss.no på nyåret!

Publisert: 11.11.15

Krysskonferansen

Etter å ha samlet opp viktig og god erfaring fra Krysskonferansene, som har blitt arrangert annet hvert år siden 2007, er tiden inne til å ta et skritt videre.

Les mer

Publisert: 04.11.15

Idélab 2016 søker deltakere

For andre gang lyser Forskningsrådet ut muligheten til å delta i idélab. Idélab er organisert som en fem dagers seanse der man utvikler nye løsninger på en gitt utfordring i et tverrfaglig team. Temaet denne gangen er byer som virker. Idélab arrangeres 11. til 15. januar 2016, utenfor Oslo.

Les mer

Publisert: 04.11.15

Tomme lokaler: DOGA søker tre pilotkommuner

I 2016 starter DOGA opp et pilotprosjekt som skal hjelpe kommuner til å aktivere tomme lokaler i sentrum eller i et nabolag. Nå søker de tre pilotkommuner som ønsker å utvikle og formidle gode metoder for aktivisering av tomme lokaler.Ønsker du å få mer informasjon om hvordan din kommune kan bli pilotkommune? Ta kontakt med DOGA innen 20. november.

Les mer

Publisert: 31.08.15

Bymessighet er tema for byutviklingskonferansen 2015

Alle aktører i byutviklingen formulerer likelydende visjoner og målsettinger om det mangfoldige byliv. En lykkelig fortelling om byen uten arealkonflikter. Likevel er det et stort sprik mellom målsettingene og det som faktisk bygges. Hvorfor? Den årlige byutviklingskonferansen arrangeres i samarbeid mellom Byutviklingskomiteen (BUK) i Oslo kommune og Tverrfaglig Arena for Byutvikling (TAB).

Les mer

Publisert: 24.08.15

Studietur til København

Kryss drar til København denne uken for å lære mer om danskenes arbeid med midlertidige aktiviteter. Vi kommer til å besøke en rekke prosjekter, følg med på nettsidene hvor vi legger ut informasjon når vi er tilbake.

Publisert: 13.08.15

Oslo Urban Arena 23.24.september 2015

Oslo Urban Arena har som ambisjon å undersøke urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer som entreprenørskap, funskjonelle regioner, musikk, mote, infrastruktur, deltakende demokrati. funskjonelle regioner m.m. Konferansen inviterer deg til å lytte til ledende byeksperters kunnskap og visjoner om fremtidens byer.

Les mer

Publisert: 07.07.15

Nb! Nordic Urban Camp 16.-18. september 2015 har blitt utsatt til april 2016

Når en ny og bredt anlagt kulturplanleggingskonferamse arrangeres i Sverige til høsten er det med et ønske om å gjenta suksessen fra København i 2014. Konferansen er et samarbeid mellom Västra Götalandsregionen, Borås, Götebrog, Københavns internasjonale teater, Nordisk Kulturfornd, Sibbo kommune, Norsk Kulturforum, Högskolen i Borås og svenske Cultral Planning Laboratory.

Les mer

Publisert: 28.05.15

Rotterdam Rooftop Days

Fra 11.-14.juni tar en ny festival over hustakene i Rotterdam. Les mer på hjemmesiden til Pop Up City.

Les mer

Publisert: 22.05.15

Årets kulturkomune kåres 2.juni

Kåringen av Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut 2. juni av leder i Stortingets Familie- og kulturkomite. Utdelingen skjer på Stortinget. Les hvem de nominerte er på Norsk Kulturforums nettsider.

Les mer

Publisert: 21.04.15

Konferanse i Stockholm 6.mai om bærekraftig byutvikling

Konferansen ser nærmere på temaene energi og sosial bærekraft, blant annet med utgangspunkt i det svenske miljonprogrammet.

Les mer

Publisert: 18.03.15

Making Cities Together: Planners Becoming Placemakers

IFHP together with INTI and Placemakers is pleased to announce an Open Call for participation in a public-space making research lab in Nairobi, Kenya. The project is looking for dynamic international urbanists- - ranging from urban designers, planners and social scientists to architects and other creatives with experience in co-designing public spaces to join the lab from the 4th to the 8th of May 2015 in Nairobi.

Les mer

Publisert: 03.03.15

Polylemma - gjenbruk av urbane ressurser som gir ny verdi til stedet

Hvilken kvaliteter burde offentlige rom ha? Hvordan oppfører folk seg i byen, i gatene og rommene? Hvordan kan vi oppmuntre folk til å bruke plassene vi lager? Dette er spørsmål arkitekt Jan Liesegang fra Raumlabor i Berlin vi forsøke å besvare i frokostmøtet Husbanken i Bergen arrangerer 25.mars.

Les mer

Publisert: 03.03.15

Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Prisen skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig. Du kan nominere din kandidat frem til 23.mars 2015.

Les mer

Publisert: 23.02.15

2015 PUBLIC Symposium 15.-17.april 2015

2015 PUBLIC Symposium ønsker å sette fokus på hvordan kreativitet og kunst kan bidra til å utvikle sunne steder og nye fellesskap. Blant foradragsholderne finner du representanter fra en rekke fagfelt, bla. kunst, arkitektur, byplanlegging, teknologi og filantropi. Dessverre finner konferansen sted i Australia, men vi velger likevel å informere om dette arrangementet ut i fra en tanke om at programmet - og listen over foredrafsholdere -  kan fungere som en inngangsport til å finne mer informasjon om interessante prosjekter.

Les mer

Publisert: 18.02.15

NORDIC BUILT CITIES ARENA & NORDIC GBCS CONFERENCE 2015

How do we develop liveable, smart and sustainable cities and buildings in the Nordic Region? 27.-28.april i København.

Les mer

Publisert: 19.01.15

Brød og miljø 4.februar: Med sykkelen som byutvikler

I 2013 arrangerte FutureBuilt den internasjonale idékonkurransen Get a bike. Break free! 78 innsendte forslag viser at det er stort engasjement for sykkelplanlegging og tiltak for å fremme sykling. Kom på frokostmøte i Arkitektenes Hus eller følg med via direkte streaming og hør hvordan ideene skal tas i bruk i praksis.

Les mer

Publisert: 15.01.15

Symposium 6.februar 2015: The Resilient and Sustainable City

Som en del av utstillingen "Rebuild by Design" inviterer det danske arkitektursenteret (DAC) til et internasjonalt symposium om hvordan man sikrer en langsiktig, helhetlig og robust iutvikling av byene våre. Og videre, hvordan man kan tilpasse og forebygge byen og samfunnet på fremtidens økonomiske, sosiale, miljømessige og klimamessige utfordringer?  

Les mer

Publisert: 06.01.15

Godt nytt år!

Publisert: 02.12.14

Konferanse om matmarkeders rolle i byutvikling 25.-28.mars 2015

Project for Public Spaces inviterer i samarbeid med Institut Municipal de Mercats de Barcelona og UN-Habitat til en storstilt internasjonal konferanse om matmarkeder (og andre markeders) positive rolle ikke bare som offentlige rom, men også for å fremme bærekraftige matsystemer, lokal økonomi og for å skape nye forbindelser mellom by og bygd. Noen av temaene konferansen vil belyse er trender innen utvikling av markeder i by, og hvordan allerede eksisterende markeder kan tas vare på.

Les mer

Publisert: 22.10.14

Konferanse 19.november: Immateriell kulturarv i Norge

Norsk kulturråd inviterer til en konferanse for alle som arbeider med immateriell kulturarv. På konferansen får vi blant annet høre om det internasjonale arbeidet på feltet og om sentrale institusjoners og organisasjoners roller i Norge.

Les mer

Publisert: 08.10.14

Byliv og næring i sentrum - verneverdige byområder som ressurs

Konferansen finner sted på Litteraturhuset i Bergen, 25.-26. november. Arrangør er Forum for Stedsutvikling i samarbeid med i med Bergen kommune og Norsk Sentrumsutvikling.

Les mer

Publisert: 15.09.14

Våre gater og plasser 2. og 3. oktober i Kristiansund

Riksantikvaren og Statens vegvesen samarbeider om prosjektet «Våre gater og plasser» for å markere hvilken betydning gater og plasser har for nasjonsbygging og samfunnsutvikling. Sammen med Kristiansund kommune arrangerer de et seminar som vil se på hvilke utfordringer byene står overfor med utgangspunkt i Kristiansund.Tema vil være byutvikling – historien, stedet og gatene, gjenreisningsarkitekturen, transportplanlegging i byområdene, bypakker og eksempler på byplanlegging fra andre byer.

Les mer

Publisert: 02.09.14

Sharing Cities. Bridging regions

Få med deg høstens store konferanse om byutvikling i København og Malmø 1.-3. oktober!  I løpet av konferansen vil du få mulighet til å høre en rekke anerkjente foredragsholdere fra hele verden, som presenterer ulike innfallsvinkler på fremtidens byutvikling. Temaene som presenteres strekker seg fra politiske og økonomiske strategier til integrert og kreativ byutvikling. Arrangør er IFHP (International Federation for Housing and Planning).

Les mer

Publisert: 22.05.14

Konferanse 24-25 september: Kulturens betydning for bærekraftig stedsutvikling

I forbindelse med at Umeå er kulturby i 2014 inviterer de til en konferanse i skjæringsfeltet mellom kulturbasert vekst og bærekraftig stedsutvikling. På konferansen presenteres både svenske og internasjonale eksempler.

Les mer

Publisert: 02.09.14

Hvorfor vant Kongsberg pris for attraktivt sted?

Kongsberg kommune ble årets vinner av Statens pris for attraktivt sted. Juryens leder Erling Dokk Holm vil fortelle om hvorfor de ble årets vinner. Rådmann Wenche Grinderud i Kongsberg kommune vil presentere den helhetlige boligplanen med vekt på boligsosiale aspekter. Velkommen til frokostmøte hos Husbanken i Drammen 23. september.

Les mer

Publisert: 24.06.14

The Pop-Up City Book!

3.juli 2014 lanserer bloggen "Pop-Up City" boken "Pop-Up City: City Making in a Fluid World". Boken er basert på prosjekter fra de seks årene bloggen har eksistert.

Les mer

Publisert: 05.06.14

Oslo Urban Arena 18.-19.juni

Osloregionen er en av de raskest voksende regionene i Europa. Hvilke utfordringer og muligheter ligger i dette, og hva betyr det for oss som bor, lever og jobber her?

Les mer

Publisert: 08.05.14

Kultur og opplevelser i sentrum - slik skaper vi fremtidens levende by

Konferansen ser på kunst, kultur, gode byrom og nye partnerskap som vesentlige sider ved fremtidens sentrumsutvikling. Inkludert i opplegget er en rundtur i byutviklingsprosjektet Køge Kyst, tidligere omtalt både på Kryss og Krysskonferansen. Tid og sted: 3.juni i Køge utenfor København.

Les mer

Publisert: 08.05.14

Ny bruk av tomme lokaler

I Budapest er midlertidig bruk av tomme lokaler en integrert del av byutviklingen. Hva kan Oslo lære av Budapest? Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norsk design- og arkitektursenter inviterer til et kveldsarrangement om dette temaet 21.mai klokken 18:00.

Les mer

Publisert: 24.04.14

Nordic Urban Camp: Nordisk samling om kulturplanlegging 21. - 23. mai

Det femte Metropolis Laboratory samler 200 engasjerte urbanister, kunstnere og akademikere samt representanter fra byer og kommuner i København i mai. Sammen vil de analysere hvordan kunstneriske og kulturelle innfallsvinkler benyttes i våre byer til å endre vårt syn på byen og skape en mer åpen, innovativ, autentisk og human by – for alle. Eller er dette bare en myte, og er vi alle bare nostalgikere og romantikere? Hvor langt har vi kommet med kulturell byutvikling? Dette år har Lab et klart nordisk fokus og derfor undertittelen Nordic Urban Camp.

Les mer

Publisert: 09.04.14

Sharing Cities - Bridging Regions

Dansk Arkitektur Center, IFHP og Nordic City Network inviterer til konferansen ’Sharing Cities – Bridging Regions’ 1-3. oktober. "Alle" etterspør ‘Urban liveability’, forstått som byer som er gode å bo og leve i, men hvordan skapes disse byene?  

Les mer

Publisert: 25.03.14

Direkteoverføring av nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft

Tirsdag 25. og onsdag 26. mars arrangerer Husbanken og Oslo kommune nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft.Du kan følge konferansen på nett begge dager. Sendingen starter kl. 10:00 25.mars.

Les mer

Publisert: 06.02.14

Hvordan hjelpe i gang et byrom?

Byutviklingsområdene Times Square i New York, Ørestaden i København og Bjørvika i Oslo har én viktig ting til felles: de har fått sitt særpreg og liv gjennom målrettet og midlertidig aktivitet. Møt ekspertene som gav disse uferdige byrommene en tidlig start. Lær mer om placemaking og kulturplanlegging.

Les mer

Publisert: 14.02.14

Seminar: Involverende design og arkitektur

Studenter fra Kunst- og designhøgskolen Bergen, Bergen arkitekthøgskole og Høgskolen i Bergen skal i et felles studentprosjekt involvere lokale beboere langs Bybanen i byutviklingen som foregår der. De tre utdanningsinstitusjonene inviterer til åpent seminar 14. februar i Bergen Offentlige Bibliotek, med Yanki Lee, professor i Social Design ved Hong Kong Design Institute, som bidragsyter.

Les mer

Publisert: 04.02.14

Share the view

På innosite.dk kan du nå delta i en konkurranse om å utforme et midlertidig offentlig rom på Papirøen i København. Frist for å sende inn forslag er 16.februar 2014.

Les mer

Publisert: 04.02.14

Konferanse om midlertidige aktiviteter i Rotterdam 24.-28.februar

Konferansens tema er boligsituasjonen i Rotterdam og hvordan midlertidige aktiviteter kan brukes som strategi for å skape en bedre by for alle.  

Les mer

Publisert: 30.01.14

Meld deg på Artscapes gratis nettseminarer om kreativ stedsutvikling

Canadiske Artscape tilbyr gratis streaming av samtaler om kreativ stedsutvikling. I 2014 kan du blant annet få med deg et intervju med visepresidenten i anerkjente Project for Public Spaces (PPS). Les mer om intervjuene og meld deg på her.  

Les mer

Publisert: 20.01.14

Felles løft for bolig-, by og områdeutvikling

Husbanken og Oslo kommune inviterer til nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft 25. og 26. mars 2014. Påmeldingsfristen er satt til 26.februar.

Les mer

Publisert: 17.01.14

Nå kan du forslå bygg til Statens byggeskikkpris 2014

Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø. Alle kan foreslå bygg, hvilke som går videre avgjøres av en jury.Påmeldingsfrist er 13. februar.

Les mer

Publisert: 18.12.13

Bruk byen om vinteren

Når man skal lage et arrangement i byen om vinteren er kulde og mørke noen av betingelsene. Det betyr at byrommet kun sjelden blir brukt til events og opphold. I konkurransen «Winter City» på innosite.dk kan du gi din idé til hvordan vi kan gjøre byrommene våre mer spennende i de mørke vintermånedene. Forslag må leveres innen 15.januar 2014.

Les mer

Publisert: 16.12.13

Levende bydel i utbyggingsfasen

I utbyggingen av Bjørvika finnes det mellomrom både i tid og rom. På Bjørvikakonferansen 2013 "Ny by i byen" var det stor enighet om å fylle disse mellomrommene med spennende aktiviteter og midlertidige prosjekter. Du kan nå laste ned presentasjonene fra konferansen. Et utvalg av foredragene har også blitt dokumentert på film.

Les mer

Publisert: 25.11.13

Krysskonferansen 2013 er nå fulltegnet

Vi gleder oss til åpning av konferansen torsdag kveld!

Publisert: 21.11.13

Få plasser igjen til Krysskonferansen 2013!

Krysskonferansen 2013 nærmer seg. Frist for påmelding er 27. november, men det er få plasser igjen og vi anbefaler påmelding før helgen.

Les mer

Publisert: 18.11.13

Bygg det opp - om innbyggernes rolle i byutvikling

Tidligere i år inviterte Dansk Arkitektur Center (DAC) og DR alle innbyggere i Danmark til å delta i en landsdekkende konkurranse. Fire vinnerne ble plukket ut og fikk mulighet til å forandre et sted i sitt nærområde. Vinnerprosjektene er nå realisert og prosessen dokumentert. Se utstillingen hos DAC i København frem til 12.januar 2014.

Les mer

Publisert: 11.11.13

Krysskonferansen 2013 setter kultur og planlegging på dagsorden

Velkommen til Krysskonferansen 2013 - den fjerde i rekken! Tema for konferansen er "Byutvikling er kulturutvikling".  I år samarbeider vi med Oslo Arkitekturtriennale som har bærekraft som overordnet tema. Konferansen finner sted i Oslo 28.-29.november. Rabatt ved påmelding før 15.november.

Les mer

Publisert: 11.11.13

Når barn blir sjef over byplanleggingen

Nasjonalmuseet - Arkitektur har i samarbeid med arkitektkontoret Brendeland & Kristoffersen laget skoleutstillingen ”Byplansjefene”.

Les mer

Publisert: 28.10.13

Bergens videre byutvikling - med kulturfeltet som pådriver

Velkommen til Manøver torsdag 31. oktober på Chagall: Hvordan ser det kulturelle fremtidsbildet ut og hvordan kan Bergen som by være i forkant av utviklingen? Hvordan sikrer vi levevilkårene for kunst- og kulturarbeidere i en by i vekst? Hvor viktig er kunst og design for Bergen sentrum og for tiltrekning av øvrig næringsliv? Og hvordan bygger vi byen vår? Med blant annet Sixten Rahlff, Edvard Nore og Monica Hannestad.

Les mer

Publisert: 20.10.13

De nye kulturelle byrommene

Direktør for Nordic City Network og samarbeidspartner med Gehl Architects i København, Per Risomsom, åpner Krysskonferansen 28/11 med et foredrag om kulturelle byrom.

Les mer

Publisert: 18.10.13

PARK LEK PARLAMENT

PARK LEK PARLAMENT, som presenteres på årets Krysskonferanse, diskuteres på Marabouparken kunsthall i morgen.

Les mer

Publisert: 29.08.13

Sosiale prosesser og byutvikling

Borås er en av flere svenske steder som er med i kulturplanleggingsnettverket "Cultural Planning Laboratory". 12.-13.september arrangerer de en konferanse der de blant annet presenterer en fersk rapport om hvilke resultater arbeidet med kulturplanlegging på bydelsnivå har gitt. Blant foredragsholderen er også den britiske kulturplanleggeren Lia Ghilardi.

Les mer

Publisert: 21.08.13

Et seminar om bruk av kulturarv

19. september inviterer Riksantikvaren og Senter for kultur- og idrettsstudiar ved Høgskolen i Telemark til et møtested mellom forskning og forvaltning. Hensikten med seminaret er å få den akademiske forskningen ut til relevant forvaltning.

Les mer

Publisert: 12.06.13

Utstillingen "Common Roof" undersøker kunsten og arkitekturens sosiale potensial

I sommar åpner utstillingen "Common Roof" på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Med dette prosjektet ønsker den internasjonalt kjente arkitekten og kunstneren Marjetica Potrc å belyse kunsten og arkitekturens sosiale potensial.

Les mer

Publisert: 29.05.13

Nye bytanker og Statens bymiljøpris

Miljøvernministerens faglige råd for bærekraftig bypolitikk har jobbet i et halvt år. 18. juni får han overlevert noen av rådene. Hør hvordan rådet mener fremtidens bypolitikk bør være.

Les mer

Publisert: 29.05.13

Lansering av ny handlingsplan for kulturnæringene 29.5

Ny handlingsplan for kulturnæringe lanseres i dag kl. 12. Lanseringen streames.

Les mer

Publisert: 21.05.13

Kulturrådets årskonferanse

Kulturrådets årskonferanse 2013 arrangeres i Bergen 13.-14. november. Tema for årets konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.

Les mer

Publisert: 21.05.13

Frokostmøte 22.mai om Kreatør - et program for kulturelt entreprenørskap

Arts & Business står bak Kreatør, som er et kompetanseprogram for kulturentreprenører og kreative næringer.

Les mer

Publisert: 22.04.13

UN Habitat konferansen 2013:"Future of Places"

UN Habitat konferansen arrangeres i Stockholm 24.-26.juni 2013. Hovedtema for konferansen er mennesker og steder. Konferansen er gratis og arrangeres blant annet i samarbeid med organisasjonen "Project for Public Spaces".

Les mer

Publisert: 02.04.13

Kystkultur-konferansen 2013 - Attraksjonskraft Nord-Norge

Attraksjonskraft Nord-Norge" er tittelen på den nasjonale kystkulturkonferansen som går av stabelen i Tromsø 23.–25. april 2013. Arrangør er direktoratsgruppa for kystkultur, som er samansett av representantar frå Kystverket, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Norsk kulturråd. Konferansen tar opp hvilken rolle kulturarv kan spille for lokal utvikling.

Les mer

Publisert: 02.04.13

Retten til byen

Tema for årets konferanse er retten til byen og makt og demokrati i byutvikling. Hvem eier byen og hvem har rett til å utfolde seg der? Hvem bestemmer over byrommene? Og hvordan fungerer dette i praksis? Konferansen finner sted i Oslo Rådhus torsdag 30. mai 2013.

Les mer

Publisert: 04.03.13

Nye kulturløfter - lokalkulturens tid?

Norsk kulturforum inviterer til landskonferanse i Narvik 5.-6. juni 2013. Landskonferansen tar utgangspunkt i konklusjoner og diskusjoner i NOU 2013: 4, Kulturutredningen 2014. Programmet er under arbeid og oppdateres jevnlig så følg med på hjemmesiden! NOKU har i år lagt opp en egen studie- og opplevelsestur i forkant av konferansen, 4. juni, til Kiruna - byen som flytter.

Les mer

Publisert: 28.02.13

Drammenskonferansen 20.mars 2013

Byer og steder preges i stor grad av utviklingen innen varehandel. Diskusjonene stagnerer ofte i snakk om antall parkeringsplasser og ja eller nei til kjøpesentre. På Drammenskonferansen 2013 vil arrangørene løfte diskusjonen og skape en arena for å tenke nytt og innovativt om handel og byutvikling.

Les mer

Publisert: 04.02.13

Konferanse 20.mars: Kjøpesenter - byens hjerte

Handel er byens hjerte. Flyttes all handel til kjøpesentre utenfor byenes og tettstedenes gater kan konsekvensen bli sentrumsdød og tapte inntekter og arbeidsplasser i mange kommuner. Norsk Forms konferanse ”Kjøpesenter – byens hjerte” setter søkelys på hvordan kjøpesenter brukes som et virkemiddel til å skape vitalitet og blomstring i i framtidens byer og tettsteder.

Les mer

Publisert: 31.01.13

Kor er Noregs mest attraktive stad?

Statens pris for attraktiv stad skal delast ut for andre gong i 2013. Fristen for å sende inn forslag er 26. februar.

Les mer

Publisert: 14.01.13

Gode steder - gode liv, om folkehelse i stedsutvikling

Hvorfor og hvordan kan vi bringe inn folkehelse i det vi gjør knyttet til samfunns-, by- og stedsutvikling? Konferanse 28.-29 januar i Kristiansand. Nb: Kort påmeldingsfrist!

Les mer

Publisert: 11.01.13

Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon

Seminar i regi av Riksantikvaren 22.januar: En nylig gjennomført sammenlignende undersøkelse av transformasjonsprosjekter i tre byer vil legges fram, og denne vil blant annet vise hvordan bruken av kulturminner og kulturmiljøer fra den industrihistoriske epoken kan inngå som premiss og ressurs i byutviklingsprosesser.

Les mer

Publisert: 11.01.13

Godt nytt år!

Tips oss gjerne om arrangementer!

Publisert: 19.12.12

God jul fra Kryss.no

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt og kreativt 2013!

Publisert: 03.12.12

Åpen idékonkurranse om historieparken i Bjørvika! Frist 4.januar 2013

Kanskje du har en idé for parkens fremtid? ByFabrikken inviterer til en åpen idékonkurranse og utfordrer alle til å fremme ideer, forslag eller planer for hvordan du/dere ønsker at Bjørvikas nye park skal se ut og fungere. Parkområdets beliggenhet og komplekse fortid gir unike muligheter til å formidle byens historiske utvikling og til samtidig å se på ønsker og muligheter for fremtiden. Mer detaljert informasjon finner du ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 05.11.12

Tips oss om arrangementer!

Vet du om noe spennende som skjer som burde ligge i vår kalender? Tips oss i så fall gjerne!

Publisert: 19.10.12

Oslo som kulturby - hva kan vi lære fra Austin?

I kveld inviterer Oslo Teknopol, Norsk Form og Trøbbelskyter prosjektbyrå til debatt om hva Oslo kan lære av Austins` kulturstrategier. Jim Butler har vært med å bygge opp Austin som kulturby og er på besøk i Oslo for å dele sine erfaringer. Fra kl.17.00 kan du høre ham i samtaler med engasjerte kultur- og byutviklere hos DogA i Oslo.

Les mer

Publisert: 01.10.12

Kunnskap som kulturarv

Bryllupsskikker, fiskemeder på Vegaøyene og den norske revytradisjonen er eksempler på immateriell kulturarv som du kan høre mer om på Kulturrådets konferanse i Trondheim 22.-23.oktober.

Les mer

Publisert: 21.09.12

PARK(ing) Day fredag 21.september

PARK(ing) Day er en årlig og global «open-source» event hvor innbyggere, kunstnere og aktivister samarbeider
om midlertidig transformasjon av parkeringsplasser til offentlige rom. På prosjektets hjemmeside finner du en oversikt over alle arrangementer i dag, og hvem vet, kanskje skjer det noe kreativt på en parkeringsplass i nærheten av deg også?

Les mer

Publisert: 20.09.12

Gå ikke glipp av kulturplanleggingskonferanse i oktober!

Sogn og fjordane fylkeskommune kulturavdelinga og Norsk kulturforum inviterer til konferansen «Kompetanse for lokal kulturutvikling». Målsettinga for konferansen er å styrke og utvikle kultur sin plass i lokalt plan og utviklingsarbeid.
På konferansen vert ein mellom anna presentert for metoden «Cultural Planning».

Les mer

Publisert: 11.09.12

Hvem skal bygge byen?

Dette spørsmålet skal belyses bredt i et regionalt byromsseminar i Mosjøen 19. – 20. september. Seminaret arrangeres av Nordland fylkeskommune i samarbeid med Vefsn kommune samt Mosjøen og omegn næringsselskap (MON). Påmeldingsfristen er 14.september 2012!

Les mer

Publisert: 03.09.12

Innspillkonferanse om design og arkitektur 24.september

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med Norsk Designråd og Norsk Form til innspillkonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring.

Les mer

Publisert: 28.08.12

Norsk kulturforums landskonferanse

Norsk kulturforums landskonferanse 24.-25. september nærmer seg raskt. Dersom du har glemt å melde deg på er det fremdeles ledige plasser, og noen ledige hotellrom.

Les mer

Publisert: 04.07.12

Besøk en midlertidig paviljong i sommer!

Serpentine Gallerys paviljonger i Kensington Gardens i London har siden 2000 invitert en rekke kjente arkitekter til å designe en midlertidig paviljong på gresset foran den faste utstillingsbygningen. Bak årets paviljong står arkitektene Herzog & de Meuron og kunstneren Ai Weiwei. Paviljongen tas ned 14.oktober 2012.

Les mer

Publisert: 27.06.12

TøyenHageKlubb

Oslofirmaet Tøyenkontoret har utviklet sommerferieprosjektet TøyenHageKlubb, et prosjekt som gjennom sommeren (og høsten) 2012 skal være en plattform for stedsutvikling, brukermedvirkning og kulturell aktivisering på Tøyensenteret i bydel Gamle Oslo. Prosjektet er et eksempel på hvordan midertidige aktiviteter kan tas i bruk i stedsutvikling.

Les mer

Publisert: 11.06.12

Utstilling: New Nature på DogA

Torsdag 14. juni kl.19 åpner utstillingen New Nature på DogA. Utstillingen beskriver våre byer og tettsteder som vår nye natur, en natur vi må behandle og forstå som en kontinuerlig prosess. Fri entré og åpent for alle.

Les mer

Publisert: 22.05.12

Verden i Danmark 2012, København 27., 28. og 29. juni

Byen blir grønnere. Planter er kommet på alles lepper og brukes stadig oftere som et virkemiddel for å gjøre noe med byens økologiske, tekniske og sosiale problemer. Bruken av planter som byggesteiner er imidlertid alt annet enn enkelt. Ethvert forsøk på å skape en grønn by er påvirket av mer eller mindre uttalte motiver og perspektiver på økologi, politikk, estetikk m.m. Dermed er det ikke én, men et bredt spektrum av mulige roller, planter kan spille i fremtidens byer.

Les mer

Publisert: 21.05.12

Kultur for samhandling

NOKUs landskonferansen 2012 er lagt til Trøndelag 24.-25. september. Konferansen setter søkelys på kulturens plass og rolle i folkehelsearbeidet og på hva som kreves for å nå alle med tilbud og aktiviteter.

Les mer

Publisert: 07.05.12

Hvor er millionbyen?

Tema på årets TAB-BUK-konferanse 14.juni i Oslo er strategier for en kvart million nye boliger i Oslo og Akershus. Konferansen arrangeres av Tverrfaglig Arena for Byutvikling (TAB) og Byutviklingskomiteen.

Les mer

Publisert: 24.04.12

Urban Play - gå på oppdagelsesferd i Køge havns unike miljø

Utstillingen Urban Play i Søndre Havn i Køge (Danmark) åpner 4.mai 2012. I møte mellom arkitektur, kunst og havnens industrilandskap har kunstnere og arkitekter skapt åtte stedspesifikke verker til stedet. Bakgrunnen for prosjektet er at Søndre Havn befinner seg i en transformasjonsprosess - fra industrihavn til en bydel med boliger, næring og by- og kulturliv. Urban Play gjør at det nå vokser frem nye møtesteder, utkikksposter og mellomrom i den nye bydelen.

Les mer

Publisert: 14.02.12

Kulturplanlegging i Norden

Det nasjonale nettverket for kulturplanlegging i Sverige inviteterer til konferanse 25.-26. april 2012. Konferansen avholdes henholdsvis i Göteborg og på Tjörn. Målet med konferansen er å dele erfaringer som har blitt gjort med kulturplanlegging i Norden. Fra Norge kommer NOKU og Statsbygg ved Kryssprosjektet til å presentere sitt arbeid. På Tjörn blir det mulig å lære fra erfaringene med bruk av kulturplanlegging i en lokal utviklingsprosess. Les mer i programmet!

Les mer

Publisert: 27.02.12

Svensk kulturplanlegger besøker Haugesundsregionen

Den svenske kulturplanleggeren, Christina Hjorth, er en av innlederne når Haugland vekst arrangerer "Mulighetsarena" torsdag 19. april 2012 på Karmsund videregående skole. Tema: Hvordan skal kultur og kulturnæringer være med å utvikle Haugesund og andre steder i regionen?

Les mer

Publisert: 16.03.12

21.03.-15.04.2012 AVGRUNNEN - BYER I FORFALL

Økonomisk opptur gir eksplosiv byvekst. Hva skjer når boblen sprekker? Fotoutstillingen "Avgrunnen" følger i finanskrisers spor og viser forlatte byer og samtidsarkitektur i ruiner. Utstillingen vises hos DogA i Oslo.

Les mer

Publisert: 28.03.12

Samtidsarkitektur i ruiner

I forbindelse med utstillingen "Avgrunnen" inviterer Norsk Form og magasinet Plot i dag til en kveld i utstillingen. Det blir panelsamtale, minikonsert og fest i utstillingshallen.

Les mer

Publisert: 05.03.12

Kunst i Bjørvika; strategi og realitet

12. mars 2012 19:00 - 21:00 - Håndverkeren - Klubben. Det blir kunst i Bjørvika. Mye kunst. Det er flere tunge aktører på plass med egne kunstprogrammer som skal koordineres og passe inn i den overordnede kunststrategien til Bjørvika Utvikling. Prosjektleder for kunstprosjektet i Bjørvika Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling, daglig leder Per Gunnar Tverrbakk, Oslo Kunsthall m.fl.

Les mer

Publisert: 28.02.12

Ta bygda i bruk. Campus Aurland inviterar til seminar 9. mars 2012

Seminaret rette fokus på bygda, den lokale staden, som ein viktig arena der alle kan ta del og yte sitt bidrag. I Aurland kommune har ein gjennom mange år arbeidd aktivt for å utvikle eigne ressursar både i marknadsretta berekraftig matproduksjon og opplevingstilbod.

Les mer

Publisert: 08.02.12

OAF inviterer til foredrag med det spanske arkitektkontoret Ecosistema Urbano

Ecosistema Urbano er et innovativt spanskt kontor som fokuserer på forståelse av byen som et komplekst fenomen, fra et tverrfaglig synspunkt mellom urbanisme, arkitektur, ingeniørfag og sosiologi. Gå ikke glipp av dette!

Les mer

Publisert: 07.02.12

Frokostmøte i Drammen om vekst, flyttemønster og attraktivitet

Hvorfor vokser noen kommuner og andre ikke? Hva gjør et sted attraktivt? Hvordan gripe mulighetene når boligmassen skal utvikles? Knut Vareide er Norges fremste spesialist på attraktivitet. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli har Drammen i støpeskjeen. Møt begge til frokost i Husbanken 21. februar.

Les mer

Publisert: 06.02.12

Bylab - Norsk Forms ressursgruppe for byutvikling - inviterer til frokostmøte 8.februar

Bylab samarbeider med kommuner over hele landet om by- og stedsutviklingsprosjekter med vekt på forholdet mellom fysisk form og sosialt miljø. På møtet vil prosjektet Bylab bli presentert og arrangørene håper dessuten å få innspill og diskusjon rundt pågående prosjekter. Lær noe nytt og del dine tanker om prosjektet på DogA onsdag 08. februar kl. 08.30.

Les mer

Publisert: 24.01.12

Statens byggeskikkpris 2012

Jakten på kandidater til årets byggeskikkpris har startet.

Les mer

Publisert: 10.01.12

Kultur og politikk. by:Larm, 16.-18. februar 2012 i Oslo

Påmelding skjer på by:larms hjemmesider, som du finner ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 06.12.11

Kunst, lek og bevegelse i Køge havn

I 2012 vil havneområdet i den danske byen Køge (et av innleggene på årets Krysskonferanse var herfra) bli transformert til en enorm, midlertidig utstilling hvor omdreiningspunktet vil være kunst, lek og bevegelse. Kurator for prosjektet er Charlotte Bagger Brandt (Råderum) og Bettina Lamm (LIFE, University of Copenhagen). Les mer om prosjektet her.

Les mer

Publisert: 16.11.11

KULTUR OG SAMFUNN 2011: Kulturen i kunnskapssamfunnet

Kultur er like gammelt som mennesket selv og kultur har alltid vært viktig for samfunnet og for et meningsfylt liv for den enkelte. Med denne konferansen vil vi vise at når det globale kunnskapssamfunnet nå vokser frem, får kulturen en ny og mer sentral rolle enn tidligere. Riksscenen, Schous kulturbryggeri, 14. desember 2011, kl. 1000-1800

Les mer

Publisert: 09.11.11

Generatorkonferansen i Sverige

Den årlige konferansen nærmer seg. Blant foredragsholderne finner du den kjente lysdesigneren Kai Piippo.

Les mer

Publisert: 18.10.11

Et sted å jobbe, et sted å bo

Konferansen arrangeres av Planforum i Østfold og Forum for stedsutvikling. Lokale og nasjonale steds- og næringsutviklere kommer til Møllebyen i Moss 30.11-01.12.

Les mer

Publisert: 13.10.11

Osloregionen i verden - identitet og omdømmebygging

Professor Torger Reve, forsker Erling Dokk Holm og byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland er noen av de som kommer på litteraturhuset 19.oktober for å diskutere hvordan vi kan styrke Osloregionens internasjonale omdømme. Arrangør er Oslo Teknopol

Les mer

Publisert: 29.08.11

Konferanse 26. september 2011: Allmenningene i Bjørvika

Bjørvika Utvikling har gleden av å invitere til konferanse om hva som skal til for å skape gode offentlige rom, med særlig vekt på utformingen av allmenningene i Bjørvika.

Les mer

Publisert: 29.08.11

Drømmenes hage

Vi lever og jobber i et av verdens mest gjennomregulerte og gjennomstrukturerte samfunn. Finnes det rom for å forfølge de store drømmene og visjonene? Norske landskapsarkitekters årskonferanse 30.september fokuserer på drømmene, og foreleserne vil fortelle om hvordan de har realisert sine visjoner og mål.

Les mer

Publisert: 30.08.11

Hva vet vi om det kreative Norge?

14.september inviterer Oslo Kulturnettverk i samarbeid med Arts & Business Norway til kunnskapskonferanse om kulturnæringene. Det vil bli framleggelser av siste nytt fra feltet i Norge og Europa, case studies fra Berlin og Amsterdam og ikke minst debatter rundt tema kunst/kultur + næring. Sted: Litteraturhuset i Oslo

Les mer

Publisert: 29.08.11

Statens pris for attraktivt sted

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lanserer og ber om forslag til kandidater til «Statens pris for attraktivt sted 2012».

Les mer

Publisert: 23.06.11

Arkitekturdagen 2011: Medvirkning, utveksling og kommunikasjon

Aktuelle problemstillingene som tas opp er: Hvilken betydning har medvirkningsprosesser for arkitekturen i dag? Hvordan påvirker nye måter for kommunikasjon arkitekturen?Hvilke muligheter og utfordringer ligger i det tverrfaglige feltet arkitektur representerer?

Les mer

Publisert: 20.07.11

God sommer!

Vi er tilbake igjen i uke 34.

Publisert: 05.07.11

Kunsthendelse, Slow Days Oslo 16.-19.august

I arbeidet med et nytt offentlig kunstprogram for Oslo inviteres publikum til å delta i diskusjonene når kritikere, kunstnere og kuratorere samles til en kreativ forskningsevent i august.

Les mer

Publisert: 20.06.11

Ny utstilling: Hva gjør byen verdt å leve i?

Med dette spørsmålet gjør sommerutstillingen, i regi av Copenhagen X, opp status over Københavns utvikling de siste 10 årene. Utstillingen kan ses i Dansk Arkitektur Center og rundt omkring i byen i tidsrommet 10. juni - 23. oktober 2011. Med andre ord enda en god grunn til å legge turen om Danmark i sommer!

Les mer

Publisert: 30.05.11

Små spor - ustilling av barns bidrag i sentrumsutvikling

4.-13.juni stiller Vestfold kunstsenter ut barns bidrag til revitalisering av Tønsberg sentrum. Prosjektet ligger under den kulturelle skolesekken og har blitt utviklet i samarbeid med Tønsberg Utvikling. Utstillingsåpning 4.juni klokken 13:00.

Les mer

Publisert: 23.05.11

TOU CAMP - et bilde på hvordan Tou scene skal være i framtiden

26. mai åpner en midlertidig kunst-camp: Tou Camp, som har tema transformasjon. TOU CAMP skal bli en levende møteplass på tvers av kultur og næring og ambisjonen er at det månedslange arrangementet skal få ringvirkninger for alle som er med og bygger opp Stavanger Øst og Stavanger by.

Les mer

Publisert: 03.05.11

En by basert på midlertidig arkitektur

Hvert år blir de fysiske rammene for Roskilde Festivalen planlagt, utviklet og innrettet for en ny sesong, og med sine 100.000 "innbyggere" kan Roskilde Festivalen på mange måter beskrives som verdens største midlertidige by. I 2010 inngikk Dansk Arkitektur Senter et samarbeid med festivalen. Arkitektkonkurransen BUILD WHAT HERE er et resultat av dette. Her har unge arkitekter, designere, kunstnere og andre kreative fra hele verden blitt invitert til å komme med forslag til et kombinert oppholdssted og arkitektonisk vartegn for Roskilde Festivalen anno 2011. Utstillingen i København fra 7.mai til 17.juli viser vinnerforslaget og utvalgte runner-ups fra konkurransen.

Les mer

Publisert: 11.05.11

Fear of Nature- The 7th annual World in Denmark Conference

The conference presents key note speakers from landscape architecture, urban design and urbanism who reflect upon their most recent transformations of the urban landscape. World in Denmark 2011 is organised by the Research Group for Landscape architecture and -urbanism, Forest & Landscape, University of Copenhagen. 27. mai i København.

Les mer

Publisert: 19.05.11

Få med deg DogA-samtalen hos Norsk Form i kveld

Hva er en god by og hvordan skapes den? Hvilken plass har menneskene i dagens byutvikling? Journalist Anne Lindmo går tett på byutvikling og forholdet mellom mennesket og byen med den danske arkitekten Jan Gehl og arkitektene Håkon Matre Aasarød og Erlend Blakstad Haffner i Fantastic Norway.

Les mer

Publisert: 02.05.11

Hva skal huset inneholde?

Debatt om litteratur- og kulturhus hos Norsk kulturråd 13. mai kl. 10.00. Norsk kulturråd inviterer representanter fra eksisterende og planlagte kultur- og litteraturhus, offentlige og private finansieringskilder, myndigheter og kulturaktører til samtale og debatt om kultur- og litteratur husenes rolle, berettigelse, innholdsorganisering og finansiering.

Les mer

Publisert: 11.05.11

Seminar om humanistisk byplanlegging

12. mai 2011 | Hotel Continental, Oslo . Seminaret arrangeres av NE kunnskap i samarbeid med Gehl Architects og Rom Eiendom. Å forstå menneskets adferd og behov er vesentlig for å lykkes i byplanleggingen. I seminaret legges det vekt på den menneskelige dimensjon av byplanleggingen.

Les mer

Publisert: 08.02.11

Dansk konferanse om strategisk byutvikling med utgangspunkt i kultur

Hva skjer når man benytter kultur som utgangspunkt for strategisk byutvikling? Hva er viktig for å lykkes og hvordan kan politikere og administrasjon støtte opp under en slik satsning? Tid og sted: Randers, Danmark 28.-29/4 2011

Les mer

Publisert: 14.03.11

Biblioteket i byutvikling - kreativitet, innovasjon og opplevelse

Dansk seminar 14.april ser på tendensene innenfor byutvikling og biblioteksutvikling og potensialet i et samspill mellom disse. Hvordan kan biblioteket inndras aktivt i stedsutvikling? Det settes både fokus på bibliotekets rolle som katalysator for den gode by, og på bibliotekets egen utvikling som dynamisk kulturinstitusjon.

Les mer

Publisert: 21.03.11

Revenge of the Suburb?

Oslo byforum og Arkitekturens år inviterer til Fight Club på Veitvet 22.mars. På Økern har Steen & Strøm fått klarsignal fra byrådet om en utbygging på størrelse med Sandvika storsenter. Betyr det døden eller nytt liv for Veitvet og de andre sentraene i Groruddalen? Er det for mange sentraer i Groruddalen? Kan lokale ildsjeler og kulturvirksomhet transformere Veitvet fra et dødt senter til et pulserende bydelssentrum?

Les mer

Publisert: 21.02.11

Det Bobler - kulturnæringenes dag 15.mars

Kulturnæringenes dag arrangeres i år for femte gang og er en møteplass for folk som jobber i kreative næringer. Les mer om program og foredragsholdere ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 03.02.11

Byutvikling og byforming med kulturarven som ressurs

Riksantikvaren setter i dette dagseminaret fokus på byutvikling og byforming med kulturarven som ressurs. Tid & sted: 11.mars i Oppland fylkeskommunes lokaler, Lillehammer.

Les mer

Publisert: 24.01.11

Nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft som arbeidsmetode

Et områdeløft omfatter en helhetlig satsing, med både fysiske, sosiale, kulturelle og miljømessige tiltak. Sentralt i metoden er medvirkning og forankring i lokalsamfunnet og hos sentrale etater. Lær fra erfaringene som er høstet i Groruddalssatsingen! Arrangør er Husbanken, IMDI og Oslo kommune. Tid og sted: Oslo 22. og 23. mars 2011

Les mer

Publisert: 17.01.11

Oslo Arkitektforening og Oslo Byforum inviterer til seminar

Steen & Strøm har fått klarsignal fra byrådet, mot Plan- og bygningsetatens anbefalinger, om en utbygging av et nytt kjøpesenter på 55 000m2. Er det en velsignelse eller forbannelse at de største byutviklerne er private aktører? Kan man bygge by med utgangspunkt i et kjøpesenter? Vil det planlagte senteret drepe all annen handel i Groruddalen? Hvor: På toppen av høyblokka i Økernsenteret. Når:Tirsdag 1.2. 2011 kl. 19.00. NB! Begrenset kapasitet, første mann til mølla...

Publisert: 10.01.11

Riksantikvaren arrangerer verdiskapingskonferanse

Riksantikvaren arrangerer verdiskapingskonferanse 10. til 11. februar i Gamle Logen i Oslo. Konferansen vil belyse erfaringer fra verdiskaping på kulturminneområdet. Påmeldingsfrist 20. januar.

Les mer

Publisert: 04.01.11

LUK to Nordland

Nordlandskonferansen 2011 - utvikling gjennom dialog. Konferansen markerer oppstarten av arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene, LUK-satsingen. LUK skal styrke fylkeskommunens rolle som veileder, koordinator og støttespiller i kommunenes arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn.

Les mer

Publisert: 14.12.10

Tips oss om arrangementer!

Kjenner du til en at arrangement som burde ligge i krysskalenderen? Ikke nøl med å tipse oss! E-post: ulis (at) statsbygg.no

Publisert: 01.12.10

Regional planlegging i Oslofjordområdet

Konferansen TAB-regional undersøker den regionale planleggingen i Oslofjordområdet i et historisk perspektiv og kontrastert mot Danmark og Tyskland. Konferansen arrangeres av Tverrfaglig Arena for Byutvikling (TAB). Tid & Sted: UMB 7.desember.

Les mer

Publisert: 11.11.10

Generator 23.-24. november i Piteå (S)

Generator beskriver seg selv som den kreative konferansen om kulturelle og kreative næringer og kan skilte med mange interessante foredragsholdere.

Les mer

Publisert: 03.11.10

POP UP CAFÉ på Vulkan 15. november

Oslo kulturnettverk inviterer til det første arrangementet i en serie av nettverkslunsjer som de har valgt å kalle POP UP CAFÉ. Målet er å skape en ny arena for kulturnæringene i Osloregionen. Sted: 15.november klokken 12:00 på Fabrikken (Vulkan, Maridalsveien 17). Arrangementet er gratis, men du må melde deg på i forkant. Send e-post til: ek(at)oslo.teknopol.no

Publisert: 18.10.10

Konferanse om kulturbasert næringsutvikling

Kulturbasert næring som distrikts - og stadutviklar Tid: Onsdag 3. november 2010, sted: Nordfjordeid - Operahuset. Arrangør: VAKN

Les mer

Publisert: 12.10.10

TOU Salong 20.oktober

Tou Salong starter høsten med spennende debatt om byutvikling. Blant annet sett i lys av prosjektet 'fremtidens byer'. Hvordan bygger vi og hvilken effekt har samtidens arkitektur på oss? Hvem bygges det for? Hvordan formgives det offentlige rom, og hvordan påvirker dette våre liv?

Les mer

Publisert: 29.09.10

Få med deg årets "Motion" konferanse 12.oktober 2010

Konferansen "MOTION" i Agder arrangeres for femte gang, og har som tema "Opplevelsesbasert merkevarebygging". Forfatter av boken "The Experience Economy", Joesph Pine, er en av innlederne på konferansen.

Les mer

Publisert: 20.09.10

"Tumult": Dansk kunstfestival med fokus på utkantstrøk

Med utgangspunkt i samtidskunsten beskjeftiger denne lokalt forankrede festival sig med by- og landskapsmessige spørsmål.

Les mer

Publisert: 30.07.10

Kulturrådets årskonferanse 2010

Kulturrådets årskonferanse arrangers den 18.-19. november på Union Scene i Drammen. Tema er kunst og publikum. Kulturrådet åpner for påmelding til konferansen i august.

Les mer

Publisert: 09.08.10

NUDA konferanse i Stavanger i september

Konferansen Waterfront synopsis - Placemaking and sustainability i Stavanger 15.-17. september. Arrangeres av NUDA (Nordic Urban Design Association)

Les mer

Publisert: 19.07.10

Framtidsbygda 2010

Konferansen Framtidsbygda 2010 setter lys på ungdom, bolyst og kultur som innsatsmiddel for attraktivetet og tilhørighet. Dato: 13. august.

Les mer

Publisert: 17.06.10

Kryss anbefaler Metropolis Laboratory 2010

I 2007 initierte Københavns internasjonale teater et 10-årig prosjekt med navn Metropolis. Hver sommer veksler prosjektet mellom Metropolis Laboratory og metropolis Biennale. Arrangementet går i år av stabelen for tredje gang, og som alltid med internasjonale og toneangivende deltakere med interesse for byen som kreativt felt.

Les mer

Publisert: 28.06.10

A Place for Creativity?

Konferanse om kunst og kultur i by- og stedsutvikling arrangeres i Milton Keynes (UK) 14.- 15.juli.

Les mer

Publisert: 01.06.10

Konferanse om vern og utvikling 15. juni

Verneinteressene havner stadig i konflikt med andre interesser i byutviklingen. Årets TAB-BUK byutviklingskonferanse i Oslo Rådhus ser nærmere på kulturminnevernets rolle i byutviklingen. Velkommen 15. juni. Påmeldingsfrist 10.juni!

Les mer

Publisert: 01.06.10

Lansering av Culture Score Card onsdag 9. juni

Hvordan kvalitetssikre kultur- og kulturnæringsprosjekter? Analyseverktøyet Culture Score Card (CSC) er et verktøy, utviklet av en gruppe danske eksperter, som i juni 2010 lanseres i en ny webbasert utgave. Bak lanseringen står Forum for Kultur og Næringsliv.

Les mer

Publisert: 27.04.10

Kreativ byutvikling: Lær fra Amsterdam

Er du i København tirsdag 4. mai må du ta turen innom Copenhagen X. Da blir det nemlig debatt om kreativ byutvikling med utgangspunkt i NDSM skibsverftet i Amsterdam, som har blitt omskapt til et nytt byområde for kunst og kultur.

Les mer

Publisert: 21.04.10

Utstilling i Stockholm: Building Blocks

Med utstillingen Building Blocks ønsker Färgfabrikken i Stockholm å få oss til å reflektere over hvorfor hvilke normer som preger måten vi bygger på i dag. Dette gjøres blant annet gjennom å stille ut prosjekter der det er barns visjoner som er lagt til grunn for arkitekturen du ser.

Les mer

Publisert: 26.03.10

Kulturnæringer i søkelyset

Hva vet vi om det kreative Norge? Kulturnæringene er i vekst. Det satses geografisk bredt på disse næringene, men det viser seg at de har sitt tyngdepunkt i storbyene. Hvilke vilkår og betingelser må være til stede for å få bærekraftige og kreative kulturnæringer i dagens situasjon?Hvilken kunnskap har vi på dette viktige området? Lær mer om dette på forskningskonferanse på Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo 29.april.

Les mer

Publisert: 20.04.10

Internasjonal konferanse om kulturøkonomi i København

16th International Conference on Cultural Economics by the ACEI Copenhagen, 9 - 12 June 2010

Les mer

Publisert: 15.04.10

Utvidelse av designerens mulige roller

4.mai 2010: I forbindelse med masterutstillingen Substans arrangerer avdeling for design ved Kunsthøgskolen i Bergen seminar og design jam. Temaet er designerens muligheter under temaet 'Designing the social world'.

Les mer

Publisert: 22.03.10

Kryss anbefaler: Konferansen "As Found" i København

I København arrangeres i år, for sjette gang, konferansen "Verden i Danmark". Under temaet "As Found" er ambisjonen å undersøke hvordan transformasjon av byer og landskap kan ta utgangspunkt i det som allerede finnes på et sted eller en tomt.

Les mer

Publisert: 22.03.10

Frokostseminar for Husbanken Region Øst - 25. mars 2010

Sosiokulturelle stedsanalyser brukes ofte som verktøy i byutviklingsprosesser. Dagens seminar handler om dette temaet.

Les mer

Publisert: 29.01.10

Regionale stedsutviklingskonferanser i 2010

MD har tre regionale stedsutviklingskonferanser for 2010 under planlegging og disse blir arrangert i Hønefoss, Elverum og Odda. I tillegg håper departementet å få arrangert en konferanse i et av de tre nordligste fylkene.

Les mer

Publisert: 15.01.10

DET BOBLER! Kulturnæringenes dag 2010

Kulturnæringenes dag har som ambisjon å være den viktigtigste møteplassen for folk i kreative næringer i Drammensregionen, og arrangeres i år for fjerde gang. Nærmere bestemt tirsdag 2. mars kl. 8.30 - 15.30 på Union Scene, Drammen.

Les mer

Publisert: 25.01.10

Det globale universitetet i den globale byen?

For at Universitetet i Oslo skal hevde seg som en spennende internasjonal samarbeidspartner må både universitetet og byen ha noe på tilby. UiO ønsker å tiltrekke seg flere av de beste, kreative forskerne og studentene utenfra. Da må flere av universitetets fagmiljøer opp på et internasjonalt nivå. Men dette er ikke nok. Byen rundt universitetet, samt forholdet til næringsliv og samfunnsliv spiller også en avgjørende rolle for mulige internasjonale partnere. UiO er kort og godt avhengig av at byen Oslo er attraktiv, både som kreativ kunnskapsregion, som kulturhovedstad og som bo- og oppvekststed med vekt på velferd og toleranse. Motsatt er Oslo avhengig av at byens største forsknings- og utdanningsinstitusjon fungerer som en motor for Oslo i å utvikle seg som en kunnskapsby. Det er derfor et interessant skjebnefellesskap mellom UiO og Oslo. Tid og sted: 26. jan. 2010 19:00 - 21:00, Litteraturhuset i Oslo, Henrik Wergeland

Les mer

Publisert: 02.10.09

KRYSSKONFERANSEN 2009 27.NOVEMBER

Velkommen til en by - og stedsutviklingskonferanse sett fra et kulturplanleggingsperspektiv. 27.november 2009 gjentar Statsbygg og nettstedet kryss.no suksessen fra 2007 og arrangerer en bredt anlagt konferanse med spennende foredragsholdere fra innland og utland.

Les mer

Publisert: 04.11.09

En kulturell kveld du sent vil glemme!

Når kryss sammen med Kulturetaten i Oslo, Plankontoret og bydelene i Groruddalen inviterer til et sosialt og kulturelt kveldsarrangement på Romsås dagen før krysskonferansen på Parkteatret 27.november, er det resultatene av et samarbeid i kryss du vil få oppleve.

Les mer

Publisert: 14.10.09

Oppvarming til krysskonferansen hos Polyteknisk Forening (Kultur og Medier)

23. november 2009 19:00 - 21:00 - HÅNDVERKEREN. Som en introduksjon til Krysskonferansen 27. november vil ny riksantikvar, Jørn Holme, fokusere på kulturarvens rolle i by- og stedsutvikling.

Les mer

Publisert: 21.10.09

Ennå ledige plasser når Fremtidens Herregård avholder konferansen "Arvesølv og Innovation"

Stedet er Holckenhavn Slot og dagen er 27. oktober. Ikke bare vil du her kunne oppleve kompetente foredrgsholdere i fantastiske omgivelser, men også få med deg lanseringen av en ny bok om danske herregårders muligheter og utfordringer i dagens samfunn. Trolig med overføringsverdi til utvikling av kulturhistoriske eiendommer mer generelt.

Les mer

Publisert: 21.10.09

Arkitekturbiennalen i Rotterdam er igang!

Biennalen kurateres av den hollandske arkitekten og urbanisten Kees Christiaanse. Tema av året er "Open City: Designing Coexistence". Hvilke ansvar har - og hvordan kan - designere og byplanleggere bidra til sosial sammenhengskraft i byer? Sted: Netherlands Architecture Institute NAi, Rotterdam. Biennalen varer frem til 10 januar 2010.

Les mer

Publisert: 08.10.09

Workshop: ByFriksjoner

I samarbeid med Bergen Arkitekskole inviterer Bergen Arkitektforening til Workshop Byfriksjoner. Tema er ny nasjonal arkitekturpolitikk. Sted:Sardinen USF. Tid: 15.oktober 2009 kl 1900

Les mer

Publisert: 15.09.09

På sporet av den autentiske by

Du trenger ikke dra til Venezia for å oppleve Venezia. Over hele verden, fra Las Vegas til Tokyo, finnes reproduksjoner. Samtidig som den moderne verdens turistflom påvirker og endrer den historiske byen, overlever ideen Venezia . Hva er mest autentisk; den fysiske byen eller ideen - originalen eller kopien? Og hva er det autentiske Oslo? Byen markedsfører seg selv som blågrønn, mens de mest sentrale offentlige rom verken er blå, grønne eller unike. Er det ekte Oslo synonymt med det reproduserte Oslo?

Les mer

Publisert: 13.08.09

Når de døde våkner

Er en underholdende skrøne bedre enn kjedelig fakta? Kan død kulturarv og historiske personer bli levende reiselivsattraksjoner?

Les mer

Publisert: 14.09.09

Konferanse om fremtidens herregård

27. oktober inviterer det danske prosjektet Fremtidens Herregård til konferansen "Arvesølv og Innovation" på Holckenhavn Slot ved Nyborg i Danmark. Her vil kreative, innovative og erfarne eksperter gi sitt syn på hvordan man kan utvikle nye former for liv, aktiviteter og næring på de danske herregårder.

Les mer

Publisert: 18.08.09

Gjenklang - et seminar om kreativ byutvikling. Programmet foreligger nå!

Porsgrunn kommune arrangerer for andre år på rad seminaret Gjenklang i forbindelse med årets byvandring - Stedsans. Seminaret arrangeres i samarbeid med Grenland Friteater og Telemark Fylkeskommune, og er også i år satt av til temaet "kreativ byutvikling" og byen som inkluderende møteplass for gode opplevelser. For program - se her.

Les mer

Publisert: 17.08.09

Perieferiens komparative fortrinn - en realitet eller en utopi?

Hvordan kan sentrum dra nytte av perifierien, og omvendt, slik at de oppleves som bedre steder å leve i? Er potensiale i møtet mellom periferi og sentrum utnyttet godt nok? Hvordan kan sentrum fornye seg ved å se på seg selv som en periferi? Lær mer på Periferifestivalens konferanse 27. og 28. august.

Les mer

Publisert: 13.07.09

Når byen blir scene og scenen blir by

Legg turen til København i august! I en måned til ende arrangerer Københavns Internasjonale Teater 'METROPOLIS' - festivalen som setter sitt preg på byens rom gjennom teater, dans, kunstinstallasjoner, nysirkus og lydkunst.

Les mer

Publisert: 08.06.09

Nytt Gjenklang-seminar i Porsgrunn 8.september 2009

Porsgrunn kommune arrangerer for andre år på rad seminaret Gjenklang i forbindelse med årets byvandring - Stedsans. Seminaret arrangeres i samarbeid med Grenland Friteater og Telemark Fylkeskommune, og er også i år satt av til temaet "kreativ byutvikling" og byen som inkluderende møteplass for gode opplevelser.

Les mer

Publisert: 14.07.09

Den samarbeidende byen

Creative Places + Spaces konferansen 2009 arrangeres i Toronto 28.-30. oktober. Tema er den samarbeidende byen, som diskuteres ut i fra et globalt og lokalt perspektiv.

Les mer

Publisert: 11.03.09

Tips oss!

Kjenner du til en konferanse eller et seminar vi bør informere om? Kontakt: ulis@statsbygg.no

Publisert: 19.05.09

Kultur og næringsprisen 09

Forum for Kultur og Næringslivs første prisutdeling til beste kultur og næringslivssamarbeid gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge og forumets 15 nettverkspartnere 25. august 2009 i Oslo. De nominerte kan være bedrifter, bedriftssamarbeid og/eller prosjekter, og må minst ha vært aktive i 2007, 2008 og/eller 2009. Nominasjonene må blant annet være tuftet på et gjensidig berikende partnerskap, der verdiskaping, nyskaping og/eller stedsutvikling står i fokus.

Les mer

Publisert: 20.05.09

Porto Franco inviterer til FRIHAVNSDAGENE 09 i Kristiandsand

FRIHAVNSDAGENE 09 er en kulturdugnad hvor frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og offentlige myndigheter inviterer til en maritim festival i Kristiansand havn. På konferansen vil en rekke sentrale aktører innen byplanlegging, arkitektur, havneutvikling og kulturminnevern bidra til å belyse havnebyenes utfordringer fra ulike synsvinkler.

Les mer

Publisert: 26.05.09

Citisense 09

Citisense gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til konferanse i Sandefjord 22.-23.juni. Hvordan mobilisere byers kreativitet og kunnskap? Kryss gleder seg særlig til å få presentert rapporten Young Foundation har utarbeidet for British Council på bakgrunn av deres prosjekt "The Urban Ideas Bakery".

Les mer

Publisert: 07.05.09

Stavanger Innovation Summit

Innovasjon og byregioner

Les mer

Publisert: 07.05.09

SUBKULTUR SAFARI

I Stavanger flytter Tou Scene ut av huset og inviterer kunstnere til midlertidig å innta tomme bygg i Østre Bydel. Her kan kunstnere få mulighet til å sette opp temporære utstillinger, installasjoner og stunts i spennende lokaler. Fristen for å melde sin interesse er satt til 25.mai.

Publisert: 21.04.09

Art Matters

How do the arts sustain local communities? Onsdag 29. april kl. 1500 på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer

Publisert: 02.04.09

Det mangfoldige byrom

Interessen for byens rom og byens liv har i løpet av de siste årene vært økende. Men hvem bruker egentligt byens rom, hvilke byrom og hvordan? Hva kjennetegner det gode byrom - hvordan og hvem bedømmer det? Hvordan kan man styrke samarbeidet mellom byromsforskningen, beslutningstakere og brukere ? Satses det på de 'riktige' byrom? Hvordan kan forskning bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget? Konferansen 'Byliv og Byrumskvalitet - ny viden, metoder og vidensbehov' arrangeres i København 24.juni. Med konferansen ønsker man å gi innblikk i hva som skjer både innenfor forskning omkring byrom - og i praksis.

Les mer

Publisert: 24.02.09

STEDENE SELV/THE PLACES THEMSELVES

Utstillingen viser fotografiske arbeider (1988-2008) av kunstnerduoen Ingrid Book & Carina Hedén. Hvor & når? Preus fotografimuseum frem til 26. april 2009

Les mer

Publisert: 19.03.09

Prosjektmidler Rom for kunst (Norsk kulturråd). Søknadsfrist 1.april

Hvem kan søke? Aktuelle søkere kan være kunst- og kulturinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner, kunstnere, kulturentreprenører, arkitekter og faglige formidlere.

Les mer

Publisert: 28.10.08

Konferanse - Living Cities

3 - 5th December 2008 the Annual Conference of Innovation Circle Network will take place in Tallinn, Estonia. The main focus will be on learning how to make cities and towns attractive.

Les mer

Publisert: 17.11.08

Outsourcing av byutvikling?

Nb: Møtet har blitt avlyst! Bygging av bibliotek, flyplasser og stasjoner blir ofte overlatt til halvoffentlige eiendsomsselskaper. Hva slags styring er de underlagt? Velkommen til debatt hos Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo 24.11. kl. 18.00. Veibeskrivelse finner du ved å klikke deg videre herfra.

Les mer

Publisert: 11.11.08

Levende byrom - også utenfor sentrum?

Byrommet i Bergen sentrum er påkostet og har fått priser - men hva med byrommene i forstedene? Inviterer de til daglig bruk, samhandling og inkludering av ulike brukergrupper - eller blir de enten påkostede finstuer eller diffuse romdannelser på kommersielle interessers premisser? ByFriksjoner inviterer til seminar/workshop 19. november.

Les mer

Publisert: 10.11.08

Tips oss!

Tips oss (ulis@statsbygg.no) dersom du vet om et relevant arrangement, eller selv skal arrangere en konferanse som kan være av interesse for leserne av kryss.no.

Publisert: 06.11.08

Grønt 10-års jubileum for designbiennalen i St.Etinne

Designbiennalen i St.Etinne (Frankrike) feirer sine 10 første år 15.-30.november med en biennale som blant annet tar miljøutfordringene vi står overfor på alvor. Har du ikke mulighet til å dra, ta en titt på programmet og bli inspirert til aksjon på hjemmebane!

Les mer

Publisert: 28.10.08

Kryss i Moskva

29.10.-01.11: Kryss deltar på konferanse om kreative byer i regi av British Council i Moskva.

Les mer

Publisert: 28.08.08

Innlandsbykonferansen 2008

Næring - kultur - utfordringer ... og litt rakfiskfestival. Hvor? Fagernes. Når? 30.10. - 31.10.

Les mer

Publisert: 21.10.08

Hva betyr lokalisering for din virksomhets utvikling?

Mandag Morgen inviterer til frokostseminar tirsdag 28. oktober

Les mer

Publisert: 21.10.08

Stockholmsutställningen 2010

24.oktober inviterer Färgfabriken i Stockholm til en kveld om framtiden. Alex Steffen fra worldchanging.com kommer. Dessuten presenteres Stockholmsutställningen 2010 - et laboratorium i full skala for framtidens urbane mulighetsrom (vår tids version av Stockholmsutställningen 1930!)

Les mer

Publisert: 22.10.08

Et nytt danmarkskart?

Sammen med statistikerne i Danmarks Statsistikk har konsulentene i 11CityDesign utviklet et nytt danmarkskart. "Det Kreative Danmarkskort" presenteres og diskuteres i Skanderborg kulturhus tirsdag 25.11.08 kl. 10:00.

Les mer

Publisert: 13.10.08

Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser - nye muligheter?

Få med deg Norsk Planmøte i Trondheim 23.-24.oktober 2008

Les mer

Publisert: 01.10.08

Den farlige kunsten

Norsk kulturråd inviterer til årskonferanse i Dansens hus i Oslo den 14. november. Årets tema er Den farlige kunsten.

Les mer

Publisert: 13.10.08

Vulkan – fremtidens byutvikling? 14. oktober 2008 18:00 - 20:00

Akerselva har de siste ti årene gått fra å huse gammel industrikultur til å bli navet for Oslos stadig voksende kreative næringer. Dansens hus åpnet rundt nyttår sitt nybygg, og området står overfor en storstilt ombygging, blant annet med Oslos første mathall. Ambisjonene er å skape et område som bidrar med noe helt nytt. Bli med på en ny vandring på gamle tomter, etterfulgt av debatt. Nb! FREMMØTE UTENFOR DANSENS HUS, VULKANOMRÅDET, MØLLERVEIEN 2

Publisert: 22.09.08

Transformations of the Modern Metropolis in the US and Europe

Professor Edward W.Soja fra University of California (UCLA) holder en åpen forelesning på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Les mer

Publisert: 13.08.08

Seminar i Vara (Sverige) 17.-18-september: Kreativ drivkraft

Skådebanan Västra Götaland inviterer til seminar, som blant annet tar opp kulturens rolle i regionalutvikling.

Les mer

Publisert: 05.08.08

"Flere kokker, litt søl - men mange muligheter"

Miljøverndepartementet og Nordland fylkeskommune m.fl inviterer til den 16.nde landskonferansen om stedsutvikling i Bodø 1.-3. september. Nb! Kort påmeldingsfrist (7.august).

Les mer

Publisert: 18.06.08

Doga får årets Olavsrosa av Norsk Kulturarv torsdag 19. juni

- DogA tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa for djerv formidling av et stykke av Oslos industrihistorie, for en konsekvent og kontemporær gjennomføring og en usentimental tilpassing til ny bruk står det i pressemeldingen til Norsk Kulturarv.

Les mer

Publisert: 03.06.08

Opplev utendørsperformance og seminar i portalområdet på Odda smelteverk 12.juni

ACT er en performancerekke som søker å reflektere over, samt være en del av, en endringsprosess hvor en utfordrer det tradisjonelle og viser livekunst som beveger publikum visuelt og mentalt.

Les mer

Publisert: 29.05.08

Kultur som motor - seminar i Vadsø 5.-6. juni

Tema for seminaret er kulturbasert stedsutvikling. Arrangør er Forum for Kultur og Næringsliv i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Hermetikken Næringshage, Vadsø.

Les mer

Publisert: 26.05.08

Elevutstilling av byplaner i forbindelse med Stavanger 2008

High Response 2 er et samarbeid mellom Stavanger kulturskoles elever ved Bilde og Visuelle kunstfag og Anna Roos, samt arkitekt Christian Schöberle. Elevene skal lage byplanmodeller som presenteres via en utstilling, og i hefteform inspirert av kommunale planer. Elevenes plan skal overleveres Stavanger kommune. I tillegg vil man jobbe med å utvikle et Live Art-prosjekt hvor elevene bruker en lekeplass som arena.

Les mer

Publisert: 20.05.08

To verdener møtes

Kommuneplanlegning og privat prosjektutvikling møtes ofte først når det er for sent! Der er alt for mange eksempler på større byutviklingsprosjekter, hvor kommuneplanlegning og prosjektutviklingen står for langt fra hverandre.

Les mer

Publisert: 13.05.08

Involvering av kunstnere i utviklingen av steder - katalysator eller alibi?

Hva er mulighetene og farene ved å involvere kunstnere i by- og stedsutvikling? Temaet debatteres på Dansk Arkitektur Center i kveld.

Les mer

Publisert: 07.05.08

Landskonferanse om stedsutvikling i regi av Norsk Form

01.-03.09 vil det bli avholdt en landskonferanse om stedsutvikling i Svolvær. Følg med på Norsk Forms nettsteder for mer informasjon.

Les mer

Publisert: 06.05.08

Open Port to Urban Spaces: konferanse om offentlige rom og kulturliv

Universitetet i Stavanger inviterer til det 1. internasjonale Opus symposium i Stavanger 26.-28. juni 2008. OPUS er en større internasjonal konferanse om arkitektur, landskapsarkitektur og urban design. Tema for sessionen i Stavanger er hvordan offentlige rom påvirker kulturlivet i byene?

Les mer

Publisert: 24.04.08

Nytt slideshow fra Kirkenes

Følg med på kryss.no i uke 18! Vi legger ut nye bilder fra Kirkenes og Pikene på broen. Kirkenes blir også en ny case i løpet av våren.

Publisert: 15.04.08

Hvilken rolle har kunst i en byutviklingsprosess?

Bjørvika Utvikling AS og Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent seminar: "Hvilken rolle har kunst i en byutviklingsprosess?". Seminaret holdes 29. april 2008 fra 11.00 - 16.00 i Postgirobygget 1. etasje i Oslo. Bjørvika Utvikling AS skal lage et Temahefte for kunst i Bjørvika. Det er i denne forbindelse det nå inviteres til et åpent seminar. Målet er å få til en offentlig diskusjon rundt de prinsipielle problemstillingene knyttet til koplingen mellom kunst og byutvikling.

Les mer

Publisert: 14.04.08

Seminar i København 29. april

Forskningssenteret Imagine, i regi av Copenhagen Business School, arrangerer seminaret "Creativity and the Wealth of Regions: Why Regions and Creative People are More Important Than Ever". Nb! Ny dato: 30.april!

Les mer

Publisert: 09.04.08

Seminar om "Kultur som motor" i stedsutvikling

Kommunal-og regionaldepartementet inviterer, i samarbeid med Forum for Kultur og Næringsliv, til regionale arbeidsseminarer om kulturbasert stedsutvikling i Lillehammer, Verdal og Vadsø i løpet av våren 2008.

Les mer

Publisert: 11.03.08

Cultural regeneration: the return of the city

IFHP (International Federation for Housing and Planning) avvikler sin årlige internasjonale konferanse fra 1.til 3.juni i Liverpool. I år med fokus på kulturbasert byutvikling.

Les mer

Publisert: 10.03.08

Midler til kulturnæringer og kulturbasert næringsliv

Forskningsrådet lyser ut midler til bedriftsprosjekter innenfor kulturnæringene og kulturbasert næringsliv i områder utenfor de større byene. Siste søknadsfrist var 4.juni 2008. Følg med på nettsidene for nye frister.

Les mer

Publisert: 10.03.08

Färgfabrikken med ny filial i Östersund

Den tverrfaglige institusjonen Färgfabriken supplerer sin base i Stockholm med etablering av en ny filial - Färgfabrikken Norr - i Østersund. I forbindelse med åpningen arrangeres en ambisiøs konferanse kalt thenewworldbank.com. Arrangementet sprenger konferansens tradisjonelle rammer ved også å være en workshop, en utstilling og et framtidig nettverk for regional utvikling. Når? Fra 2.-3.april

Les mer

Publisert: 07.03.08

ÖRESUNDSVISJONER 2040

2. april åpner en ny utstilling i Dansk Arkitektur Center (DAC) i København. På bakgrunn av idékonkurransen ÖresundsVisioner 2040 presenteres ulike forslag til hvordan man kan leve, bo og arbeide i Øresundsregionen om 30 år.

Les mer

Publisert: 13.02.08

Intercultural Cities Conference

I forbindelse med markeringen av mangfoldsåret 2008 arrangeres konferansen 'Intercultural Cities' i Liverpool fra 1.-3. mai. Melder du deg på innen 31. mars får du konferansen til redusert pris.

Les mer

Publisert: 08.02.08

På turne med opplevelsesindustrien

Opplevelsesindustrien Kapittel 1 er en vandreutstilling som viser svenske KK-stiftelsens satsning på opplevelsesindustrien. Utstillingen turnerer Sverige rundt og besøker åtte etablerte møtesteder for bransjen. Utstillingen besøker Rock City i Hultsfred fra 27. februar til 1. mars. KK-stiftelsen arbeider for å styrke Sveriges konkurransekraft gjennom kunnskap og kompetanseutvikling.

Les mer

Publisert: 10.01.08

Opplev Richard Florida i Vejle

Den amarikanske økonom og forfatter, Richard Florida, kommer til Danmark - nærmere bestemt Vejle - 28. februar.

Les mer

Publisert: 09.01.08

TAB-konferanse: Kommersiell byomforming

Byutvikling som næring og politikk er tema. Konferansen søker å samle private utbyggere, arkitekter og offentlige saksbehandlere og beslutningstagere i en felles arena for å belyse og diskutere aktuelle byutviklingsspørsmål. Konferansen arrangeres av TAB (Tverrfaglig Arena for Byutvikling) og Norsk Eiendomskompetanse. Følg med på Norsk Forms hjemmesider for mer informasjon!

Les mer

Publisert: 14.12.07

Forvaltningsledelse i en kreativ økonomi

Konferansen er et samarbeid mellom Kulturforvalterne Unlimited, Bibliotekarforbundet, Kreative Byer og Copenhagen Business School. Konferansen tar opp kreativ ledelse i kommunal forvaltning innenfor områdene byutvikling, kultur og kultur & næring. Konferansens målgruppe er tverrfaglig ved at man både henvender seg til planleggere og kulturarbeidere. Dato: København 18. januar 2008.

Les mer

Publisert: 11.12.07

Opplevelsesøkonomien far, Joseph Pine, kommer til Danmark 23. januar 2008

Den verdenskjente forfatteren Joseph Pine, er hovedinnleder ved årets Backstage Konferanse. Konferansen avvikles i tidsrommet 22.-23. januar og arrangør er Roskilde Festival. Av andre foredragsholdere kan Justine Simmons, spesial rådgiver for Ken Livinstone i London, og Mads Ulldal, nevnes. Sistnevnte skal fortelle om om Roskildes nye bydel 'Musicon'. Vanessa Ahuactzin fra BRUCE MAU Design kommer også. Og en rekke andre!

Les mer

Publisert: 03.12.07

Takk for to flotte konferansedager!

Presentasjonene vil bli lagt ut i løpet av uka.

Publisert: 22.11.07

OPPDATERT PROGRAM OG PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON: Skal du på kveldsarrangementet 29. november, begynner dette klokken 1800 hos 0047 i Schweigaardsgt. 34 D i Oslo. Klokken 1900 beveger vi oss videre til Cafeteatret i Hollendergata 8. Vi gleder oss! FØLG LENKEN OG DU KOMMER DIREKTE TIL EN SIDE HVOR DU KAN KLIKKE DEG INN PÅ ET OPPDATERT PROGRAM SAMT PRAKTISK INFORMASJON OM STEDENE VI SKAL BESØKE. Vi ses!

Les mer

Publisert: 22.09.07

KRYSS-KONFERANSE: EIENDOM SOM KULTURARENA

kryss.no arrangerer konferansen 'Eiendom som kulturarena' på Parkteatret i Oslo 30. november 2007. Nb! Vi tar dessverre ikke i mot flere påmeldinger, konferansen er fulltegnet.

Publisert: 19.11.07

"Byen som udstillingsrum"

3. desember åpner "Byen som udstillingsrum" i Københavns Rådhus. Målet er å skape en bred debatt om hvordan det offentlige rom kan bidra til å skape en levende storby.

Les mer

Publisert: 15.11.07

Regionale potentialer - Kreative kommunenetværk

Dansk konferanse som tar for seg koblinger mellom kultur, kreative næringer og planlegging. 12. desember 2007, Eigtveds Pakhus, København

Les mer

Relatert